Potwierdzenie doświadczenia i wiedzy w zakresie sprzedaży

Transkrypt

Potwierdzenie doświadczenia i wiedzy w zakresie sprzedaży
Załącznik nr 5 do SIWZ
Potwierdzenie doświadczenia i wiedzy w zakresie sprzedaży
sprzętu komputerowego
l.p.
Data
Firma zamawiająca
Rodzaj zamówienia
Kwota zamówienia

Podobne dokumenty