Wirtualne Laboratoria Fizyczne

Transkrypt

Wirtualne Laboratoria Fizyczne
Wirtualne Laboratoria Fizyczne
I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego, jako jedna z 20 w Polsce i jedyna szkoła z Kutna , zostało
zakwalifikowane do udziału w projekcie Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania. Innowacyjny
program nauczania fizyki w szkole, realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki . Głównym celem
projektu jest zainteresowanie fizyką eksperymentalną i przedmiotami matematyczno- -przyrodniczymi, jak również
zwiększenie atrakcyjności metod nauczania fizyki, dzięki innowacyjnemu i interdyscyplinarnemu programowi
nauczania uwzględniającemu równoległe nauczanie fizyki i informatyki.
1