REGULAMIN ZAJĘĆ PROJEKTU „AKTYWNI Z NORDIC WALKING

Transkrypt

REGULAMIN ZAJĘĆ PROJEKTU „AKTYWNI Z NORDIC WALKING
REGULAMIN ZAJĘĆ PROJEKTU „AKTYWNI Z NORDIC WALKING”
STOWARZYSZENIA ROZWOJU MESZNEJ
1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej (www.srm-meszna.eu)
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja treści niniejszego regulaminu poprzez
złożenie podpisu pod Deklaracją Uczestnictwa.
3. Uczestnicy są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach w obuwiu i stroju sportowym
dostosowanym do warunków pogodowych (nordic walking), stosujemy odblaskowe
elementy.
4. Uczestnicy muszą posiadać swoje kije do nordic walking o właściwie dostosowanej
długości i parametrach.
5. Podczas zajęć ważne jest, aby zabrać ze sobą mały plecak i wodę do picia z cytryną,
szczyptą soli lub sokiem, aby nawadniać organizm.
6. Przed przystąpieniem do udziału w zajęciach należy każdorazowo poinformować instruktora
o ewentualnej niedyspozycji zdrowotnej. Jeśli uczestnik ma wątpliwości czy jego stan
zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach powinien skonsultować się z lekarzem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakty zatajone przez uczestnika zajęć w
szczególności za zatajenie choroby lub kontuzji.
7. Przychodzimy na zajęcia punktualnie.
8. Zajęcia nordic walking mają charakter rekreacyjnych zajęć ruchowych i prowadzone są w
terenie otwartym, innych terenach zielonych oraz gdy jest taka konieczność przy ulicy.
Wówczas poruszamy się według zasad ruchu drogowego pieszego. Nie oddalamy się od
grupy.
9. Zajęcia nordic walking mogą zostać odwołane w przypadku złej pogody, np. ulewnego
deszczu, burzy, śnieżycy, silnego wiatru. Informacje o tym fakcie będą zamieszczane na
profilu Facebook Gupy otwartej „Aktywna Meszna Chodzi Nordic Walking”, na stronie
www.srm-meszna.eu oraz przez SMS - w przypaku uczestników, którzy udostępnią swój
numer telefonu.
10. Udział w zajęciach jest bezpłatnyy. Zajęcia trwają cyklicznie do 24.06.2016r.według
otrzymanego przy składaniu deklaracji uczestnistwa harmonogramu.
11. Należy pamiętać, aby w domu utrwalć ćwiczenia poznane podczas zajęć.