gazetka Instytutu Matki i Dziecka

Transkrypt

gazetka Instytutu Matki i Dziecka
Hasła: 1. „Pojawił się człowiek … przez Boga Jan mu było na imię”. 2. „Przyszedł on na …,
by wszyscy uwierzyli przez niego”. 3. „Nie był on
światłością, lecz … aby zaświadczyć o światłości.”
4. Jan wyznał: „Ja nie jestem …”. 5. „Wysłannicy byli
spośród …” 6. „Zapytali go: cóż zatem, czy jesteś …?”.
7. „Jan odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: …
drogę Pańską”. 8. „Działo się to w … po drugiej stronie
Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu”. 9. „Czemu zatem
serca na tę czułość Boga, jak wiele
mielibyśmy wolności duchowej! Jak wiele! …
[Homilia - z Domu Świętej Marty 11 XII 2014].
chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani …?”.
10. „Jan im tak …: Ja chrzczę wodą.” 11 „Nie jestem
godzien odwiązać rzemyka u Jego …”. 12. „Czemu
zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani
…?”. 13. Żydzi wysłali do Jana kapłanów i lewitów z …
z zapytaniem: Kto ty jesteś?,
1
x
x
2
x
x
P
S
A
A
E
T
3
x
x
x
P
N
M
4
x
x
J
S
M
5
F
E
S
W
6
x
x
E
I
S Z
M x
7
x
P
O
T
J
E
8
x
x
x
x
x
B
T
9
x
x
x
x
E L
A
Z
10
O
P
I
D
I
11
x
x
x
x
x
S
N
A
12
x
P
O
K
M x
13
J
R
O
I
Y x
Papież Franciszek:
„Pan Bóg miłuje nas
bezinteresownie, tak jak matka kocha swoje
dziecko, a dziecko pozwala się kochać.
Jednakże czasami … chcemy kontrolować
łaskę, mamy pokusę … uczynienia z niej
swego rodzaju towaru… Dzieje się tak na przykład,
gdy mówimy: „mam wiele łaski”, czy „Mam duszę
czystą, jestem w stanie łaski”. W ten sposób
bliskość Boga przekształca się w pewien rodzaj
rachunkowości duchowej …. Ależ czyż łaska jest
towarem? … „Łaska Boża to – to bliskość, czułość”
- jeśli nie czujemy, że Bóg nas kocha z czułością,
to czegoś nam ciągle brakuje, nie zrozumieliśmy
czym jest łaska, nie otrzymaliśmy łaski, którą jest ta
bliskość. … „Gdybyśmy mieli odwagę otwarcia
x
Ś
S
M
R
x
x
Y
O
x
x
x
x
x
I
M
Ł
A
x
x
Jan Paweł II: Maryja, śpiewając Magnificat,
ukazuje to, co stało się fundamentem jej świętości
— głęboką pokorę… Wiele mówi «zmieszanie»
Maryi, jakie wzbudziło w Niej pozdrowienie
archanioła: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan
z Tobą» (Łk 1, 28). Wskazuje ono na jakiś
naturalny odruch uniżenia wobec tajemnicy łaski,
szczególnej obecności Boga, który na Nią wejrzał.
Taki odruch budzi się w tym, kto jest w pełni
świadom własnej małości wobec wielkości Boga.
Maryja patrzy w prawdzie na samą siebie, na
innych i na świat. (...) (Homilia, Plac św. Piotra - 50.
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
.
ul. Kasprzaka 17
KAPLICA ŚW. RODZINY
(OBOK IZBY PRZYJĘĆ)
rocznica ogłoszenia dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej
Maryi Panny, 01 XI 2000 r.)
Stefan Kardynał Wyszyński
–
Nie tylko człowiek ma być Boży, nie tylko
rodzina ma być Boża; Boży ma być także
naród. (Kromka chleba, VII, 22)
„… Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który
po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać
rzemyka u Jego sandała”. – Tak powiedział Jan Chrzciciel,
który szedł pierwszy. Jezus szedł za nim, ale Jan
wskazał Go ręką i przed Nim ukląkł – Zdarza się
czasem tak, że ktoś idzie i zostawia Jezusa z tyłu,
poza sobą, we wspomnieniach dzieciństwa, kiedy
jeszcze modlił się, spowiadał, prowadził zeszyt do
religii, czekał na świętego Mikołaja. Idzie teraz sam
i wskazuje na siebie. – Jakie dziwne rzeczy dzieją
się nieraz w życiu takich ludzi. Światopogląd bez
wiary rozsypuje się na kawałki. Kompromitują się
ci, którym ufał. Zaczyna budzić się sumienie. –
Nawrócić się to zrozumieć, że choćby nawet Jezus
szedł z tyłu i nie był widoczny – to On zawsze
prowadzi poprzez wszystkie wydarzenia, jakie
dzieją się w naszym życiu. [Jan Twardowski, W świetle
Ewangelii, wyd. W drodze 2005. s.294-295].
MOJE POSTANOWIENIE: Pragnę przeprosić Ciebie
Jezu i wszystkich, którym wyrządziłem przykrość...
Przez spowiedź oczyścić serce ...
Kapelan IMiDz- x. Proboszcz A. Wójtowicz - 22 632 38 00
e-mail : [email protected] http://www.stanislaw-bm.pl/
Parafia Św. Stanisława BM-01-244 Warszawa;ul.Bema73/75
[gazetka do użytku wewnętrznego Instytutu]
Spowiedź pół godziny
przed i po Mszy Św.
oraz na prośbę.
Duch Pański nade mną, posłał mnie głosić dobrą
nowinę ubogim. (Iz 61, 1)
J 1,6-8.19-28
Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu
było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby
zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli
przez niego. Nie był on światłością, lecz
/posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Takie
jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego
z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto
ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył,
oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali
go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie
jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie!
Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać
odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz
sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos wołającego
na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział
prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród
faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc
do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś
ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan
im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was
stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie
idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać
rzemyka u Jego sandała. Działo się to w Betanii, po
drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
„Radujcie się zawsze w Panu” – Adwent, jak
zresztą całe chrześcijaństwo, zaprasza nas do
radości zuchwałej. To ona jest miarą nadziei. Jeśli
mimo smutku, niepowodzeń, zmęczenia własnym
złem i głupotą – jest w nas wewnętrzna radość,
to znaczy, że trwa nadzieja. Radość z tego,
co przed nami, czego jeszcze nie widać, co jedynie
daje się przeczuć w ledwie widocznych znakach,
powoli przeradza się w pewność: „Pan jest blisko”.
[Wojciech Czwichocki OP, „Oremus” grudzień 2008, s. 62].
III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą
Różową lub - z łaciny - Niedzielą GAUDETE. Nazwa
ta pochodzi od słów antyfony na wejście: "Gaudete
in Domino", czyli "Radujcie się w Panu". Szaty liturgiczne
mogą być - wyjątkowo - koloru różowego. Teksty liturgii
przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia
Chrystusa
i
z
odkupienia,
jakie
przynosi.
[http://brewiarz.pl/czytelnia/adwent.php3#gaudete].
MODLITWA WIERNYCH - Módlmy się 1. - za Ojca świętego, biskupów i kapłanów,
aby starczyło im Twojej łaski w codziennej służbie …
2. – za naszych Rodaków, aby odczytywali Prawo
Boże w swoich sercach …
3. - za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, lekarzy,
pielęgniarki aby w radości doświadczali Twojej Miłości.
4. za nas, abyśmy byli posłuszni Ewangelii i przez
spowiedź, w pokorze, oczyszczali swoje serca i umysły
… - Ciebie prosimy - Wysłuchaj nas Panie
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst
Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch
Święty. - II - Meditatio –.Staraj się zrozumieć tekst.
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – Jan
stwierdza jasno i z mocą: „Pośród was stoi Ten,
którego nie znacie”. Nie znacie, bo nie chcecie
znać, bo jesteście zbyt zapatrzeni w siebie: w
swoje możliwości i potęgę, która jakże jest złudna,
i w swoją władzę, którą sobie uzurpowaliście,
a która tak niewiele może! - Cóż, wołanie to chyba
nic nie straciło ze swej aktualności. I dlatego znak
Dzieciątka złożonego w żłobie wciąż powinien być
dla nas opamiętaniem i wezwaniem do nawrócenia.
… - „Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów
i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś? … Co
zdumiewało tych ludzi? – Widocznie odgadli, że św.
Jan jest człowiekiem posłanym przez Boga,
ze świadczy o prawdzie. … Każdy chrześcijanin,
tak jak on, powołany jest do tego, aby świadczyć
o prawdzie. Powinien zdumiewać nie tylko
niewierzących, ale i tych, co mówią, że wierzą, ale
odeszli od prawdy Ewangelii. Chrześcijanin to ten,
kto odpowiada miłością na nienawiść, patrzy
na cierpienie nie jak na nieszczęście, lecz jak na
zadanie do wykonania, myśli ze spokojem
o śmierci jak o spotkaniu z Bogiem. Niedobrze, jeśli
chrześcijanin przestaje zdumiewać. - III. Oratio:
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce …
Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Wielbi dusza
moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy
moim. (Łk 1,46-54) IV–Contemplatio: Trwaj przed
Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha …
Powtarzaj w różnych porach dnia Duch mój się raduje
w Bogu, Zbawcy moim (Łk 1) [z: Jan Twardowski,
W świetle Ewangelii i Ks. Mariusz Pohl, Oremus].
Idea peregrynacji zrodziła się w 1956, gdy Cudowny
Matki Bożej Częstochowskiej niesiony był w procesji po
Wałach Jasnej Góry, a zgromadzeni ludzie wołali:
"Matko, przyjdź do nas". Prymas Stefan Wyszyński
przedstawił ideę przygotowania duchowego polskiego
Kościoła do Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski w X 1956
(po zwolnieniu z ośrodka internowania).
+Stefan Kard. Wyszyński - Prymas Polski-Confrater OSP
… Serce moje rwało się do Was, aby w chwilach tak
uroczystych, tak pełnych łask i sposobności do uczczenia
Matki naszej, być razem z Wami. Ale Bóg zażądał ode
mnie najcięższej z ciężkich ofiar, którą przyjąłem
w nadziei, że bez znaczenia nie będzie. Gdy teraz
rozpoczynacie nowy okres prac przygotowawczych
do Roku Ślubów Narodowych, a zarazem trzeci rok
wielkich przeżyć maryjnych w Ojczyźnie naszej, znowu
widzę, że muszę złożyć ofiarę w milczeniu i pokorze, jako
glebae adscriptus. … Jestem z Wami sercem, modlitwą
i pragnieniem u stóp Jasnogórskiej Królowej Polski, Matki
Najmiłosierniejszej, Dziewicy Wspomożycielki. … I dziś
musi być przeprowadzona w Polsce "obrona Jasnej
Góry" - już nie z pomocą armat i pocisków, ale przez
potężny ładunek myśli i uczuć roznieconych przez Ojca
świętego. - Jak ongiś mrowie wojsk najeźdźczych, tak
dziś szturmują "polską Jasną Górę" istne "potopu świata
fale", wżerając się w mury duszy Narodu nienawiścią
Imienia Bożego, pasją grzechu i potwornych nałogów.
"Polska Jasna Góra" jest podminowywana przez ducha
nienawiści społecznej, przez programową apostazję
moralną, przez zadawnione wady narodowe, które
rzucają cienie na świetlany Naród ochrzczony. Stokroć to
groźniejszy potop od szwedzkiego. … Nie wystarczy więc
wyspowiadać pielgrzymów, należy wyspowiadać Naród,
by dokonać w nim nowej "obrony Jasnej Góry… Poznanie
już nie tylko detalicznych grzechów, ale ujrzenie wielkich
ran i nałogów, które wrosły w obyczaj Narodu
i zniekształciły jego psychikę, duchowość i charakter oto pilne zadanie Roku Ślubów Narodowych. Wszak to
podjęto przed 300 laty, a dotąd nie wykonano; dziś
zadanie jest o tyle pilniejsze, że przybyły zniekształcenia
wywołane latami niewoli, wojen, klęsk i nieszczęść
narodowych. - Z Góry zawsze wszystko lepiej widać tym więcej, że jest Jasna. - Zapewne - to wymaga
męstwa. A jeżeli gdzie nie ma miejsca na małość, to na
Jasnej Górze. … [Komańcza, 10 XI 1955 r.] .

Podobne dokumenty