Polska wśród najmniej atrakcyjnych krajów dla migrantów

Transkrypt

Polska wśród najmniej atrakcyjnych krajów dla migrantów
Europejska Sieć Migracyjna
Źródło:
http://emn.gov.pl/esm/aktualnosci/12251,Sondaz-Gallupa-Polska-wsrod-najmniej-atrakcyjnych-krajow-dla-i
migrantow.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 09:24
Sondaż Gallupa: Polska wśród najmniej
atrakcyjnych krajów dla migrantów
Jak wynika z sondażu Gallupa przeprowadzonego w latach
2010-2012 wśród ok. 520 tys. osób z 154 krajów, Polska zaraz
po Ukrainie jest dla potencjalnych migrantów najmniej
atrakcyjnym krajem ze starzejącym się społeczeństwem.
Na podstawie przeprowadzonych ankiet, Gallup stworzył trzy indeksy
(Potential Net Migration Index, Potential Net Brain Gain Index and
Potential Net Youth Migration Index) po to, aby zmierzyć potencjalne
zmiany w liczbie ludności krajów ze starzęjącą się populacją, w sytuacji,
w której ludzie deklarujący chęć przyjazdu do tego kraju faktycznie
do/z niego (e/i)migrowali.
Wszystkie trzy wskaźniki są w przypadku Polski ujemne, co oznacza
spadek ludności, gdyby wszyskie osoby deklarujące chęć przyjazdu lub
wyjazdu, ostatecznie opuściły Polskę lub do niej imigrowały.
Dla porównania, współczynnik Potential Net Migration Index dla krajów
tj: USA, Wielka Brytania, Kanda, Francja oraz Niemcy jest dodatni, co
oznacza, iż więcej osób chciałoby przyjechać do tych państw aniżeli z
nich wyjechać.
Więcej informacji na temat wyników sondażu oraz metodologii jego
przeprowadzenia jest dostępnych na stronie Gallup-a.
STRONA GŁÓWNA EMN