ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA Grupowe

Transkrypt

ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA Grupowe
ZAKRES UBEZPIECZENIA
UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE
Grupowe ubezpieczenie na życie
UBEZPIECZENIA DODATKOWE
śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku
śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego
trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
poważne zachorowanie
całkowita niezdolność do pracy
pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby - dzienny zasiłek
pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - dzienny zasiłek
pobyt małżonka w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
poważne zachorowanie małżonka
urodzenie się dziecka
urodzenia się martwego noworodka
osierocenie dziecka śmierć dziecka
śmierć małżonka
śmierć małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
śmierci rodzica lub śmierci teścia
poważne zachorowanie dziecka
pogorszenie się stanu zdrowia i konieczności uzyskania świadczeń assistance
pogorszenie się stanu zdrowia i konieczności uzyskania świadczeń assistance w okolicznościach utraty pracy
składka kwartalna
SUMA UBEZPIECZENIA
12 000 zł
12 000 zł
12 000 zł
24 000 zł
1 500 zł
12 000 zł
25 zł
25 zł
25 zł
1 000 zł
800 zł
800 zł
3 000 zł
2 500 zł
8 000 zł
8 000 zł
1 500 zł
1 000 zł
tabela 1
tabela 2
165 zł