Systemy spawania laserowego - Sisma

Transkrypt

Systemy spawania laserowego - Sisma
06/2014
stefanoserafini.com
Technologia laserowa na wyciągnięcie ręki
Systemy spawania laserowego
www.lasery-sisma.pl
laser
SWA series
Sisma SWA i LM-D, to pełna gama systemów laserowych do regeneracji form. Sisma oferuje kilka systemów spawania
laserowego do regenerowania i naprawy form, z lub bez materiału wypełniającego. Zakres obejmuje bestsellerowe
SWA 150, SWA 150 z rezonatorem (idealny do precyzyjnych operacji) i potężnego SWA 300. Systemy laserowe Sisma
klasy IV przeznaczone są do szybkiego działania, z doskonałymi rezultatami. Parametry lasera są zarządzane
poprzez praktyczny i intuicyjny ekran dotykowy, który pozwala na zarządzanie przebiegiem, średnicą spawania i
obrotnicą. Laserowe systemy Sisma do regeneracji form są zaprojektowane do działania w długich sesjach pracy na
co dzień, nie tracąc precyzji i jakości wyników.
Sisma SWA and LM-D, a complete range of laser systems for mould maintenance. Sisma offers several laser welding systems for moulds
maintenance and repairing moulds, with and without filler material. The range includes the best-selling SWA 150, SWA 150 with resonator (perfect
for high-precision operations) and the powerful SWA 300. Sisma Class IV laser systems are designed for fast action with excellent results. The
laser parameters are managed through a practical and intuitive touch screen that allows you to manage the waveform, the diameter of welding
and any rotating spindle. Sisma Laser systems for moulds maintenance are designed to deal with long work sessions on a daily basis without
losing precision and quality of the result.
Ekran dotykowy
3 osie z napędem
Touch screen
3 motorized axis
Mikroskop
Binocular vision
Zintegrowane
chłodzenie
Integrated
cooling
Solidna konstrukcja
Sturdy structure
proces · process
Aby zapewnić maksymalną skuteczność w konserwacji i naprawach form, SISMA zarówno projektuje
jak i produkuje swoje systemy spawania laserowego.
Wiele możliwości głowicy optycznej i osi zmotoryzowanych, operacja spawania nigdy nie była tak łatwa.
Oszczędność czasu i doskonałe efekty są
zapewnione. Elastyczność w transporcie włókna
laserowego to kolejna z istotnych cech systemów
laserowych SISMA SWA do konserwacji form.
Formy będące zawsze w dobrej kondycji gwarantują
wysoką jakość produkcji: Sisma stworzyła linię
zaawansowanych systemów laserowych specjalnie
do tego celu.
To ensure maximum effectiveness in moulds maintenance and
moulds repair, Sisma both designs and manufactures its laser
welding systems. With multiple adjustments of the optical head and
the motorized axes, the welding operation has never been so easy.
Time saving and excellent quality of the results are ensured. The
flexibility of the transport fiber laser is another of the salient features
of the Sisma SWA Laser Systems for moulds maintenance. Moulds
always in perfect conditions guarantee a high quality production:
Sisma has created a line of sophisticated laser systems rated
exclusively for this purpose.
niesamowita elastyczność
głowicy spawalniczej
great moving freedom for the
welding head
Sisma SWA Laser System oferuje elastyczne pozycjonowanie głowicy spawalniczej wzdłuż osi X, Y i Z: ta funkcja
pozwala dostosować się do każdej potrzeby procesu,
zapewniając ogromną elastyczność. Zakres wynosi: 300
mm wzdłuż osi X, 850 mm wzdłuż osi Y i 500 mm wzdłuż
osi Z. Funkcja ta pozwala na wykonywanie konserwacji
nawet wewnątrz form, koncentrując się na całkowitej
wszechstronności.
Sisma SWA Laser System offers flexible positioning of the welding head
along the X, Y and Z axis: this feature makes it adaptable to every need
of the process, providing tremendous flexibility. The range is 300 mm along
the X-axis, 850 mm along th Y-axis and 500 mm along the Z axis. This feature
allows you to make maintenance even inside the moulds, focusing on total
versatility.
akcesoria · accessories
Zwierciadło 45 stopni
Kula magnetyczna
do ukierunkowania wiązki laserowej pod
kątem 9 0 s t o p n i . U m o ż l i w i a t o
tworzenie spoin w miejscach trudno
dostępnych (np. wewnątrz formy).
umożliwia utrzymanie elementów w
odpowiedniej pozycji bez pomocy
uchwytów.
Magnetic sphere: allows the retention of
the pieces in position without the aid of
clamps. In addition, the holder is rotatable
using the appropriate handle.
Mirror at 45 degrees: capable of
diverting the laser beam by 90 degrees.
Makes it possible to operate welds in
areas difficult to reach (for example,
inside a mould).
Oś obrotowa
Precyzyjne spawanie po obwodzie.
Wiele dostępnych ustawień pozwala
dostosować proces napawania
elementów o różnych kształtach.
Przedłużenie obiektuwu
Modułowy system rozszerzenia
(zintegrowana z jednym lub kilkoma
połączeniami kątowymi). Pozwala
operować na każdej powierzchnii.
Rotary axis spindle: allows precise
machining of circular welding. Thanks
to the numerous settings available is
adaptable to pieces of different shapes.
Extension of the beam emitter: modular
system of extension (integrated with
one or more joints at 45 degrees),
allows Sisma SAW welding laser system to
operate on any piece.
Statyw konsoli
wytrzymały regulowany pulpit pozwala na
ułatwienie prac spawalniczych. Może
być umieszczony bezpośrednio na formach dzięki podstawie magnetycznej.
Console support: this sturdy adjustable
lectern allows you to facilitate welding
operations: It can be placed directly on
the moulds thanks to magnetic base.
Other accessories:
· 162 mm focal lens
· Digital Camera
· Ergonomic support
(for a more comfortable
working position)
Akcesoria opcjonalne:
· Obiektyw ogniskowej 162 mm
· Kamera
· Ergonomiczny statyw
(dla bardziej wygodnej pozycji roboczej)
software
Obwód: funkcja oprogramowania
pozwala na spawanie wzdłuż
okrągłych ścieżek
Circumference: this feature of the software
allows to set welding cycles along
circular paths.
Nachylenie płaszczyzny: umożliwia
bardzo dokładną pracę nawet w przy
nachylonych płaszczyznach niezależnie od
doświadczenia operatora
Inclined surface: allows extremely accurate
working even in the presence of inclined
planes
regardless
the
operator’s
experience.
Wypełnianie:
wszechstronna
funkcja, przydatna do wypełniania
obszarów o bardziej lub mniej
rozszerzonym, zmienionym kształcie
Filling: very versatile function, useful for the
filling of areas more or less extended
of variable shape with material
contribution.
Nakładanie: funkcja pozwala na
dostosowanie częstotliwości spoiny
laserowej, utrzymując stałą odległość
między punktami, co daje ekstremalną
dokładność spoiny
Overlap: the overlap function allows
adjustment of laser’s firing frequency while
maintaining a constant distance between the
points: so you get extremely regular welding
SWA 150
SWA 300
SWA 150R
LM-D OPEN
06/2014
DUBAI · UAE - DMCC Dubai Metals & Commodieties Centre
Bldg. n°3, Ground Floor, Shop n°F02 · ph. +971(4) 3688737 · fax +971(4) 3688738
[email protected] · www.sisma.com
SISMA LAB · Laser & Automations
via dell’Artigianato, 26 · 36060 Romano d’Ezzelino (VI) · Italy
ph. +39 0424 510050 · fax +39 0424 514035 · [email protected] · www.sismalab.com
SISMA LTA CO. LTD
2/3 Moo 14, Bangna Tower A, 16th floor, Bangna-Trad Road, K.M. 6.5 Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540
ph.+66 2 797 0730 · fax +66 2 797 0701 · [email protected] · www.sisma.com
SISMA CENTRO SRL
via P. Gobetti, 23 · 52100 Arezzo · Italy
ph. +39 0575 250960 · fax +39 0575 250402 · [email protected] · www.sismacentro.it
WUXI · CINA
Wuxi, Jiangsu 214071 · China 300 Qinan, Qing Qi Lu, APT 201
ph. +86 5105109595 · fax +865105109595 · [email protected] · www.sisma.com
SISMA LASER ESPAÑA, s.l.
Ctra. Castellar n° 541 · 08227 Terrassa · Barcelona · España
ph./fax +34 93 4800635 · [email protected] · www.sismalaser.es
SISMA MESSICO · Sisma Laser Systems, S.A. DEC.V.
Parque Rio Grijaiva 25, casa 3, Col. Cuauhtemoc, Delegacion Cuauhtemoc · CP. 06500, Mexico D.F., Mexico
ph +52 5552560344 · fax +52 55 52867784
[email protected] · www.sismalasersystems.com
SISMA LASER - DE
Neumeyerstrasse 48 · 90411 Nurnberg · Germany
ph. +49 (911) 5676947 · mobile +49 (151) 41928809 · [email protected] · www.sisma-laser.de
SISMA MEA
Kuyumcukent, zemin kat, 1. sk., no.34, Yenibosna · Istanbul · Turkey
ph.+90 212 520 7679 · [email protected] · www.sisma.com
MOSCA · RUSSIA
Yuzhnoportovaya Str. 5/1 · Office 450 · 115088 Moscow · Russia
Ph. +7 (495) 665 49 32 · [email protected]
SISMA DO BRASIL
Av. Alexandre Milani 281 · Bairro Caxambu · Jundai · SP · CEP 13218-650 - Brasil
ph. +55 11 4584.6624 · fax +55 11 7074.7705 · [email protected]
· SAO PAULO · MOURA REPRESENTACIONES
Josè Paulino, 226 Blocco D · Andar Sala 1012 Bom Retiro · 01120-000 Sao Paulo, Brasil
ph. +55 11 33618661 · fax +55 11 33618661 · [email protected]
· PORTO ALEGRE · SISMA LASER EQUIPAMENTOS DE ALTA TECNOLOGIA LTDA.
Rua Euclydes Moura 121 · 906380-070 PORTO ALEGRE - Brasil
ph. +55 51 30238521 · fax +55 51 30451521 · mobile +55 51 99874413 · [email protected]
Parametry techniczne · Technical dataa
LM-D
LM-D OPEN
OPE
O
PEN
N 100
100
LM-D
OPEN
LM-D O
OPE
PEN
N 60
MODEL
MODE
MO
DELL · MO
MODEL
MODE
DELL
80 W
60 W
Średnia
Śred
Śr
edni
nia
a mo
moc
c · Av
Aver
Average
erag
age
e po
powe
power
werr
9 KW
7.5
7. KW
M
oc sz
szcz
czyt
yto
owa
a · Peak
Pea
eakk po
powe
werr
Moc
szczytowa
power
100
100 J
60 J
E
ner
ergi
gia
a pu
uls
lsu · Pulse
Pul
ulse
se e
ene
nerg
rgyy
Energia
pulsu
energy
0-50
050 Hz
Hz
Częstotliwość
C
zę
ęsto
stotl
tliw
iwość
ość impulsu
impu
im
puls
lsu
u·P
Pulse
ulse
uls
e freq
ffrequency
requen
uency
cy
0.30.
3-25
25 m
mss
0.3-25
Długość
Dług
Dł
ugoś
ość
ć pulsu · Pul
Pulse
ulse d
durat
duration
atio
ion
n
0.20.
2-2 mm 00.1
.1 optional
opt
ptio
ional
0.2-2
Ś
red
re
dnica plamki· Spot diame
meterr
Średnica
diameter
Transport
rt wiązki
wiązki · Laser beam transport
transpo
port
rt
Direct
Dire
Di
rect
ct
1200 mm
12
Fokus optyki · Focusing
F
optics
Leica
binocular
Leic
Le
icaa bi
bino
nocu
cula
larr
System wizyj
wizyjny
zy ny · Vision system
0-6
0-6 mm
mm/s
Prędkość poruszania · Moving speed
75 mm
mm
Skok osi X · X axis stroke
75 mm
mm
Skok osi Y · Y axis stroke
170 mm
17
Skok osi Z · Z axis stroke
air
air
Chłodzenie · Cooling
230V
230V 50/60Hz
550/
0/60
60Hz
Hz
230V
50/60Hz
0V 550/
0/60
60Hz
Hz
Zasilanie
1ph
1ph - 2,3
2,3 Kw
1ph - 1,9
1, Kw
Power supply
690x540x1330
690x54
69
540x13
1330
30 mm
m
Wymiary
W
Wy
miary
r · Dimensions w x l x h
90 Kg
Kg
Waga · Net weight
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR DLA PRZEMYSŁU
Biuro i serwis w Polsce:
FREDEN
ul. Lelewla 30
61-409 Poznań
+48 61 8 308 131
[email protected]
www.freden.pl
www.lasery-sisma.pl
SWA
SWA 150
150
150
150 W
10,5
10,5 KW
W
70 J
0-50
0-50 Hz
0.3-25
0.30.
3-25
25 ms
ms
0.2-2
optional
0.22-22 mm 0.1
0 oopt
ptiona
nall
Fiber-coupled
Fibe
Fi
ber-r-co
coup
uple
ledd
120
120 mm
Leica
binocular
Leic
Le
icaa bi
bino
nocu
cula
larr
0-20
0-20 mm/s
mm/
m
m/ss
300
300 mm
150
150 mm
5000 mm
air
230V
230V 50/60Hz
550/
0/60
60Hz 1ph - 1 Kw
e 400V
3ph - 3,5 Kw
40 50/60Hz
5
1950x1100x1610 mm
270 Kg
SWA
SWA 150R
150R
150
150 W
10,5
,5 KW
W
70 J
Direct
Dire
Di
rect
ct
SWA
SWA 300
300
300
300 W
12 KW
W
100
100 J
0-50 Hz
H
0.2-25 ms
0.6-2 mm
Fiber-coupled
120 mm
Leica
Leic
Le
icaa binocular
0-20
0-20 mm/s
300 mm
150 mm
500 mm
air
230V 50/60Hz 1ph - 1 Kw
e 400V 50/60Hz 3ph - 8 Kw
2100x1200x1610 mm
310 Kg
stefanoserafini.com
SISMA na świecie:

Podobne dokumenty