Dublety - Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

Transkrypt

Dublety - Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
Instytut Józefa Piłsudskiego - Dublety
03-11-2016
Ilość
Hasło/Autor
Tytuł
Rok
Miejsce
Wydania
Cena
2
1
1
1
1
1
1
Ajnenkiel Andrzej
Bitwa Racławicka
Broszat Martin
Drozdowski Marian Marek
Drozdowski Marian Marek
Fałszerstwa
Giza Jerzy
Od Rządów Ludowych do Przewrotu Majowego
W Kręgu Panoramy Racławickiej
200 Jahve Deutsche Polenpolitik
Alarm dla Warszawy. Obrona cywilna stolicy we wrześniu 1939 r.
Alarm dla Warszawy. Ludność cywilna w obronie stolicy we wrześniu 1939 r.
Uwaga Fałszerstwa
Codzienności Szkolnej Lata Minione 1989 – 2004
1964
1986
1963
1964
1969
1959
2004
Warszawa
Warszawa
München
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
1
Giza Katarzyna
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krakowie i Jej Związki z Ryszardem Kaczorowskim
2012
Kraków
£1.00
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
6
1
2
1
1
1
1
2
2
Górnicki Wiesław
Groński Ryszard Marek
Historia Polski
Kessler Harry Graf
Kowalski Włodzimierz T.
Królikowska-Wolff Janina
Kunert Andrzej Krzysztof
Kuropieska Józef
Kuropieska Józef
Kuropieska Józef
Lapter Karol
Leczyk Marian
Lepecki Mieczysław
Leżeński Cezary
Lisowski W.
Machnik Jan; Nowak A.
Majewski Adam
Micewski Andrzej
Micewski Andrzej
Michalski Czesław
Michalski Janusz Zenon
Molenda Jan
Niepodległość Polski
Nowakowski Jerzy Marek
Otto von Pivka
Pawłowicz Tadeusz
Pestkowska Maria
Trzy Skandale
Jak w Przedwojennym Kabarecie. Kabaret Warszawski 1918 – 1939
Historia Polski Tom II 1764 – 1864 Część II 1814-1864
Aus den Tagebücherm 1918 - 1937
Rok 1918
Na Tułaczej Drodze
Genrał Brygady Tadeusz Pełczyński 'Grzegorz'
Wspomnienia Oficera Sztabu 1934-1939
Wspomnienia Oficera Sztabu 1934-1939
Nieprzewidziane przygody
Pakt Piłsudski – Hitler
Piłsudski i Sanacja w oczach przeciwników
Pamiętniki Adiutanta Marszałka Piłsudskiego
Kwatera 139. Opowieść o marszałku Rydzu-Śmigłym Tom 2
Polskie korpusy kadetów
Józef Piłsudski Wyobraźnia i Dzieło Politryczne
Wojna Ludzie i Medycyna
Z geografii politycznej II RP
W cieniu Marszałka Piłsudskiego
Wojna Warszawsko - Niemiecka
Siwy Strzelca Strój - rzecz o Józefie Piłsudskim
Piłsudczycy a Narodowi Demokraci 1908 - 1918
Drogi do Niepodległości. Wystawa stała. Muzeum Wojska Polskiego
Walery Sławek (1879 – 1939) Zarys biografii politycznej
Napoleon's Polish Troops
Obraz Pokolenia
Uchodżcze Pasje
1956
1978
1956
1965
1978
2000
2011
1972
1979
1988
1962
1987
1987
1989
1982
2006
1972
1964
1969
1974
1989
1980
2003
1988
1974
1999
1991
Warszawa
Warszawa
Łódż
München
Warszawa
Warszawa
Halinów
Warszawa
Warszawa
Kraków
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Lublin
Warszawa
Kraków
Lublin
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Łódż
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Reading
Kraków
Paryż
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
Uwagi
1
Pierwsza Brygada
1
Pieśni
1
Piłsudski Józef
1
3
1
1
1
2
1
Piłsudski Józef
Piłsudski Józef
Piłsudski Józef
Polska
Popiołek K., Sobański W.
Porwit Marian
Porwit Marian
1
Porwit Marian
2
Porwit Marian
1
Powstanie Warszawskie
1
Powstanie Wielkopolskie
1
1
1
2
6
1
1
1
Próchnik Adam
Przewodnik
Rawicz Jerzy
Rawicz Jerzy
Romeyko Ryszard
Rowecki Stefan
Rómmel Juliusz
Schmidt Paul
1
Stosunki Polsko-Radzieckie
2
Stosunki Polsko-Radzieckie
2
Stosunki Polsko-Radzieckie
1
Stosunki Polsko-Radzieckie
1
Stosunki Polsko-Radzieckie
1
1
1
Stosunki Polsko-Radzieckie
Stosunki Polsko-Radzieckie
Stosunki Polsko-Radzieckie
Nie Tylko Pierwsza Brygada 1914-18
Marsz, marsz Polonia. Piesni, z którymi szliśmy do niepodległości wybór i opracowanie
Wacław Panek
Józef Piłsudski w zbiorach Centralnej Boblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Tom 2. Druki ciagłe z lat 1914 – 2011
O państwie i armii Część 2
O państwie i armii część 1
Józef Piłsudski o sobie
Najnowsze Dzieje Polski. Materiałyi Studia z Okresu 1914 - 1939 tom IV
Ostatnia Próba Germanizacji Ślaska Opolskiego
Obrona Warszawy Wrzesien 1939
Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. Część I
Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. Część II Odwrot i
kontrofensywa
Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku Cześć III Nitwy przebojowe i
obrona bastionów
1993
Warszawa
£1.00
1988
Warszawa
£1.00
2011
Warszawa
£1.00
1985
1985
1989
1961
1958
1959
1973
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Poznań
Warszawa
Warszawa
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
1973
Warszawa
£1.00
1978
Warszawa
£1.00
Powstanie Warszawskie 1944 r. Bibliografia selektywna Tom I ( płk W. Henzel; I. Sawicka)
1994
Warszawa
£1.00
1962
Poznań
£1.00
1957
1957
1976
1963
1967
1988
1958
1962
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
1961
Warszawa
£1.00
1961
Warszawa
£1.00
1964
Warszawa
£1.00
1965
Warszawa
£1.00
1966
Warszawa
£1.00
1967
1967
1968
Warszawa
Warszawa
Warszawa
£1.00
£1.00
£1.00
Studia z Historii Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. ( Praca zbiorowa pod redakcją
Zdzisława Kaczmarczyka)
Pierwsze Piętnastolecie Polski niepodległej
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Diabeł Przegrany
Generał Zagórski Zaginął
Przed i po Maju. 3 x 1 tom, 3 x 2 tom
Wspomnienia i Notatki Autobiograficzne (1906 – 1939)
Za Honor i Ojczyznę
Statysta na dyplomatycznej scenie
Dokumenty i Materiały do Historii Stosunków Polsko-Radzieckich. Tom I marzec 1917 listopad 1918
Dokumenty i Materiały do Historii Stosunków Polsko-Radzieckich. Tom II listopad 1918kwiecień 1920
Dokumenty i Materiały do Historii Stosunków Polsko-Radzieckich. Tom III kwiecień 1920 marzec 1921
Dokumenty i Materiały do Historii Stosunków Polsko-Radzieckich. Tom IV kwiecień 1921 maj 1926
Dokumenty i Materiały do Historii Stosunków Polsko-Radzieckich. Tom V maj 1926 grudzień 1932
Dokumenty i Materiały do Historii Stosunków Polsko-Radzieckich. Tom VI 1933-1938
Stosunki Polsko-Radzieckie w latach 1917 – 1945
Z Dziejów Stosunków Polsko - Radzieckich. - Studia i materiały tom III
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Stosunki Polsko-Radzieckie
Szkice i Schematy
Śląsk
Terej Jerzy Janusz
Terlecki Olgierd
Walentynowicz Marian
Warszawa
Wawrzykowska-Wierciochowa Dioniza
Wielkopolska i Pomorze
Wielkopolska i Pomorze
1
Wielkopolska i Pomorze
1
1
1
Wielkopolska i Pomorze
Wielkopolska i Pomorze
Wielkopolska i Pomorze
1
Wierzbicki Andrzej
6
0
1
1
1
8
10
1
1
1
1
2
1
2
1
1
4
1
3
1
1
1
1
1
Wójcik Zbigniew
Wroniak Zdzisław
Wysocki Albert
Załuski Zbigniew
Zjazd Wolnych Polaków
Arski Stefan
Arski Stefan Chudek J.
Bartelski Lesław
Bielecki Zygmunt Dębowski Ryszard
Cereniewicz Bogusław
Cieślikowski Zbigniew
Cisek Janusz
Comte Henryk
Dolata Bolesław Jurga Tadeusz
Drzewieniecki Włodzimierz M.
Follprecht Kamila
Garlicki Andrzej
Garlicki Andrzej
Garlicki Andrzej
Garlicki Andrzej
Garlicki Andrzej
Geiss Imanuel
Gostyńska Weronika
Grzybowski Konstanty
Z Dziejów Stosunków Polsko - Radzieckich. - Studia i materiały tom VI
Wojna Wyzwoleńczego Narodu Polskiego w latach 1939 - 1945
Pamiętniki Powstańców Śląskich Tom pierwszy
Rzeczywistość i Polityka
Pułkownik Beck
Wojna bez Patosu. Z notatnika i szkicownika korespondenta wojennego
Cywilna Obrona Warszawy we Wrześniu 1939 r.
Pieśń nadziei i zwycięstwa
Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza. Tom I – Zeszyt 1
Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza. Tom II – Zeszyt 2
Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza. Tom III – Zeszyt 1 (5) Sesja
naukowa 1905/1907 w Poznaniu Rok 1957
Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza. Tom III – Zeszyt 2 (6)
Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza. Tom IV – Zeszyt 2 (8)
Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza. Tom V – Zeszyt 1 (9)
Wschód - Zachód w koncepcjach dziejów Polski. Z dziejów Polskiej Mysli Historycznej w
Dobie Porozbiorowej.
Józef Piłsudski 1867 – 1935
Polska - Francja 1926 - 1932
Sprzed pół wieku
Przepustka do Historii
III Światowy Zjazd Wolnych Polaków w Londynie 14 - 18 wrzesnia 1989
My pierwsza brygada
Galicyjska Działalność Wojskowa Piłsudskiego 1906-1914
Powstanie Warszawskie
Warszawski Wrzesień 1939
Wrześniowe drogi
Tajemnice Śledztwa KO-1042/27
Kalendarium Działalności Józefa Piłsudskiego
Zwierzenia adiutanta w Belwederze i na Zamku
Walki Zbrojne na ziemiach Polskich 1939 - 1945
Wrześniowe wspomnienia pod-porucznika
Obywatele Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza
U źródeł obozu belwederskiego
Majowy Przewrót Wojskowy
Geneza Legionów
J. Piłsudski 1867 - 1935
Od maja do Brześcia
Tzw. Polski Pas Graniczny
Stosunki Polsko - Radzieckie 1918-1919
Pięćdziesiąt lat 1918 1968
1957
1971
1985
1969
1964
1985
1955
1957
Warszawa
Warszawa
Katowice
Warszawa
Kraków
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Poznań
Poznań
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
1957
Poznań
£1.00
1957
1958
1959
Poznań
Poznań
Poznań
£1.00
£1.00
£1.00
1984
Warszawa
£1.00
1999
1971
1958
1966
1991
1962
1967
1967
1984
1969
1976
1992
1976
1977
1978
2015
1978
1978
1964
1988
1985
1964
1972
1977
Warszawa
Poznań
Kraków
Warszawa
Londyn
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Nowy Jork
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£1.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
1970
3
4
1
1
1
Hulewicz Bohdan
Jabłoński Henryk
Jędruszczak Hanna I Tadeusz
Jędrzejewicz Wacław
Kampania Wrześniowa
Wielkie wczoraj w małym kręgu
Narodziny II Rzeczypospolitej 1918-1919
Ostatnie Lata Drugiej Rzeczypospolitej (1935 – 1939)
Wspomnienia
Kampania wrześniowa 1939. Bibliografia Tom III
1968
1962
1970
1993
2009
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Warszawa
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
2
Kardela Piotr
Gen. Gustaw Konstanty Orlicz-Dreszer (1889-1936). Zarys biografii wojskowej i politycznej
1993
Warszawa
£2.00
1
1
6
2
Karpatczycy
Karpatczycy
Kirchmayer Jerzy
Kirchmayer Jerzy
2013
2014
1957
1962
Londyn
Londyn
Warszawa
Warszawa
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
1
Kirchmayer Jerzy
1958
Warszawa
£2.00
1
1
1
2
1
1
1
Klimecki Michał
Kowalski Włodzimierz T.
Kozłowska-Mękarska Barbara
Krasucki Stanisław
Krąpiec M. A.
Kulesza Wł. T.
Kumaniecki Jerzy
1990
1979
1991
1998
1982
1985
1971
Warszawa
Warszawa
Londyn
Bydgoszcz
Lublin
Wrocław
Warszawa
£1.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
1
Leczyk Marian
1976
Warszawa
£2.00
1
1
1
2
4
4
Lenkiewicz Antoni
Młynarski Feliks
Moskwa Paweł
Musialik Zdzisław
Nałecz Daria i Tomasz
Nałecz Tomasz
Goniec Karpacki Rok XXII NR 340
Goniec Karpacki Rok LXXIII NR 341. 1944 Monte Cassino 2014
1939 - 44 kilka zagadnień Polskich
Pamiętniki
Uwagi i Polemiki (na marginesie londyńskiego wydania “Polskie Siły Zbrojne w II wojnie
światowej” )
Pod Rozkazami Piłsudskiego. Bitwa pod Kostiuchnówką 4 - 6 lipca 1916 r.
Walka Dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1939 – 1945)
Posłannictwo kresowe Lwowa. W czynie zbrojnym Józefa Piłsudskiego
Szęśćdziesiąty szósty Kaszubski
Człowiek Kultura Uniwersytet
Koncepcje ideowo - polityczne obozu rządzącego 1926-35
Po Traktacie Ryskim
Polityka II Rzeczpospolitej wobec ZSRR w latach 1925 – 1934. Studium historii
dyplomacji.
Kawalerowie Polski Niepodległej cz. II Noty i szkice Biograficzne od A – Z
Wspomnienia
Sekundy i Wieki
Wojna Polsko - Bolszewicka 1919-1920
Jozef Piłsudski - legendy i fakty
Polska Organizacja Wojskowa 1914 – 1918
1989
1971
1972
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
1
Niepodległośc Czasopismo
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom XXIV
1991
Warszawa
Warszawa
Londyn
Włocławek
Warszawa
Wrocław
Nowy Jork Londyn
4
Niepodległośc Czasopismo
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom XXVI
1993
Londyn-Nowy
Jork - Wrocław
£2.00
7
Niepodległośc Czasopismo
£2.00
2
Niepodległośc Czasopismo
1
Niepodległośc Czasopismo
Nowy Jork Warszawa
Nowy Jork Londyn
Nowy Jork Londyn Warszawa
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom XLIX (Tom
XXIX po wznowieniu)
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom L (Tom XXX
po wznowieniu)
1986
1984
1997
1999
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom LI (Tom XXXI
2000/2001
po wznowieniu)
£2.00
£2.00
£2.00
11
Niepodległośc Czasopismo
2
Niepodległośc Czasopismo
11
Niepodległośc Czasopismo
2
Niepodległośc Czasopismo
1
Niepodległość Polski
2
2
Piłsudski Józef
Polska Nauka I Kultura na Obczyżnie
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom LIII-LIV
(XXXIII-XXXIV po wzonwieniu))
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom LV (Tom
XXXV po wznowieniu)
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom LVI (Tom
XXXVI po wznowieniu)
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom LVII (Tom
XXXVII po wznowieniu)
U Progu Niepodległości Polski. Wrzesień 1918 – Marzec 1919. Praca zbiorowa pod
redakcją Stanisława Biegańskiego
Rok 1863
Kongres Współczesnej Nauki I Kultury na Obczyżnie Tom I. Londyn, 9-12 IX 1970
2
Prokopiak Janusz
Radomski Czerwiec 76. Wspomnienia partyjnego sekretarza
2001
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
4
1
2
Rybak Józef
Rzepecki Jan
Stanisławska Stefania
Tomaszewski T.
Wojsko
Wróbel Piotr
Zeszyty Historyczne
Zeszyty Historyczne
Zeszyty Historyczne
Żegota-Januszajtis Marian
Attwater Donald
Dunin-Wąsowicz Krzysztof
Historia Polski
Historia Polski
Hittle J.D.
Jednodniówki w Zbiorach CBW
Jednodniówki w Zbiorach CBW
Jurkiewicz Jarosław
Kukułka Józef
Kusiak Franciszek
Łowczowski Gustaw
Łoziński Marian
Migdał Stefan
Mokotów
Nicieja Stanisław Sławomir
1954
1956
1962
1961
1968
1988
1968
1969
2003
1993
1945
1971
1950
1968
1961
2005
2005
1963
1970
1992
1980
1994
1961
1989
1988
3
Niepodległośc Czasopismo
Pamiętniki Generała Rybaka
Wspomnienia i Przyczynki Historyczne
Wielka i Mała Polityka Józefa Becka
Byłem Szefem Sztabu Obrony Warszawy w r. 1939
Obrona Warszawy w 1939 - wybór dokumentów wojskowych
Listopadowe dni – 1918. Kalendarium narodzin II Rzeczypospolitej
Zeszyty Historyczne. Zeszyt Trzynasty
Zeszyty Historyczne. Zeszyt Piętnasty
Zeszyty Historyczne. Zeszyt Sto Czterdziesty Szósty
Życie moje tak burzliwe...Wspomnienia i dokumenty
The Eastern Churches
Warszawa w Pamiętnikach Pierwszej Wojny Światowej
Teki Historyczne. Tom IV Rok 1950
Teki Historyczne. Tom XV Rok 1966 - 1968
Sztab wojskowy zarys historyczny
Katalog
Drogi do Niepodległości
Pakt Wschodni
Francja a Polska po Traktacie Wersalskim 1919-1922
Życie Codzienne Oficerów Drugiej Rzeczypospolitej
Sylwetki Moich Przełożonych i Przyjaciół w Wojsku
Przechodniu powiedz Polsce…, tom3 Monte Cassino
Piłsudczyzna w latach I Wojny Światowej
Z Lamusa pamięci. Powstancy z Mokotowa
Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786 -1986
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom ósmy ( po
wznowieniu)
2003/2004
Warszawa
£2.00
2005
Warszawa
£2.00
2006
Warszawa
£2.00
2007
Warszawa
£2.00
1990
Londyn
£2.00
1989
1970
Warszawa
Londyn
Warszawa,
Radom
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Londyn
Warszawa
Warszawa
Paryż
Paryż
Paryż
Warszawa
Londyn
Warszawa
Londyn
Londyn
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Londyn
Kraków
Katowice
Londyn
Wrocław
Londyn - Nowy
Jork
£2.00
£2.00
1972
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£2.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
1961
1995
Londyn - Nowy
Jork
Londyn - Nowy
Jork
Londyn - Nowy
Jork
Londyn - Nowy
Jork
Londyn - Nowy
Jork
Nowy Jork Londyn
Nowy Jork Londyn
Nowy Jork Londyn
Nowy Jork Londyn
Nowy Jork Londyn
Nowy Jork Londyn
Nowy Jork Londyn
Londyn
Wrocław
Pisma Zbiorowe Tom I
1937
Warszawa
£3.00
Pisma Zbiorowe Tom II
Pisma Zbiorowe Tom III
Pisma Zbiorowe Tom IV
Pisma Zbiorowe Tom V
Pisma Zbiorowe Tom VI
Pisma Zbiorowe Tom VII
Pisma Zbiorowe Tom VIII
Pisma Zbiorowe Tom IX
Pisma Zbiorowe Tom X
Technicy Lotnictwa Polskiego na Zachodzie 1939 - 1946. Część druga
Z Dziejów Polskiej Prasy na Obczyżnie (od września 1939 roku do współczesności)
Pomoc Krajowi Przez Niepodległościowe Uchodżstwo
Ignacy Daszyński Życie – Praca – Walka
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1998
2002
1995
1946
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Londyn
Gorzów Wlkp.
Londyn
Warszawa
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
Niepodległośc Czasopismo
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom IX
1974
6
Niepodległośc Czasopismo
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom X
1976
5
Niepodległośc Czasopismo
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom XI
1978
4
Niepodległośc Czasopismo
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom XII
1979
3
Niepodległośc Czasopismo
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom XIII
1980
10
Niepodległośc Czasopismo
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom XIV ( po
wznowieniu)
1981
4
Niepodległośc Czasopismo
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom XV
1983
5
Niepodległośc Czasopismo
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom XVI
1983
5
Niepodległośc Czasopismo
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom XVII
1984
5
Niepodległośc Czasopismo
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom XVIII
1985
4
Niepodległośc Czasopismo
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom XIX
1986
3
Niepodległośc Czasopismo
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom XXII
1989
1
1
Otwinowska Jadwiga
Pestkowska Maria
Ich Młode Lata
Kazimierz Sosnkowski
2
Piłsudski Józef
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
Piłsudski Józef
Piłsudski Józef
Piłsudski Józef
Piłsudski Józef
Piłsudski Józef
Piłsudski Józef
Piłsudski Józef
Piłsudski Józef
Piłsudski Józef
Płoszajski Jerzy
Polska Prasa
Pomoc Krajowi
Próchnik Adam
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
Miękka oprawa uszkodzone
5
1
1
1
1
6
1
Rocznik Lwowski
Rocznik Lwowski
Rocznik Lwowski
Stefanicka Anna Maria
Stefanicka Anna Maria
Stelmasiak Izabela
Rocznik Lwowski 1991
Rocznik Lwowski 1992
Rocznik Lwowski 1993 – 1994
Najnowsza Historia Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie 1997 - 2007
Zapomniane Listy z Coetquidan
Janusz Jędrzejewicz. Pedagog, wojskowy, ideolog i polityk (Zarys biografii 1885 – 1951)
1991
1992
1994
2007
2009
2012
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Toruń
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
2
Studia i Materiały
Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nr 2
2014
Warszawa
£3.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Wasilewski Leon
Dunin-WąsowiczKrzysztof
Wojsko
Wojsko
Wspomnienia spod Krzyża Południa
Beck Joseph
Cisek Janusz; Jędrzejewicz Wacław
Cisek Janusz; Jędrzejewicz Wacław
Cisek Janusz; Jędrzejewicz Wacław
Dziewanowski M.K.
2013
1963
1996
2003
2013
1951
1998
1998
1998
1945
Warszawa
Warszawa
Londyn
Warszawa
Warszawa
Genewa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Rzym
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£3.00
£4.00
£4.00
£4.00
£4.00
£4.00
3
Instytut J Piłsudskiego
2002
Londyn
£4.00
4
1
2
1
1
4
Jędruszczak Tadeusz
Jędrzejewicz Wacław
Jędrzejewicz Wacław
Kałużny Ryszard
Koc Adam
Lenkiewicz Antoni
Piłsudski jakim go znałem
Warszawa w Pamiętnikach Powstania Styczniowego
Problematyka i historia wojskowości. Studia i materiały. Marst 4
Operacja “Iracka Wolność” Bibliografia
Rycerze, Infułat i Pastor czyli Wojenne Wspomnienia spod Krzyża Południa
dernier rapport Politique Polonaise 1926 – 1939
Kalendarium Życia Józefa Piłsudskiego 1867 - 1935. Tom I 1867 - 1918
Kalendarium Życia Józefa Piłsudskiego 1867 - 1935. Tom II 1918 - 1926
Kalendarium Życia Józefa Piłsudskiego 1867 - 1935. Tom III 1926 - 1935
Śląsk Opolski
Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie. Opracowanie Janusz Zuziak i Komitet Redakcyjny
Instytutu
Piłsudczycy bez Piłsudskiego
Kronika Życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935 Tom pierwszy 1867-1920
Kronika Życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935 Tom Drugi 1921-1935
Wyższe Szkoły Oficerskie wojsk lądowych w Polsce w latach 1967 -1997
Wspomnienia
Józef Piłsudski życie, czyny myśli
1963
1977
1977
2005
2005
1989
£4.00
£4.00
£4.00
£4.00
£4.00
£4.00
2
Niepodległośc Czasopismo
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom I
1948
3
Niepodległośc Czasopismo
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom II
1950
2
Niepodległośc Czasopismo
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom III
1951
2
Niepodległośc Czasopismo
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom IV
1952
3
Niepodległośc Czasopismo
1
Niepodległośc Czasopismo
2
5
1
Pestkowska Maria
Piłsudski Józef
Przewożnik A.
Warszawa
Londyn
Londyn
Zielona Góra
Wrocław
Londyn
Londyn - Nowy
Jork
Londyn - Nowy
Jork
Londyn - Nowy
Jork
Londyn - Nowy
Jork
Londyn - Nowy
Jork
Londyn - Nowy
Jork
Warszawa
Londyn
Warszawa
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom VI ( po
wznowieniu)
Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. Tom VII ( po
wznowieniu)
Wizje Komendanta Czasu Tamtej Wojny
Józef Piłsudski – korespondencja 1914 - 1917
Katyń - cmentarze katyńskie
1958
1962
2008
1984
2010
£4.00
£4.00
£4.00
£4.00
£4.00
£4.00
£4.00
£4.00
£4.00
1
1
1
1
1
Przewrót Majowy
Stachiewicz Mieczysław
Strzałkowski Jacek
Alleluja
Blum Aleksander
Londyn
Warszawa
Londyn
Warszawa
Pruszków
£4.00
£4.00
£4.00
£5.00
£5.00
1
Cieplewicz Mieczysław, Zgórniak Marian
1969
Warszawa
£5.00
1
1
4
1
1998
1955
1991
2005
Pruszków
Nowy Jork
Londyn
Warszawa
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
1
Gospodarka Polski
Dylematy Gospodarki Polskiej. (Konferencja ekonomiczna w sprawach krajowych.)
1965
Londyn
£5.00
1
Informator
2009
Warszawa
£5.00
1
Katyń
2012
Warszawa
£5.00
3
Matuszewski Roman; Kozimor Jolanta
2007
Warszawa
£5.00
1
1
1
Melzer Walther
Musialik Zdzisław
Piłsudska Aleksandra
Współczesne Księgozbiory Polskie za Granicą. Informator 1 Polskie i polonijne
księgozbiory instytucji
Katyń Listy ekshumacyjne I dokumenty Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
1943 -1944
Plundered and Rebuilt – Ograbione Muzeum. Straty wojenne Muzeum Wojska w Okresie II
Wojny Światowej.
Kampf um die baltischen Inseln 1917-1941-1944
Generał Weygand and the Battle of the Vistula 1920
Wspomnienia
1960
1987
2004
Stuttgart
Londyn
Warszawa
£5.00
£5.00
£5.00
1
Piłsudski Józef
Pisma Zbiorowe Tom I
1937
Warszawa
£5.00
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
3
Piłsudski Józef
Piłsudski Józef
Piłsudski Józef
Piłsudski Józef
Piłsudski Józef
Piłsudski Józef
Piłsudski Józef
Rose William John
Satora Kazimierz
Składkowski Sławoj F.
Stefanicka Anna Maria
Wiewióra Bolesław
Wrzos Konrad
Kryska-Karski Tadeusz; Żurakowski S.
Łużyc Jerzy (Melchior Wankowicz)
Militaire
Pieśni
Pieśni
Pisma Zbiorowe Tom II
Pisma Zbiorowe Tom III
Pisma Zbiorowe Tom IV
Pisma Zbiorowe Tom V
Pisma Zbiorowe Tom VI
Pisma Zbiorowe Tom VIII
Pisma Zbiorowe Tom X
From Serfdom to Self-Government
Opowieści Wrześniowych Sztandarów
Strzępy Meldunków. W trzydziestolecie zgonu J. Piłsudskiego
Zjednoczenie Polek w Wielkiej Brytanii 1946-2011
Polish - German Frontier from the Standpoint of International Law
Giuseppe Beck. Ministro Degli Affari Esteri di Polonia
Generałowie Polski Niepodległej
Wrześniowym Szlakiem
Histoire Militaire de LA Pologne
Pieśni Legionowe na chór męski
Pieśni Legionowe na Chór Męski i Mieszany
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1941
1990
1965
2012
1959
1939
1976
1944
1970
1964
1964
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Londyn
Warszawa
Londyn
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£3.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£6.00
£6.00
£6.00
£6.00
£6.00
Poznań
Roma
Londyn
Palestyna
Warszawa
Londyn
Londyn
Twarda oprawa
2003
2008
1974
2012
1997
Czak Tadeusz, Smolinski J.
Daszewski Z. J.
Englert Juliusz L
Gałęzowski Marek
Przewrót Majowy 1926 r. w relacjach świadków i uczestników. Materiały Instytutu JP
Moje Pierwsze Dziewiędziesiąt lat. Wspomnienia
Medale, Medaliony i odznaki związane z Józefem Piłsudskim
Wesołego Alleluja . Święta Wielkiej Nocy w Zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej
O Broń i Orły Narodowe
Przygotowania Niemieckie do Agresji na Polskę w 1939 r. W świetle sprawozdań Oddziału
II Sztabu Głównego WP (dokumenty)
1 Dywizja Grenadierów w Kampanii Franca 1940
O Freudzie i Einsteinie jako oszustach w nauce
Józef Piłsudski. Komendant – Naczelnik Państwa Pierwszy Marszłek Polski
Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947
1
Polskie Podziemie
1
1
Shirer W. Wiliam L
Virtuti Militari
1
Wierzbicka Elżbieta
1
3
3
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
Wojna
Wojsko
Wojsko
Wojsko
Alf-Tarczyński Tadeusz
Atlas of Poland
Berbecki Leon
Brzezicki Marian J.
Cenckiewicz Sławomir
Dubicki Tadeusz; Naręcz D.; Stirling T.
Hersey John
Izdebski Zygmunt
Ligoń S.
Łowczowski Gustaw
Matuszewski Ignacy
Pamiętnik
Piłsudski
Piłsudski
Piłsudski Józef
Polskie Podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Biełorusi w latach 1939 –
1941. Część 2.
Berlin Diary
Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogiłach Katyńskich
Brezowie Dzieje Rodu i Spuścizny Aktowych. Inwentarz zespołu akt Archiwum Brezów z
Siekierzyniec.
Wojna Obronna Polski 1939 Wybór Żrodeł
Polska Obrona Przeciwlotnicza 1939 Tom 3 Część 2 Relacje
Polska Obrona Przeciwlotnicza 1939 Tom 3 Część 1 Opracowania I Dokumenty
Mobilizacja Marcowa 1939 Tom 2. Dokumenty i Relacje
Wspomnienia Oficera Pierwszej Brygady
Statistical Atlas of Poland
Pamiętniki Generała Broni L. Berbeckiego
Medale i Odznaki
Tadeusz Katelbach Biografia polityczna (1897 – 1977)
Polsko-Brytyjska Współpraca Wywiadowcza Podczas II Wojny Światowej tom I
Hiroszima
Niemiecka Lista Narodowa na Górnym Śląsku
Śląska Ojczyzna
Piąty Pułk Piechoty Legionów "Zuchowatych"
Wybór Pism
Pamiętnik Kijowski Tom Pierwszy
Piękne Wczoraj Sierpień 1914 - Listopad 1918
Józef Piłsudski 1867 – 1935
Droga życia Józefa Piłsudskiego
3
Piłsudski Józef
Pisma-Mowy-Rozkazy Tom V. Komitet redakcyjny: Michał Sokolnicki i Julian Stachiewicz
1
Piłsudski Józef
1
Piłsudski Józef
9
2
1
1
2
1
1
2
1
Piłsudski Józef
Piłsudski Józef
Piłsudski Józef
Pobóg-Malinowski Władysław
Polska
Sokolnicki Michał
Stachiewicz Wacław
Tarczyński Marek
Tarczyński Marek
Pisma-Mowy-Rozkazy Tom VI. Komitet redakcyjny: Michał Sokolnicki i Julian
Stachiewicz
Pisma-Mowy-Rozkazy Tom VII. Komitet redakcyjny: Michał Sokolnicki i Julian
Stachiewicz
Pisma Wybrane
Year 1920 and its climax Battle of Warsaw during the Polish-Soviet War 1919-1920
Przemówienia, Wywiady, Artykuły 1926 – 1930
Józef Pilsudski 1867 – 1914
Studia z Dziejów Polski I Europy w XIX i XX wieku
Rok Czternasty
Wierności Dochować Żołnierskiej. Generał Szef Sztabu Głównego 1935-1939.
Bitwa Warszawska 13-28 VIII 1920. Dokumenty operacyjne tom II
Bitwa Niemeńska 29 VIII - 18 X 1920. część I (29 VIII-19 IX)
2001
Warszawa
£6.00
1941
2000
Londyn
Warszawa
£6.00
£6.00
2013
Lublin
£6.00
1968
2012
2012
2012
1979
1959
1979
2005
2004
1946
1946
1945
1968
1952
1959
1964
1935
1977
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Londyn
Londyn
Katowice
Londyn
Gdynia
Warszawa
Londyn
Wrocław
Jerozolima
Londyn
Londyn
Londyn
Londyn
Kraków
Londyn
£6.00
£6.00
£6.00
£6.00
£8.00
£8.00
£8.00
£8.00
£8.00
£8.00
£8.00
£8.00
£8.00
£8.00
£8.00
£8.00
£8.00
£8.00
£8.00
1931
Warszawa
£8.00
1931
Warszawa
£8.00
1934
Warszawa
£8.00
1943
1972
1931
1964
2004
1961
1998
1996
1998
Londyn
Londyn
Warszawa
Londyn
Gorzów Wlkp
Londyn
Warszawa
Warszawa
Warszawa
£8.00
£8.00
£8.00
£8.00
£8.00
£8.00
£8.00
£8.00
£8.00
1
Wojsko
1
Łowczowski Gustaw
1
Narbut-Łuczyński A.J.
1
1
2
1
Pick F.W.
Kaden Juliusz
Piłsudska Alexandra
Piłsudski Józef
Odrodzenie Wojska Polskiego 1918 - 1921 w materiałach Centralnego Archiwum
Wojskowego
Piąty Pułk Piechoty Legionów “Zuchowatych” (Szkice)
Historia Wojenna Legionów Polskich. Powstanie i działalność bojowa Oddziału Józefa
Piłsudskiego (VIII-XI 1914)
The Baltic Nations Estonia, Latvia and Lithuania
Piłsudczycy
Memoirs of Madame Pilsudski
Wybór Pism
1
Podchorążowie z Ujazdowa
1
1
Szembek Comte Jean
Tokarz Wacław
2
Kampania Wrześniowa
1
1
2
1
1
Bobrzyński Michał
Legiony
Piłsudski
Lotnictwo
Hincza Stefan Dr
2008
Warszawa
£8.00
1968
£10.00
1945
1915
1940
1944
Londyn
WarszawaKraków
Londyn
Oświęcim
Londyn
Nowy Jork
Podchorążowie z Ujazdowa. Wspomnienia Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922 – 1939.
1972
Londyn
£15.00
Journal 1933 – 1939
Legiony na Polu Walki
Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej Tom I część 1. Przebieg działań od 1 do 8
września
Dzieje Polski w Zarysie wydanie piate Tom II
Historia 5 Pułku Legionów 'Zuchowatych'
Idea i Czyn Józefa Piłsudskiego
Ku Czci Poległych Lotników Ksiega Pamiątkowa pod rekacją naczelną Mariana Romeyki
Pierwszy Żołnierz Odrodzonej Polski
1952
1916
Paryż
Piotrkow
£15.00
£15.00
1951
Londyn
£15.00
1944
1964
1934
1933
1928
Jerozolima
Londyn
Warszawa
Warszawa
Katowice
£20.00
£20.00
£30.00
£50.00
£70.00
2014
£10.00
£10.00
£15.00
£15.00
£15.00
.
.
.
.
.
.
.