Master made in Germany – Career at home!

Transkrypt

Master made in Germany – Career at home!
www.mummertstiftung.de
Master made in German y – Career at home!
Mummert-Stipendien für Manager von morgen aus Mittel- und Südosteuropa
Fundacja im. Rochusa i Beatrice Mummert przyznaje prestiżowe, kilkuletnie stypendia dla przyszłej wysoko
wykwalifikowanej młodej kadry kierowniczej z Europy środkowo- i południowowschodniej. Stypendia umożliwiają
studentom kierunków ekonomicznych lub technicznych studia na Uniwersytecie w Kolonii („Universität zu Köln“,
kierunki ekonomiczne i informatyka gospodarcza) lub na Politechnice Akwizgrańskiej („RWTH Aachen“, kierunki
techniczne i kierunki inżynierii gospodarczej).
Fundacja oferuje możliwość uzyskania po trzech latach stypendium dyplomu magistra (dla studiów jednolitych) lub
po dwóch latach nauki tytułu Master (dla studiów dwustopniowych). Stypendia są przyznawane we współpracy
z Fundacją Roberta Boscha, jedną z największych niemieckich fundacji związanych z biznesem.
Profil kandydatów:
- Studenci kierunków ekonomicznych i technicznych posiadający w momencie rozpoczęcia stypendium tytuł
Bachelor lub ukończony trzeci rok studiów magisterskich
- Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego poświadczona przed rozpoczęciem stypendium odpowiednim
certyfikatem lub świadectwem znajomości języka
- Udokumentowany potencjał kierowniczy kandydata (np. uczestnictwo w organizacjach szkolnych,
samorządach studenckich, organizacja konferencji etc.)
- Chęć powrotu do Polski po zakończeniu studiów w Niemczech
- Limit wieku kandydata: 24 lata
- W stanie wolnym
Stypendium obejmuje:
- 800 Euro miesięcznie na pierwszym roku studiów w Niemczech, 825 Euro na drugim oraz 850 Euro na trzecim
roku
- Częściowe pokrycie kosztów podróży, dopłaty do ubezpieczenia zdrowotnego, czynszu oraz pomocy
naukowych
- Wyposażenie komputerowe
Program stypendialny obejmuje ponadto:
- Praktyki w niemieckich przedsiębiorstwach i koncernach
- Akademickie wsparcie ze strony tutorów oraz przydzielony indywidualnie każdemu stypendyście mentor,
będący zasłużoną osobistością ze świata nauki, gospodarki lub polityki
- Szkolenia z zakresu „soft skills“
- Spotkania ze znanymi i cenionymi świata polityki, gospodarki, kultury i nauki
- Wspólne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych
- Wizyty w znanych firmach
Termin złożenia dokumentów:
Corocznie od 1. września do 30. listopada dla stypendiów rozpoczynających się w semestrze zimowym kolejnego
roku kalendarzowego.
Wnioski i zapytania (w języku niemieckim) proszę kierować do koordynatora programu:
Jana Vodakova, Koordinatorin
Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung in der Robert Bosch Stiftung
Heidehofstr. 31, 70184 Stuttgart, Deutschland
Telefon +49 (0) 711/460 84-976, Telefax +49 (0) 711/460 84-10976
[email protected]
www.mummertstiftung.de

Podobne dokumenty