Kosaorys inwestorski Naprawa podlogi ul. Gliwicka 81 m 7 2 KNR 4

Transkrypt

Kosaorys inwestorski Naprawa podlogi ul. Gliwicka 81 m 7 2 KNR 4
Kosaorys inwestorski
1 KNNR
3
0801-07
2 KNR
4{1
Naprawa podlogi ul. Gliwicka 81 m 7
Zerwanie posadzek z tworzyw sztrJcznych
Krotno3C = 3
iPr:ykrecenie pin
0820-03
3lKNR
4
\od!
4-01
iKNNR
2
1120642
lPzykreceniE do podl6g p|yt wi6ror.lych wardych z zapastowaniem
lPosadzki z wykladzin z twozyw srucznych rulonorflych bez watstwy izo- m2
ilacrn€j typ Gamral o gr. min.1,4 mm, klasa 3ci€ralnosciT, gr' warstwy
'scieraln€imin.0,2 mm
PFo w6rsi.4 22 Lice.qar 16600 db ICGM
r.ch.idny

Podobne dokumenty