sprawozdanie uczeń – sportowiec

Transkrypt

sprawozdanie uczeń – sportowiec
SPRAWOZDANIE Z WRĘCZENIA NAGRODY DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA – SPORTOWCA ŁÓDZKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
30 września w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi odbyło się podsumowanie sportowej rywalizacji za rok
2014/2015 wśród szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Na podsumowaniu zjawiło się szerokie grono osób, na czele z panią poseł Małgorzatą Niemczyk, Wiceprezydentem Łodzi –
panem Tomaszem Trelą, Łódzkim Kuratorem Oświaty – panem Janem Kamińskim oraz Dyrektorami większości łódzkich szkół
ze wszystkich poziomów.
W trakcie tej uroczystości zostały wręczone wyróżnienia i nagrody w konkursie na najlepszego ucznia – sportowca łódzkich
szkół w poszczególnych poziomach.
Niniejszym mam ogromną przyjemność poinformować, że w konkursie „Najlepszy uczeń – sportowiec” łódzkich szkół
podstawowych zwyciężyła nasza uczennica z klasy 6b :
ANNA KACZYŃSKA
SERDECZNE GRATULACJE!
Jest to drugi raz, gdy w pięcioletniej historii tego konkursu, zwycięża uczennica naszej szkoły!
To najlepszy dowód, że można pogodzić naukę i sport. Wspomnę tylko, że Ania w minionym roku szkolnym uzyskała średnią
ocen 5,82!!!
Gratulując zwycięstwa, życzę w obecnym roku szkolnym jeszcze wyższej średniej i jeszcze większych osiągnięć sportowych!
Ze sportowym pozdrowieniem
Fotoreportaż z uroczystości:
Przed rozpoczęciem..
- Jacek Łukomski
Przed wręczeniem nagrody Ania z mamą Agnieszką i panią Dyrektor Ewą Morzyszek - Banaszczyk.
Wręczenie pamiątkowego dyplomu i nagrody rzeczowej.
Pamiątkowe zdjęcie, od lewej: Wiceprezydent Łodzi – Tomasz Trela, Dyrektor SP 137 – Ewa Morzyszek - Banaszczyk,
mama Ani – Agnieszka Kaczyńska, pani poseł – Małgorzata Niemczyk, zwyciężczyni konkursu – Ania Kaczyńska
i trener – Jacek Łukomski