RATE ART – Jak obniżyć koszty utrzymania sieci

Komentarze

Transkrypt

RATE ART – Jak obniżyć koszty utrzymania sieci
RATE ART – Jak obniżyć koszty utrzymania sieci
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi metodami weryfikacji sieci światłowodowych
oraz ich automatyzacją.
Dodatkowo szkolenie oferuje: (opcja)
Weryfikacja sieci z wykorzystaniem tradycyjnych technik OTDR.
Adresat szkolenia:
Inżynierowie/technicy projektujący, budujący i utrzymujący sieci światłowodowe.
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia
Wsparcie pomocy technicznej RATE ART w rozwiązywaniu problemów na sieci
2% upust na zakupywane urządzenia
Założenia szkolenia: (opcja)
Uczestnik, który ukończy szkolenie powinien posiadać wiedzę z zakresu optymalizacji technik
pomiarowych służących szybkiej identyfikacji uszkodzeń.
Program ramowy szkolenia:
- Podstawowe parametry włókien światłowodowych
- Identyfikacja uszkodzeń z wykorzystaniem prostych narzędzi pomiarowych
- Sieci FTTH i metody ich weryfikacji
- Inteligentne analizy sieci optycznych
- Bezbłędna interpretacja zdarzeń
- Warsztaty techniczne
- Metodologia identyfikacji uszkodzeń
Trener: Maciej Derlatka/Dariusz Matyjewicz
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16
Tel. 22 29-28-703, fax 22 29-28-701, [email protected]

Podobne dokumenty