Droga krajowa nr 94 - działka 33

Transkrypt

Droga krajowa nr 94 - działka 33
Oznaczenie
w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
(MPZP)
PT
Tereny produkcyjnotechniczne
Położenie
nieruchomości
Własność
700m od zjazdu
Skarb Państwa,
z drogi krajowej nr 94, użytkownik wieczysty
rej. ul. Wyzwolenia
Gmina Siemianowice Śląskie
Nr księgi wieczystej
KA1I/00007836/8
Nr działki Powierzchnia Rodzaj
( m²)
użytku
33-326/1
15581
Ba
Droga krajowa
nr 94
■ - działka 33-326/1
Żródło: GEOPORTAL2

Podobne dokumenty