Mediacja a arbitraż i postępowanie sądowe

Transkrypt

Mediacja a arbitraż i postępowanie sądowe
Mediacja a arbitraż i postępowanie sądowe
Różnica pomiędzy mediacją a postępowaniem sądowym nie dla każdego jest jasna, a jeszcze
większym wyzwaniem bywa określenie czym od mediacji różni się arbitraż. Poniższe zestawienia w
obrazowy sposób pokazują jakie zalety i wady ma każda z możliwości na tle pozostałych. Każda z
opcji została opisana podstawowymi kryteriami, takimi jak koszty, czas itp. Przedstawiamy także
informację, jakie koszty ponoszą w poszczególnych postępowaniach mieszkańcy krajów europejskich,
a także ile czasu zajmuje rozwiązanie sporów. Zapraszamy do zapoznania się z tabelami.
źródło: S. Pieckowski, Mediacja w sprawach gospodarczych, Warszawa 2012
źródło: S. Pieckowski, Mediacja w sprawach gospodarczych, Warszawa 2012