Instrukcja użytkownika PL

Transkrypt

Instrukcja użytkownika PL
Konwerter kompozyt/S-Video - HDMI
Lenkeng LKV363
Podręcznik użytkownika
Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed użyciem proszę uważnie
przeczytać poniższą instrukcję.
1. Wstęp
Konwerter LKV363 konwertuje sygnały kompozytowe oraz SVideo na HDMI 720p lub1080p. Pozwala to zintegrować starsze
urządzenia analogowe do domowego systemu HD.
2. Specyfikacja
−
−
−
−
−
−
−
Wejścia : kompozyt (RCA), S-Video
Rozdzielczości wyjściowe HDMI : 720p/60Hz,
1080p/60Hz
Automatyczna detekcja i regulacja systemu wejściowego
PAL/NTSC
Wybór wejściowego sygnału za pomocą przycisku
Ustawienia sygnału wejściowego oraz rozdzielczości
wyjściowej są zapamiętywane w pamięci
Wspólny sygnał wejściowy audio dla obu wejść wideo
Zasilanie : DC 5V
3. Połączenie i praca
−
Podłącz sygnał źródłowy oraz odbiornik HDMI do
konwertera.
*Proszę się odnieść do rysunku obrazującego połączenia.
−
Podłącz zasilacz 5V DC do konwertera. Proszę się
upewnić, że podłączany zasilacz ma napięcie nie większe
niż 5V ponieważ może on uszkodzić urządzenie.
*Uwaga: Aby ochronić konwerter i Twoje urządzenia, proszę
nie podłączać zasilania konwertera dopóki urządzenia źródłowe
i odbiorcze nie zostaną podłączone. Proszę podłączać i
odłączać kabel HDMI delikatnie.
4. Interfejs
1. Wejście S-Video
2. Wejście kompozyt wideo oraz audio L/R
3. Gniazdo zasilania
4. Wskaźnik zasilania
5. Przycisk wyboru wejścia kompozytowego lub S-Video
6. Przycisk wyboru rozdzielczości wyjściowej 720P lub 1080P
7. Wyjście stereo audio
8. Wyjście HDMI
5. Zawartość opakowania
Konwerter kompozyt/S-Video - HDMI 1 sztuka
Zasilacz
1 sztuka
Instrukcja użytkownika
1 sztuka
6. Często zadawane pytania
1) Konwerter zdaje się nie działać.
Najpierw sprawdź czy zasilacz jest w dobrym stanie oraz czy jest
dobrze podłączony. Następnie upewnij się, że wszystkie kable są w
dobrym stanie oraz są dobrze podłączone. Spróbuj podłączyć
urządzenia do konwertera za pomocą innych kabli. Upewnij się, że
źródło sygnału oraz odbiornik są sprawne.
2) Dioda nie świeci
Upewnij się, że korzystasz z zasilacza dostarczonego wraz z
konwerterem. Zasilacz o większym napięciu może uszkodzić
urządzenie.
7. Połączenie

Podobne dokumenty