Odpady przemysłowe - ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.

Komentarze

Transkrypt

Odpady przemysłowe - ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.
http://www.walbrzych.alba.com.pl/oferta_alba/odpady_przemyslowe/printpdf.html
Odpady przemysłowe
ALBA Dolny Śląsk zapewnia kompleksową obsługę firm z sektora przemysłowego,
posiadając wszystkie niezbędne zezwolenia do realizacji usługi wywozu odpadów
przemysłowych w tym odpadów niebezpiecznych.
●
●
●
●
●
●
Zatrudniamy wysoko wykwalifikowany personel, który zaprojektuje optymalne rozwiązania gospodarki odpadami dla
najbardziej wymagających Klientów.
Odpowiednio przeszkoleni kierowcy i sprzęt umożliwiają wykonywanie usług transportowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Odpady przemysłowe zbierane są w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych do transportu, odpowiednio
samochodami z systemem bramowym lub hakowym. Typ, wielkość i rodzaj kontenera zależą od charakteru odpadu,
jego ilości, wymogów dotyczących transportu i dalszego sposobu postępowania oraz miejsca odbioru i gromadzenia.
Dysponujemy bogatą gamą kontenerów o pojemności od 3m3 do 36m3.
Prowadzimy monitoring satelitarny GPS wszystkich naszych pojazdów a szczegółowa analiza tras przejazdu pozwala
nam na zoptymalizowanie czasu pracy i zwiększenie wydajności sprzętu.
Dzięki zdobytej wiedzy i posiadanemu doświadczeniu potrafimy zarządzać odpadami w sposób zgodny z zasadami
ochrony środowiska. Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych sposobów postępowania z odpadami, które ograniczają
negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko oraz współpracujemy tylko z profesjonalistami w zakresie
unieszkodliwiania lub odzysku odpadów.

Podobne dokumenty