OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że moje

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że moje
Załącznik nr 3
Wyśmierzyce, dnia …………………………....
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że moje dziecko,
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
imię i nazwisko ucznia
będzie uczęszczało w roku szkolnym 2016/2017 do klasy pierwszej Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach.
…………………………………………………………………………
podpis rodzica kandydata

Podobne dokumenty