Przedstawienie pierwszych w Polsce wyników - Poznań

Transkrypt

Przedstawienie pierwszych w Polsce wyników - Poznań
Poznań, 8 lipca 2011 roku
KOMUNIKAT PRASOWY
Przedstawienie pierwszych w Polsce
wyników akredytowanego ciągłego monitoringu hałasu lotniczego
Port Lotniczy Poznań-Ławica ogłosił wyniki akredytowanego ciągłego monitoringu hałasu
lotniczego jako pierwsze lotnisko w Polsce. Na poświęconej omówieniu wyników konferencji obecni
byli przedstawiciele właścicieli Portu – Pan Mirosław Kruszyński, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
oraz Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
Ciągły monitoring to warunek Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
„Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego Poznan-Ławica”, wydanej przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska; prowadzony przez specjalistów z akredytowanego przez Polskie Centrum
Akredytacji laboratorium badawczego AkustiX (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
2 października 2007 r.; Dz. U. nr 192, poz. 1392). Jego wyniki to faktyczne dane odzwierciedlające poziom
emisji hałasu generowanego przez operacje lotnicze w danym okresie badania.
Specjaliści z laboratorium AkustiX omówili warstwę merytoryczną monitoringu oraz wyniki
pomiarów w miesiącach kwietniu i maju br. W czterech punktach pomiarowych (mobile stacje),
zlokalizowanych w Przeźmierowie oraz Poznaniu, przekroczenie norm nastąpiło w maju, w punkcie na
ul. Lotniczej w Przeźmierowie – minimalnie w porze dziennej i o 5,4dB w porze nocnej. Obecnie trwa
opracowywanie pomiarów z czerwca, prowadzonych w kolejnych punktach pomiarowych. Procedura
przemieszczania stacji jest tak zaplanowana, by w każdym roku każdy punkt pomiarowy objęty był
monitoringiem przez przynajmniej dwa cykle miesięczne. Kolejne cykle obejmują różne
miesiące, dlatego w perspektywie kilku lat monitoring obejmie każdy miesiąc w roku.
Dotychczasowe wyniki monitoringu wykazują zgodność z analizą akustyczną oddziaływania
Portu Lotniczego Poznań-Ławica w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
stanowiącego podstawę do wydania ww. decyzji środowiskowej. Potwierdzają też założenia do
utworzenia Obszaru Ograniczonego Użytkowania.
Akredytowany ciągły monitoring to dla zarządzającego Portem realne narzędzie zarządzania
hałasem, jako źródło półrocznych i rocznych analiz przekrojowych czy analiz i korekt tras odlotowych
oraz dolotwych. Umożliwia ciągłe zmniejszanie negatywnego oddziaływania akustycznego Portu na
komfort życia okolicznych mieszkańców oraz weryfikację dotychczas prezentowanych wyników pomiaru
akustycznego.
Sprawozdanie z pomiarów w kwietniu i maju zostało przekazane przedstawicielom mieszkańców
okolic lotniska, z którymi Zarząd rozmawia o negatywnym oddziaływaniu Portu, zwłaszcza hałasu od
operacji lotniczych. Mieszkańcy otrzymali także „przewodnik użytkownika”, ułatwiający odczyt
skomplikowanych danych akustycznych.
Podanie do publicznej wiadomości wyników ciągłego monitoringu
to dowód otwartości i społecznej odpowiedzialności Portu jako inwestora,
realizującego rozbudowę lotniska przy terenie zabudowanym.
__________________________________________________________________________________
Kontakt dla przedstawicieli mediów:
rzecznik prasowy Hanna Surma
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.
tel.: 0-61 8492254, 0 660 703 387; e-mail: [email protected]
www.airport-poznan.com.pl