mgr Dorota Morawiec

Transkrypt

mgr Dorota Morawiec
Nauczyciel
Dorota Morawiec
Wychowawstwo
Klasa IIb
Przedmiot
Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Rok: 2016/17
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia plastyczne – Cztery pory roku w plastyce i muzyce
Zainteresowania i
pasje
Podróże, muzyka, sporty zimowe
Zajęcia wyrównawcze mają na celu eliminować niepowodzenia
Charakterystyka zajęć szkolne, przełamać nieśmiałość i niepewność dzieci.
Zajęcia plastyczne umożliwiają rozwój artystyczny dzieci,
rozbudzenie wyobraźni, poznanie różnych technik
Podejmowane
działania
Opieka pedagogiczno - wychowawcza klasy II
Opieka nad Samorządem Uczniowskim klas I – III
Zaangażowanie w dekoracje szkoły
Uroczystości szkolne
Organizacja konkursów szkolnych
Kontynuacja Dnia Polskiej Niezapominajki
Programy
i projekty edukacyjne