DECYZJA 1/2017/PN Prezesa Polskiego Komitetu

Transkrypt

DECYZJA 1/2017/PN Prezesa Polskiego Komitetu
DECYZJA 1/2017/PN
Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie statusu kolejnych wersji ETSI EN do zbioru PN
Wprowadza się zasadę: Wprowadzenie do zbioru Polskich Norm kolejnej wersji normy ETSI EN wiąże
się z zastąpieniem PN wprowadzającej wcześniejszą wersję normy ETSI EN (nadal aktualną).
W związku z powyższym podejmuję decyzję o wycofaniu bez zastąpienia obecnie istniejących
aktualnych wersji tej samej PN-ETSI EN i PN-ETS i PN-EN wprowadzających normy opracowane przez
ETSI, tak aby pozostała jedna aktualna wersja (ostatnia) tej samej PN-ETSI EN i PN-ETS i PN-EN
wprowadzającej normę opracowaną przez ETSI .
Wycofanie nastąpi poprzez ogłoszenie Komunikatu Prezesa PKN nr 1/2017/PN.
Prezes Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego
/-/ dr inż. Tomasz Schweitzer

Podobne dokumenty