rb-59-2016-rejestracja-spolki-zaleznej

Transkrypt

rb-59-2016-rejestracja-spolki-zaleznej
Rejestracja spółki zależnej
Raport bieżący nr: 59/2016
Data: 27.12.2016
Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 26 grudnia 2016 roku zarejestrowana została spółka zależna LPP
Reserved doo Beograd z siedzibą w Belgradzie (Serbia).
Założycielem i jedynym akcjonariuszem LPP Reserved doo Beograd jest LPP SA. Kapitał zakładowy
nowo zarejestrowanej spółki zależnej wynosi 200.000.000,00 RDS.
Podstawowym przedmiotem działalności ww. spółki zależnej jest najem powierzchni handlowej w Serbii
w których prowadzona będzie sprzedaż produktów marki RESERVED, Cropp, House, MOHITO i
SiNSAY.
Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne
Podpisy:
Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu