niezawodność

Komentarze

Transkrypt

niezawodność
INŻYNIERIA NIEZAWODNOŚCI
DLA UTRZYMANIA RUCHU
FROM DOWNTIME
TO UPTIME
– IN NO TIME!
NIEZAWODNOŚĆ
I
UTRZYMANIE RUCHU
12 – MAJ 2015
OLSZTYN
NIEZAWODNOŚĆ I UTRZYMANIE RUCHU
ŚWIAT UR
PUNKT # 1 MAINTENANCE jest biznesem
Do tych którzy nie uważaja maintenance jako funkcji
produkującej wartość , pytanie…….Jak wielka wartość
byłaby wyprodukowana BEZ maintenance !
PUNKT # 2 RELIABILITY jest esencją
Optymalna NIEZAWODNOŚĆ jest zasadniczą podstawą dla:
kontroli ryzyka , osiągniecia dostępności, wydajności i
efektywnosci niezbędnych do osiągniecia założonych
biznesowych rezultatów.
MAINTENANCE - przydarza się gdy.....
NIEZAWODNOŚĆ......zawodzi
NIE MOŻNA OSIĄGNĄĆ STATUSU LEAN...BEZ NIEZAWODNOŚCI
NIEZAWODNOŚĆ I UTRZYMANIE RUCHU
DEFINICJA NIEZAWODNOŚCI
(PRAKTYCZNA)
-RCM
- RBI
-Proces zarządzania
pracą
-Procesy produkcyjne
-Przywództwo
-Szkolenie
-Procedury pracy
-Zarządzanie
wydajnością
Niezawodna produkcja = Niezawodny asset + Niezawodna załoga
+ Niezawodny proces
NIEZAWODNOŚĆ I UTRZYMANIE RUCHU
ŚWIAT UR
Stałe niespodzianki
Detekcja i korekcja defektu przed niespodzianką Eliminacja defektów,
Nałożona dyscyplina procesu
,minimalizacja
Utrzymywanie przed niespodzianką
niespodzianek
Eliminacja źródeł awarii
bez niespodzianek
PLANOWANE UR
AWARYJNE UR
Napraw jak się zepsuje!
herosi nadgodzin
●- kosztowne
●- ryzykowne
●- niby strategiczne
PREWENCYJNE UR
PREDYKCYJNE UR
●
●
UKIERUNKOWANE
NA NIEZAWODNOŚĆ UR
PROAKTYWNE UR
Konstruowanie,materiał,
zmiany komponentów w
●Przedoperacyjne akcje
celu eliminacji źródeł
●mające na celu eliminacje
awarii
● potencjalnych źródeł awarii
●- najbardziej efektywne
●- efektywne
●- eliminacja awarii
●- minimalizujące awarie
●- minimalizacja prac UR
●- redukujące prace UR
●
Harmonogram na podstawie czasu
●- redukcja awarii
●- kosztowne
●
MOŻE POWODOWAĆ
USZKODZENIA !!!!!
-
●
Zdeterminowane przez
miarę potrzeb obiektu
●- bardziej efektywne
●- redukuje awarie
●- bezpiecznie redukuje PM
●- redukuje kapitał
●
EWOLUCJA ZARZĄDZANIEM UTRZYMANIA RUCHU
●
NIEZAWODNOŚĆ I UTRZYMANIE RUCHU
RBM
PROAKTYWNE
P
UR
PREWENCYJNE
P
UR
PREDYKCYJNE
PPPPPPP
UR
ŚWIAT UR BAZUJĄCY NA NIEZAWODNOŚCI
NIEZAWODNOŚĆ I UTRZYMANIE RUCHU
PRIORYTETY
DLA PRZEMYSŁU
PRODUKCJA
UTRZYMANIE RUCHU
WIĘKSZOŚC PRZEMYSŁU
SKUPIONA JEST NA
PROFIT
WYDAJNOŚĆ
REDUKCJA KOSZTÓW
WORLD CLASS
PRODUCENT
STOSOWANIE SIĘ
DO POTRZEB KLIENTA
JAKOŚĆ
NIEZAWODNOŚĆ
PONAD
WORLD CLASS
ZADOWOLONY
KLIENT
EMPOWERMENT
CONTINUOUS
IMPROVEMENT
NIEZAWODNOŚĆ I UTRZYMANIE RUCHU
POZIOM NIEZAWODNOŚCI W CYKLU ŻYCIOWYM
USTALONY JEST PRZEZ ODBIÓR
100%
ODBIÓR KOMISYJNY~ 10%
FAZY DO ODBIORU KOMISYJNEGO
INSTALACJA, MONTAŻ ~ 10% - 20%
NIEZAWODNOŚĆ ZBUDOWANA
”AS BUILT”
NIEZAWODNOŚĆ I UTRZYMANIE RUCHU
POTENCJAŁ WZROSTU I DEGRADACJI NIEZAWODNOŚCI
100%
POTENCJALNY WZROST NIEZAWODNOŚCI
NIEZAWODNOŚĆ ZBUDOWANA ”AS BUILT”
I LIMITOWANE UR W ZAPEWNIENIU NIEZAWODNOŚCI
PRAKTYKI UR
KONFIGURACJA KONTROLI
POTENCJAŁ
DEGRADACJI
NIEZAWODNOŚCI
SZKOLENIE(PRODUKCJA,UR,WSPARCIA)
EFEKT STARZENIA
DECYZJE ZARZĄDU
ODBIÓR KOMISYJNY
( CYKL ŻYCIOWY)
CZAS
NIEZAWODNOŚĆ I UTRZYMANIE RUCHU
NIEZAWODNOŚĆ
PREWENCJA AWARII
ESENCJALNA
LUBRYKACJA
OSIOWANIE
RCFA
FEMA
RCFA
FEMA
ZBIERANIE
DANYCH
FILTRACJA
REGULACJA
SZCZAGÓŁOWE
CZYSZCZENIE
DETEKCJA AWARII
FA
CONDITION MONITORING
I
N
S
ANALIZA
P
WIBRACJI, OLEJU E
K
TERMOGRAFIA
C
NDT , NDE
J
MONITOROWANIE E
CIŚNIENIA,
PRZEPŁYWU
SILNIKI
ELEKTRYCZNE
OBJEKTYWNE
SUBJEKTYWNE
WZROK
SŁUCH
DOTYK
ZAPACH
ORGANOLEPTYCZNE
WYWAŻANIE
ANALIZA
OPERATION
PRACTICE
WDROŻENIE NIEZAWODNOŚCI…..UPROSZCZONE
WDROŻENIE NIEZAWODNOŚCI……NIE TAKIE PROSTE
Reliability-Centered
Maintenance (RCM)
Program
Reliability Modeling
Decisions
Root Cause Failure
Analysis
(RCFA)
Optimum Maintenance
Strategy
Mechanical Integrity
(RBI)
Optimum Spare Parts
Inventory
Training Strategy
Strategic Sourcing
Strategy
Optimum
Results
Computerized Maintenance
Management System
(CMMS)
Predictive Maintenance
(PdM)
Program
E
v
e
r
g
r
e
e
n
Operator Activity
Management
System
Materials Management
System
(MMS)
Corrosion Management
System
Document/Configuration
Management System
(P&ID’s,Training, Proc.,Std’s)
Cost/Risk Benefit
Optimum Process
Safety
Management Strategy
Contract Management
System
Enviromental Studies
(PHA/Hazop,etc)
Optimum Engineering
Strategy (Standards,
Procedures,Designs)
Configuration/Project
Management System
Feedback
World-Class Reliability Management Process
Performance
Data
Decision
Queue
Optimum
Optimum Operational
Strategy
Integrated
Enabling Tools
Life-Cycle Planing
Decision Tools
Reliability
Strategy
Performance
Management
Regulatory / Safety
Requirements
Investment/Capital
Rationing
Asset Owner
Requirements
( Operational
Objectives)
K
P
I
P
r
o
g
r
a
m
NIEZAWODNOŚĆ I UTRZYMANIE RUCHU
RCM (RELIABILITY CENTERED MAINTENENCE) JEST
PROCESEM UŻYWANYM DO USTALENIA POTRZEB UR
DLA URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH W ICH OPERACYJNYM
KONTEKŚCIE,PODCZAS GDY CELE TPM SKUPIONE SĄ NA
UTRZYMANIU NIEZAWODNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI,
RCM SKUPIA SIĘ NA OPTYMALIZACJI EFEKTYWNEGO UR.
DZIĘKUJĘ
ZA
UWAGĘ

Podobne dokumenty