Zgoda na prowadzenie badań

Transkrypt

Zgoda na prowadzenie badań
Załącznik nr 1
Zgoda na prowadzenie badań
Potwierdzam, że nasza instytucja ………………………………………………………. (nazwa i adres instytucji) jest
zainteresowana przygotowaniem pracy dyplomowej na temat……………………………………………………..
przez studenta…………………………………………………………………. i wyrażam zgodę na przeprowadzenie
badań w naszej instytucji.
…………………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

Podobne dokumenty