www.etmproject.org

Transkrypt

www.etmproject.org
Projekt ETM – Europejski Broker Transferu Technologii
Program: Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci – Tworzenie Innowacji
Numer umowy: 526817-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP
Okres trwania: 1/1/2013 do 30/6/2015
PARTNERZY
ASEV Empolese
Valdelsa Development
Agency
(Włochy)
www.asev.it
CECOT Employers
Association
(Hiszpania)
www.cecot.org
Arges County
Businessman
Association
(Rumunia)
www.aoaarges.ro
SPI Knowledge
Management
Consultancy
(Portugalia)
www.spi.pt
ITPIO Consultants
(Bułgaria)
www.itpio.eu
Celem projektu ETM, finansowanego z programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo
da Vinci, jest wspieranie rozwoju kwalifikacji Europejskiego Brokera Transferu
Technologii (TTM). W ramach projektu powstał program kursu szkoleniowego dla TTM
na podstawie opracowanego profilu kompetencji oraz przygotowano procedurę
akredytacji tych kompetencji zgodnie z zasadami systemu ECVET.
Metodologia oceny kompetencji TTM oraz kurs szkoleniowy są teraz dostępne
bezpłatnie w ramach projektu ETM na www.etmproject.eu.

Jeśli pracujesz już w branży związanej z transferem technologii, a nie posiadasz
formalnych kwalifikacji i odpowiedniego wykształcenia;

Jeśli pracujesz w powiązanych branżach i chcesz zostać menedżerem w dziedzinie
transferu technologii;

Jeśli ukończyłeś/-aś kierunek techniczny (inżynieria, nauki ścisłe), administrację
biznesu, ekonomię lub prawo i jesteś zainteresowany/-a karierą zawodową jako
broker transferu technologii (TTM)…
…. zaloguj się i rozpocznij szkolenie w zakresie TTM.
Szkolenie TTM rozpoczyna się od wstępnej oceny kompetencji, służącej określeniu i walidacji
posiadanego wykształcenia, zarówno formalnego, jak i nieformalnego. Kurs szkoleniowy
oparty na Europejskich Ramach Kwalifikacji (EQF), wyrażonych w jednostkach określających
wyniki nauczania, odpowiadających poziomowi 6 EQF i zgodnych z systemem ECVET.
Proponowana metodologia dla wstępnej oceny kompetencji TTM:

kwestionariusz samooceny online

zamieszczenie CV jako dodatkowej, opcjonalnej informacji

wywiad telefoniczny ex-post, mający na celu wyjaśnienie wątpliwości lub uzyskanie
bardziej wyczerpujących wyjaśnień, (jeśli zaistnieje taka potrzeba).
Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do pobrania „Metodologii oceny kompetencji”
Uniwersytet
Łódzki
(Polska)
www.uni.lodz.pl/
IDEC Business
Consulting
(Grecja)
www.idec.gr
Oviedo Chamber of
commerce
(Hiszpania)
www.camara-ovi.es
Kurs szkoleniowy został przygotowany w taki sposób, by dostarczyć wiedzę, umiejętności i
kompetencje niezbędne profesjonalistom zajmującym się transferem technologii.
Zalecane wykształcenie:
 Dyplom ukończenia studiów w dziedzinie inżynierii, nauk ścisłych, technologii,
ekonomii, administracji biznesu, marketingu, prawa

Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 CERF

Ogólne doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z innowacją w biznesie
(badania, transfer technologii, rozwój biznesu, marketing, komunikacja).

Konkretne doświadczenie w zakresie transferu technologii nie jest konieczne

Umiejętności IT odpowiadające ECDL/ICDL
Aby uzyskać więcej informacji na temat metodologii kursu, jego zawartości i oceny,
zachęcamy do pobrania „Programu kursu szkoleniowego” - link
www.etmproject.org
Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26, pok. 36, 90-237 Łódź
Magdalena Wiśniewska | [email protected]
: +48 42 635 62 90 | www.uni.lodz.pl
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w
niej zawartość merytoryczną.