Tabela 7. Respondenci według płci Struktura wiekowa

Transkrypt

Tabela 7. Respondenci według płci Struktura wiekowa
Tabela 7. Respondenci według płci
Płeć
Odsetek ogólnej liczby
osób
Liczba osób
Mężczyzna
178
59,33%
Kobieta
121
40,33%
1
0,33%
Nie podano
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
Struktura wiekowa ankietowanych pokazuje, że najliczniej reprezentowaną grupą były osoby w wieku
30-39 lat (31,67%) i 20-29 lat (25,67%), podczas gdy najmniej liczna grupa to osoby bardzo młode
(2%) i osoby powyżej 60-tego roku życia (8%).
Tabela 8. Respondenci wg wieku
Wiek
Liczba osób
Do 19
20-29
30-39
40-49
50-59
Powyżej 60
Nie podano
6
77
95
56
40
24
2
Odsetek ogólnej liczby
osób
2%
25,67%
31,67%
18,67%
13,33%
8%
0,67%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
W przypadku reprezentowanego sektora struktura ankietowanych pokazuje, że najliczniejszą grupą
byli pracownicy przedsiębiorstw (34,67%) oraz przedstawiciele sfery budżetowej (24,33%), natomiast
najmniej liczną grupą byli przedstawiciele sfery pozarządowej (3,67%) oraz bezrobotni (4%). Warto
zauważyć, że aż 8% respondentów nie reprezentuje żadnej z zaproponowanych grup. Wśród innych
odpowiedzi najczęściej wymienianym statusem zawodowym był emeryt/rencista.
Tabela 9. Respondenci wg reprezentowanego sektora
Liczba osób
Student/uczeń
Pracownik przedsiębiorstwa
Przedsiębiorca
Przedstawiciel sfery budżetowej
Przedstawiciele sfery pozarządowej
Bezrobotny
Inny…
29
104
47
73
11
12
24
Odsetek w ogólnej
liczbie osób
9,67%
34,67%
15,67%
24,33%
3,67%
4%
8%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
Inne statusy zawodowe, jakie wskazywali respondenci:
 Emeryt/rencista
 Pracownik fizyczny
 Prawnik
 Stażystka
 Reżyser, montażysta
 Mieszkaniec
 Nauczyciel
 Magister inżynier budownictwa
 Gospodyni domowa
Wśród respondentów dominowali mieszkańcy Bydgoszczy, którzy stanowili 70,7% ankietowanych.
Kolejną liczną grupę ankietowanych stanowili mieszkańcy Torunia (22,3%). Spośród mnniejszych
319