Uczniowie i rodzice kapitalem społecznym nowoczesnej szkoły

Transkrypt

Uczniowie i rodzice kapitalem społecznym nowoczesnej szkoły
ROZSTRZYGNIĘCIE
zapytania ofertowego z dn 06.11.2014
na autora - członka grupy autorów podręczników dotyczących współpracy na terenie szkół i przedszkoli oraz działania
samorządu uczniowskiego i rad rodziców
w projekcie pn. „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 3.1.2
Profil autora: autor podręcznika dla uczniów
Miejsce
na liście
rankingowej
Nazwisko
Imię
Punktacja
1 - WYGRANA
Sienkiewicz
Piotr
10,00
Projekt „Uczniowie i rodzice kapitalem społecznym nowoczesnej szkoły” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego