MIEJSKI KONKURS JĘZYKOWY

Transkrypt

MIEJSKI KONKURS JĘZYKOWY
Regulamin konkursu
1. Konkurs objęty jest patronatem wydawnictw PEARSON i OXFORD UNIVERSITY PRESS.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych.
3. Konkurs odbędzie się dnia 06 kwietnia 2016 r. o godzinie 9
00
4. Każda szkoła ma prawo wystawić maksymalnie 5 uczniów.
5. Czas trwania konkursu dziewięćdziesiąt minut.
6. Uczestnicy przystępują do testu z języka angielskiego, który obejmować będzie:
 Gramatykę z zakresu gimnazjum (według obowiązującej podstawy programowej)
 Słownictwo z zakresu szkoły gimnazjalnej (człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne
i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, środki masowego przekazu,
sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody)
 Rozumienie tekstu (zadania typu „prawda/fałsz”, odpowiedzi na pytania etc.)
10.
7.
Prace będą ocenianie przez zespół powołany w dniu Konkursu
8.
Zostaną nagrodzone pierwsze 3 miejsca.
9.
Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.
Szkoły zainteresowane konkursem proszone są o zgłoszenie uczestników (mailem lub telefonicznie)
do dnia 01 kwietnia 2016 r. Przy zgłoszeniu należy podać ilość uczestników.
11.
Organizatorami Konkursu są: Magdalena Rabka, Joanna Wójcik, Agnieszka Naparty-Sowa.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!
Kontakt:
tel./fax: (032) 291-39-25
e-mail: [email protected]
Agnieszka Naparty-Sowa – 606 704 229

Podobne dokumenty