Wizytówki biznesowe Lifeplus

Transkrypt

Wizytówki biznesowe Lifeplus
Wizytówki biznesowe Lifeplus
Krzysztof Test.
1.
NIEZALEżNY CZŁONEK
2.
Adres 1
Adres 2
Adres 3
3.
Telefon (123) 456-7890
Fax. (123) 456-7890
Komórka (123) 456-7890
Adres mailowy (opcjonalny)
Strona internetowa (opcjonalna)
4.
5.
6.
W celu zamówienia: Karty biznesowe Lifeplus od niedawna Posiadają na stronie odwrotnej sekcję symbolu. Proszę
wybrać jeden z dwa motywów, który ma być wydrukowany na nowej wizytówce. Prosimy o wypełnienie i podpisanie
formy i przesłanie jej na numer faxu: 0044 (0) 1480 224621 lub jako Załącznik na: [email protected]
Otrzymacie Państwo próbę w formacie PDF, której potwierdzenie będzie konieczne do rozpoczęcia druku
wizytówek. Od chwili potwierdzenia, wydrukowanie wizytówek potrwa około dwóch tygodni.
Prosimy o zakreślenie jednego z motywów:
Motyw 1
Motyw 2
Informaje osobiste (prosimy o wypełnienie w literach drukowanych)
1.Imię lub imiona na wizytówce: _________________________________________________________________________
2.Tytuł:
Niezależny członek
Niezależni członkowie
3. Adres: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Prosimy o napisanie numeru telefonicznego, dokładnie tak, jak ma być on wydrukowany
(włącznie z odstępami, myślnikami, ukośnikami i nawiasami) np: 0048 (0) 1234 / 56 78 900
4.Numer telefonu domowego: ___________________________________________________________________________
Numer faxu: _________________________________________________________________________________________
Numer komórki: ______________________________________________________________________________________
5. Adres internetowy: (fakultatywny) ______________________________________________________________________
6.Adres strony internetowej: (fakultatywny) _______________________________________________________________
1
Wizytówki biznesowe Lifeplus
Liczba wizytówek: (proszę zakreślić)
250 (€45,38)
500 (€70,58)
1,000 (€115,97)
Ceny te są już upodatkowane, nieuwzględniona jest cena za przesyłkę (€7,54)
Płatność:
Proszęzakreślić:
Visa
Mastercard
American Express
Nazwisko na karcie _____________________________________________________________________________________
Numer karty
Numer CVV
data ważnos´ci
Adres rozliczeniowy karty kredytowej: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Numer pinu: ____________________________________________________________________________________________
Udzielam pozwolenia Lifeplus do pobrania wyznaczonej sumy z mojej karty kredytowej/konta. Potwierdzam, że
zamówienie to będzie mogło być tylko zrealizowane o ile moja karta kredytowa/konto będą posiadały wystarczające
fundusze do pokrycia tej sumy. Opłaty częściowe nie są akceptowane.
Podpis właściciela karty kredytowej / konta bankowego:_____________________________________________________
Ceny i informacje zgodne z datą wydruku 08/15
2