czytaj więcej - Szkoła Podstawowa nr 30 w Krakowie

Transkrypt

czytaj więcej - Szkoła Podstawowa nr 30 w Krakowie
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
Integral Security Policy
W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do
projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w ramach którego dyrekcja
szkoły, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice podjęli wspólne działania w
kierunku poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkole oraz na
terenie do niej przyległym. Na bieżąco współpracujemy z Policją, Strażą
Miejską, MOPS, Radnymi Dzielnicy. Współpraca i działania dotyczą między
innymi:
 bieżącej modernizacji budynku szkoły;
 zakupu nowoczesnego wyposażenia sal lekcyjnych;
 zakupu specjalistycznych pomocy edukacyjnych;
 organizacji zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów,
prowadzonych przez przedstawicieli Straży Miejskiej, Policji,
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3;
 organizacji prelekcji dla rodziców prowadzonych przez Wydział
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie;
 dodatkowego zabezpieczenia terenu szkoły i jej okolic poprzez wzmożone
patrole Straży Miejskiej podczas organizacji imprez szkolnych oraz w
okresie jesienno – zimowym.
W związku z tym, że założony przez nas w projekcie Zintegrowanej
Polityki Bezpieczeństwa plan działań – dzięki współpracy i wsparciu całego
Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców, Policji i Straży Miejskiej – jest
w realizacji, nasza szkoła podejmuje starania o przyznanie CERTYFIKATU:
Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Podobne dokumenty