GENETYCZNIE MODYFIKOWANE ORGANIZMY (GMO) 3 grudnia

Transkrypt

GENETYCZNIE MODYFIKOWANE ORGANIZMY (GMO) 3 grudnia
GENETYCZNIE MODYFIKOWANE ORGANIZMY (GMO)
3 grudnia 2014
Bit Polska, ul. Ostrobramska 101A, Warszawa
Metody inżynierii genetycznej pozwalają wprowadzić do docelowej bakterii, grzybu, rośliny
czy zwierzęcia pożądany gen lub geny od innego organizmu. Mają one na celu zwiększenie
odporności roślin na choroby roślin, chwasty, niekorzystne czynniki klimatyczne itd.
Zastosowanie mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie znacznie rozszerzyło
możliwości biotechnologii w zakresie produkcji trudnych do syntezy związków
chemicznych. Dzięki GMO produkowane są takie leki jak insulina, hormon wzrostu, hirudyna,
interferon, erytropoetyna, czynniki krzepnięcia krwi itd. W przemyśle spożywczym
wykorzystywana jest witamina B2, podpuszczka i inne związki. Modyfikowane bakterie
pomagają utrzymać czystość. Większość proszków do prania zawiera enzymy pozwalające
pozbyć się plam wytwarzane przez modyfikowane genetycznie mikroorganizmy. Rośliny
GMO mogą być uprawiane na terenach, gdzie występują nieprzyjazne warunki klimatyczne
takie jak: mróz, wysoka temperatura, susze, nadmiar promieniowania słonecznego,
umożliwiają uzyskanie wysokich plonów o lepszych walorach smakowych czy zapachowych
przy gorszych warunkach glebowych. Powoduje to zrozumiały opór ze strony tradycyjnych
producentów.
09:00 - 09:15
09:15 – 10:15
10:15 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 - 13:45
13:45 – 14:45
14:45 - 15:45
15:45 – 16:15
Otwarcie seminarium
Inżynieria genetyczna – metody otrzymywania organizmów GMO
Zastosowanie GMO w biotechnologii
Przerwa
Rośliny GMO
Metody identyfikacji GMO
Przerwa
Przegląd prawodawstwa dotyczącego GMO na świecie
Prawodawstwo GMO w Polsce
Prezentacja szkoleń i usług MBS