600 Transport i łączność 52.342,00 600.350,00 630 Turystyka 6.000

Transkrypt

600 Transport i łączność 52.342,00 600.350,00 630 Turystyka 6.000
Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 189 / 10
Wójta Gminy Osie
z dnia 15 marca 2010 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Osie na 2010 r.
Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:
Dział
Rozdział
§
Treść
600
60014
4300
630
63095
4430
750
Zmniejszenie Zwiększenie
16.077.038,30
Plan po
zmianach
Transport i łączność
52.342,00
600.350,00
Drogi publiczne
powiatowe
Zakup usług pozostałych
52.342,00
380.100,00
52.342,00
61.100,00
Turystyka
6.000,00
412.540,00
6.000,00
6.000,00
410.040,00
10.500,00
Pozostała działalność
Różne opłaty i składki
Administracja
Publiczna
75011
4300
758
Urzędy Wojewódzkie
Zakup usług pozostałych
Różne rozliczenia
75818
4810
852
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Pomoc społeczna
85212
3110
4210
4300
85216
3110
200,00
1.507.179,00
200,00
200,00
72.500,00
5.405,00
6.000,00
290.422,00
6.000,00
6.000,00
290.422,00
154.000,00
10.400,00
63.700,00 3.248.677,00
Świadczenia rodzinne
Świadczenia społeczne
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zasiłki stałe
Świadczenia społeczne
Razem
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą
63.700,00
61.790,00
2.285.000,00
2.131.617,00
410,00
5.490,00
1500,00
10.672,00
84.000,00
84.000,00
10,400,00
10.400,00
16.600.00
122.042,00
16.182.480,30

Podobne dokumenty