Ulotka dla pacjenta

Transkrypt

Ulotka dla pacjenta
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta
- Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.
Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ANALGOLAN ostrożnie i zgodnie z
informacją na ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.
ANALGOLAN
Methylis salicylas + Camphora + Pini aetheroleum + Terebinthinae aetheroleum
(100 mg + 10 mg + 5 mg + 5 mg)/g
Maść
Skład:
Salicylan metylu 100 mg/g
Kamfora
10 mg/g
Olejek sosnowy
5 mg/g
Olejek terpentynowy 5 mg/g
Zawartość leku w opakowaniu:
30g
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno – Kosmetycznej „PROFARM” Sp. z o.o., ul. Słupska 18,
84-300 Lębork, tel. (059)863 33 03, fax. (059)862 72 40, www.profarm.com.pl
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek ANALGOLAN i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek ANALGOLAN
3. Jak stosować lek ANALGOLAN
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku ANALGOLAN
6. Inne informacje
1. Co to jest lek ANALGOLAN i w jakim celu się go stosuje
ANALGOLAN jest maścią zawierającą w swoim składzie substancje czynne wykazujące działanie
miejscowo rozgrzewające i przeciwbólowe. Maść stosuje się pomocniczo w łagodzeniu dolegliwości
bólowych np. w bólach stawowych, nerwobólach, bólach mięśniowych, rwie kulszowej.
2. Zanim zastosuje się lek ANALGOLAN
Należy zachować szczególną ostrożność i nie stosować leku, jeżeli osoba wykazuje nadwrażliwość na
salicylan metylu, inne salicylany, kamforę, olejek sosnowy, olejek terpentynowy lub substancję
pomocniczą.
Nie stosować u dzieci do 12 roku życia.
Nie stosować, jeśli występowały napady astmy, pokrzywka lub zapalenie błony śluzowej nosa po
użyciu leków zawierających kwas acetylosalicylowy lub niesteroidowych lekach przeciwzapalnych
(NLPZ).
Nie stosować na uszkodzoną skórę, rany, w okolicach oczu i na błony śluzowe.
Zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.
W razie kontaktu z błonami śluzowymi zmyć maść ciepłą wodą.
Nie stosować u osób skłonnych do uczuleń.
Ciąża
Nie zaleca się stosowania leku ANALGOLAN w czasie ciąży.
Karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania leku ANALGOLAN w czasie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
ANALGOLAN nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
urządzeń mechanicznych w ruchu.
Stosowanie innych leków
Salicylan metylu nasila działanie lecznicze i działania niepożądane jednocześnie stosowanych leków
przeciwzapalnych.
Probenecyd może zmniejszać szybkość wydalania salicylanów.
3. Jak stosować lek ANALGOLAN
Do stosowania zewnętrznie, miejscowo.
Niewielką ilością maści 2-4g (ok. 3-5 cm) nacierać skórę w miejscach bolących 1 do 3 razy na dobę.
Zaleca się stosowanie preparatu szczególnie na noc.
4. Możliwe działania niepożądane
U osób skłonnych do uczuleń mogą wystąpić podrażnienia skóry, miejscowy ból, przekrwienie skóry i
reakcje alergiczne. U pacjentów z nadwrażliwością – napad astmy i wstrząs. W przypadku
wystąpienia powyższych objawów należy zaprzestać stosowania preparatu.
5. Przechowywanie leku ANALGOLAN
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Okres ważności po pierwszym otwarciu: 2 lata, nie dłużej niż do daty ważności.
6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego
Podmiot odpowiedzialny
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno – Kosmetycznej „PROFARM” Sp. z o.o., ul. Słupska 18,
84-300 Lębork, tel. (059)863 33 03, fax. (059)862 72 40, www.profarm.com.pl
Data opracowania ulotki:
20.08.2010

Podobne dokumenty