144. Etapy umierania

Transkrypt

144. Etapy umierania
144. Etapy umierania
Dr Kubler- Ross jest autorem książki książki pt. "Death and Dying". Bardzo
interesujący jest fragment o etapach reakcji człowieka na świadomość nieuchronnie zbliżającej
się śmierci. Świadomość śmierci, przeradza się w bunt i gniew, bunt się wyczerpuje i
umierający stara się zawrzeć układ z Bogiem; jeśli wyzdrowieje to odpłaci się dobrem. Ten etap
przechodzi w depresję, następnie umierający godzi się ze swoim losem i w Bogu szuka nadziei.
W tym ostatnim etapie człowiek analizując swoje życie uświadamia sobie, co było
najważniejsze w jego życiu. " W ostatecznych analizach widzi on, że tylko dwie rzeczy są
najważniejsze: dobro, jakie wyświadczyliśmy innemu i miłość. Wszystko inne rzeczy, które
uważamy za ważne jak sława, pieniądze, prestiż i siła są nieważne."
Niektórzy czekają aż do tego ostatniego momentu, aby się przekonać do nauki Chrystusa,
który mówi o najważniejszym przykazaniu miłości. To na tej drodze człowiek, włączony w
Chrystusa zwycięża śmierć.
1/1

Podobne dokumenty