26-29.11.2014, Poznań, Poland - Targi Branży Kamieniarskiej STONE

Transkrypt

26-29.11.2014, Poznań, Poland - Targi Branży Kamieniarskiej STONE
26-29.11.2014, Poznań, Poland
www.STONE.mtp.pl/en
Kluczowe wydarzenie dla branży kamieniarskiej
Key stone event in Poland
Joanna Mizerska
Dyrektor targów STONE
Do udziału w targach zapraszam
wszystkich, dla których kamień jest
podstawą lub częścią działalności,
czyli przede wszystkim kamieniarzy,
ale także firmy zajmujące się wydobyciem oraz importem kamienia
naturalnego, producentów i dystrybutorów
maszyn i urządzeń do jego obróbki, jak również
architektów oraz przedstawicieli szeroko rozumianej branży budowlanej.
W tym roku targi STONE odbędą się w nowoczesnym kompleksie pawilonów (7A, 8A oraz 8),
który jest obiektem znakomicie przystosowanym
do ekspozycji kamiennych bloków oraz wielkogabarytowych maszyn do obróbki kamienia. Jako
organizatorzy planujemy także przygotować
bogaty program targowy oraz skoncentrować
swoją uwagę na rozwijaniu działalności edukacyjnej skierowanej do studentów wydziałów
architektury i projektowania. Serdecznie Państwa
zapraszam do współtworzenia z nami tego
wydarzenia!
Joanna Mizerska
Director of STONE Fair
I would like to invite everyone
for whom stone constitutes the
basis or part of their business
to participate in the fair.
The fair is primarily directed at
masons, but also at companies
that extract and import natural stone,
producers and distributors of machinery and
equipment for stone processing as well as
architects and representatives of broadly
understood construction industry.
This year's STONE Fair will be held in
a modern complex of halls (7A, 8A and 8).
These facilities are perfectly adapted to the
exhibition of stone blocks and large stone
processing machinery. As the organiser, we
also plan to prepare a varied fair programme
and focus on developing educational
activities targeted at architecture and design
students. We would like to invite you to
co-create this event with us!
Współpracujemy z najlepszymi,
prezentujemy wyczerpujące oferty liderów
We work with the best companies and present
industry leaders' comprehensive offer
• Kamień naturalny
• Natural stone
• Półprodukty i wyroby z kamienia
• Semi-finished products and stone products
• Elementy wykończeniowe z kamienia
• Stone finishing elements
• Maszyny i urządzenia do wydobycia,
przetwórstwa i obróbki kamienia
• Machines and equipment for quarrying,
processing and working of stone
• Narzędzia do obróbki kamienia, narzędzia
tnące, materiały ścierne i eksploatacyjne
• Electric and pneumatic stoneworking an cuing
tools, abrasive materials and consumables
• Części zamienne i komponenty
• Spare parts and components
• Sprzęt pomocniczy do załadunku,
transportu i rozładunku kamienia
• Auxiliary equipment for loading,
transport and unloading stone
• Akcesoria nagrobne
• Funeral accessories
• Chemia kamieniarska
• Chemical products for the stone industry
• Renowacja kamienia
• Stone renovation
• Oprogramowanie komputerowe
• Computer soware
Zwiedzający są dla nas wyjątkowi
Our visitors are special to us
Naszym gościom oferujemy wszelką pomoc
przy organizacji pobytu na targach. Bezpośrednio dostarczymy zaproszenia na targi,
przewodnik targowy, pomożemy w rezerwacji
hotelu, aranżacji spotkań biznesowych czy
zaplanowaniu czasu wolnego po zakończeniu
wizyty na targach.
We provide our guests with all the help with
their participation in the fair. We directly
deliver invitations to the fair and fair guides,
we help book a hotel, arrange business
meetings and plan leisure time aer your
visit to the fair.
ZŁOTY MEDAL MTP
GOLD MEDAL COMPETITION
• prestiżowa i rozpoznawalna na rynku
nagroda targowa
• a prestigious fair award recognisable
in the market
• przyznawany nowoczesnym, innowacyjnym produktom wytworzonym
w oparciu o najnowsze technologie
• awarded to modern, innovative
products manufactured with the
use of the latest technologies
• szeroka promocja laureatów
Złotych Medali MTP
• extensive promotion
of MTP Gold Medal winners
Skorzystaj z preferencyjnych cen
Register your participation
i zgłoś swój udział w targach
by 9th May 2014 and take
do 9 maja 2014!
advantage of preferential prices!
Ceny* do 9.05.2014
Price until 9.05.2014
Rodzaj powierzchni / Kind of space
Ceny* po 9.05.2014
Price from 9.05.2014
Powierzchnia niezabudowana, kryta w pawilonie, parter / Indoors, ground floor, without a booth
Położenie szeregowe / Row location
190 PLN/m2
230 PLN/m2
Położenie narożne / Corner location
210 PLN/m2
250 PLN/m2
Położenie półwyspowe / 3 sides open location
220 PLN/m2
260 PLN/m2
Położenie wyspowe / 4 sides open location
230 PLN/m2
270 PLN/m2
Powierzchnia zabudowana (standard), kryta w pawilonie, parter / Indoors, ground floor, build-up space standard construction:
Położenie szeregowe / Row location
300 PLN/m2
340 PLN/m2
Położenie narożne / Corner location
320 PLN/m2
360 PLN/m2
Niezabudowana, teren otwarty (poza pawilonem)
Outdoors without a booth
100 PLN/m2
130 PLN/m2
Opłata rejestracyjna/Registration fee 860 PLN + VAT
*Ceny nie obejmują podatku VAT / Prices do not include VAT, 1 EUR = ca. 4,00 PLN
Cena najmu powierzchni ekspozycyjnej zawiera sprzątanie stoiska każdego dnia trwania targów.
The price of exhibition space includes cleaning the stand every day of the fair.
KONTAKT/ CONTACT
Joanna Mizerska
Iwona Broda
Marta Szydłowska
Joanna Sypniewska
Marta Radowska-Karpińska
Dyrektor Projektu
Project Director
tel. +48 61 869 23 84
[email protected]
Obsługa wystawców
Exhibitors services
tel. +48 61 869 20 37
[email protected]
Obsługa wystawców
Exhibitors services
tel. +48 61 869 23 66
[email protected]
Obsługa zwiedzających
Visitors assistance
tel.: +48 61 869 22 16
[email protected]
PR & Marketing
tel.: +48 61 869 26 34
[email protected]
Poznań
International
Fair
Międzynarodowe
Targi
Poznańskie
W tym samym czasie: / At the same time:

Podobne dokumenty