Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje , iż na

Transkrypt

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje , iż na
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje
, iż na stanowisko psychologa zawodowego zatrudniona została Pani Dorota Walaśkiewicz.
Pani Dorota Walaśkiewicz spełnia wymagania formalne wynikające z ogłoszenia. Posiada
wykształcenie wyższe w zakresie psychologii społecznej. Posiada doświadczenie w
prowadzeniu zajęć grupowych, doradztwie indywidualnym, poradnictwie zawodowym dla
osób bezrobotnych,
w związku z powyższym Pani Dorota Walaśkiewicz daje gwarancje
poprawnego wykonywania zadań jako psycholog przy realizacji projektu „Tłuszczański KIS”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu „ Tłuszczański KIS ” ,Priorytetu
VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1.Aktywizacja zawodowa i
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Tłuszcz, dnia 30.07.2012 r.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Katarzyna Rostek

Podobne dokumenty