Plan rzeczowo – finansowy remontów CHSM na 2016 r.

Transkrypt

Plan rzeczowo – finansowy remontów CHSM na 2016 r.
ADM_IV
Plan rzeczowo – finansowy remontów CHSM na 2016 r.
Osiedle Słoneczne
Lp.
Nieruchomość
Szymanowskiego 5, 7, 9
6/ADM-4
1
Wieniawskiego 1,5,7
Szymanowskiego 2,4
Wirskiego 2
2
Rodzaj robót
Adres
Remont placu zabaw -ogrodzenie
Szymanowskiego 5-7
Montaż oświetlenia z czujnikiem ruchu przed klatkami
schodowymi
Szymanowskiego 5, 7, 9
Montaż zegara astronomicznego sterującego oświetleniem
Szymanowskiego 7
lamp wraz z ich wymianą na oprawy typu LED
Odtworzenie chodnika
Szymanowskiego 9 /boisko/
Remont części poziomu kanalizacyjnego
Szymanowskiego 7
Malowanie klatek schodowych
Szymanowskiego 4
Montaż oświetlenia z czujnikiem ruchu przed klatkami
schodowymi
Szymanowskiego 2, 4, Wieniawskiego 1,5,7,
Wirskiego 2
Remont instalacji sanitarnej
Wirskiego 2
Montaż zegara astronomicznego sterującego oświetleniem
Wirskiego 2, Wieniawskiego 5, 7
lamp wraz z ich wymianą na oprawy typu LED
Remont chodnika
Szymanowskiego 4
Remont ciągu jezdnego
Szymanowskiego 4
Remont części poziomu kanalizacyjnego
Szymanowskiego 2
Wymiana pionu kanalizacyjnego od parteru do IV p
Szymanowskiego 2
Wymiana stolarki okiennej – doraźna CHSM
Wirskiego 2/52
Plan remontów
Rzeczowy
Jedn.
Ilość
szt.
szt.
9,00
szt.
m2
szt.
2,00
32,00
1,00
szt.
Razem nieruchomość
12,00
szt.
38,00
szt.
1,00
szt.
m2
m2
szt.
szt.
m2
3,00
38,00
9,00
1,00
1,00
1,71
11/ADM-4
Karłowicza 4,6,8
3
Razem nieruchomość
Remont chodnika /wraz z wymianą krawężnika drogowego –
11,30 mb/ - dokończenie prac
Karłowicza 4
Odtworzenie chodnika
Karłowicza 4
m2
m2
109,60
23,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na docieplenie budynku Karłowicza 4
Karłowicza 6
Razem
Remont ciągu jezdnego
Karłowicza 4, 6, 8
kpl.
kpl.
kpl.
m2
1,00
1,00
2,00
350,00
10/ADM-4
Szymanowskiego 8
Wieniawskiego 13,15
8/ADM-4
4
1,00
Razem nieruchomość
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami
Szymanowskiego 8
towarzyszącymi
Kompleksowa wymiana stolarki okiennej
Szymanowskiego 8
Kompleksowa wymiana stolarki okiennej – lokal użytkowy
Szymanowskiego 8
Odtworzenie utwardzenia gruntu pod miejsca parkingowe –
dokończenie prac
Szymanowskiego 8
Remont instalacji sanitarnej
Szymanowskiego 8 kl. V
Wieniawskiego 15 kl. I
Wieniawskiego 15 kl. V
Razem
m2
szt.
szt.
szt.
szt.
102,30
1,00
1,00
1,00
3,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na docieplenie budynku Wieniawskiego 15
Odtworzenie utwardzenia gruntu pod miejsca parkingowe
Szymanowskiego 8 – zadanie I
kpl.
m2
1,00
36,40
Strona 1
m2
m2
m2
3 628,76
201,61
4,91
4
ADM_IV
Szymanowskiego 8 – zadanie II
Razem
Wymiana stolarki okiennej – indywidualna /zwroty/
Szymanowskiego 8
Montaż oświetlenia z czujnikiem ruchu przed klatkami
schodowymi
Szymanowskiego 8
Remont placu zabaw – ogrodzenie
Szymanowskiego 8
Wymiana stolarki okiennej – doraźna CHSM
Wieniawskiego 15/13
Wirskiego 16, 18
9/ADM-4
Kompleksowa wymiana stolarki okiennej
Wymiana stolarki okiennej – indywidualna /zwroty/
Wirskiego 16
Wirskiego 16
Wirskiego 18
Razem
5
Szymanowskiego 6
Wieniawskiego 9,11
3/ADM-4
6
m2
m2
m2
49,40
85,80
22,78
szt.
kpl.
m2
7,00
1,00
1,17
m2
m2
m2
m2
Razem nieruchomość
221,09
29,33
11,46
40,79
Wykonanie dokumentacji technicznej na docieplenie budynku Wirskiego 18
Odtworzenie – remont łuku na skrzyżowaniu jezdni wraz z
wymianą krawężnika drogowego
Wirskiego 16
kpl.
m2
8,00
Przełożenie kostki brukowej na części jezdni
Wirskiego 16
m2
20,00
Wykonanie kosztorysów – prace dociepleniowe
Wirskiego 16, 18
kpl.
2,00
Remont podestów przed klatkami
Wirskiego 16
m2
16,00
Wykonanie audytu energetycznego
Wirskiego 16, 18
kpl.
1,00
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku
Szymanowskiego 6
wraz z robotami towarzyszącymi – dokończenie prac
Montaż oświetlenia z czujnikiem ruchu przed klatkami
Wieniawskiego 9,11, Szymanowskiego 6
schodowymi
Remont chodnika
Wieniawskiego 9
Wymiana stolarki okiennej
Szymanowskiego 6 – lokal użytkowy
Wymiana stolarki stalowej
Szymanowskiego 6 – lokal użytkowy
Wymiana stolarki aluminiowej
Szymanowskiego 6 – lokal użytkowy
m2
szt.
m2
m2
m2
m2
1,00
Razem nieruchomość
1 510,32
16,00
126,00
56,46
2,97
6,00
Razem nieruchomość
Wirskiego 20, 22
7
5/ADM-4
Wykonanie dokumentacji technicznej na docieplenie budynku Wirskiego 22
Wirskiego 20
Razem
Wymiana stolarki okiennej – indywidualna /zwroty/
Wirskiego 20
Wirskiego 22
Razem
Odtworzenie utwardzenia gruntu pod miejsca parkingowe Wirskiego 20
Szymanowskiego 11,13,15 Wymiana stolarki okiennej – indywidualna /zwroty/
Szymanowskiego 13
7/ADM-4
Odtworzenie – remont łuku na ciągu pieszo-jezdnym
Szymanowskiego 11,13
Wykonanie projektu administracyjno-wykonawczego remontu
schodów zewnętrznych
Szymanowskiego 13
Szymanowskiego 15
Razem
Wykonanie remontu schodów zewnętrznych
Szymanowskieo 13
Szymanowskiego 15
Strona 2
kpl.
kpl.
kpl.
m2
m2
m2
m2
m2
m2
kpl.
kpl.
kpl.
szt.
szt.
1,00
1,00
2,00
11,33
11,31
22,64
95,00
Razem nieruchomość
26,69
3,00
1,00
1,00
2,00
3,00
1,00
ADM_IV
Remont chodnika
Wymiana części poziomu zw
Wirskiego 8,10,12,14
1/ADM-4
9
Szymanowskiego 15
Szymanowskiego 13
m2
65,00
Remont instalacji sanitarnej
Wirskiego 10 /kl. III/
Wymiana stolarki okiennej – indywidualna /zwroty/
Wirskiego 12
Odtworzenie utwardzenia gruntu pod miejsca parkingowe
Wirskiego 12
Montaż oświetlenia z czujnikiem ruchu przed klatkami
Wirskiego 8, 10, 12, 14
schodowymi
Remont chodnika pomiędzy budynkami Wirskiego 6 i 8
Wirskiego 8
Remont chodnika wraz z dojściami do klatek schodowych
Wirskiego 10
Remont podestów
Wirskiego 10
Remont chodnika
Wirskiego 14
Remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku –
klatka II
Wirskiego 8
Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie schodów
Wirskiego 8
zewnętrznych
Remont placu zabaw -ogrodzenie
Wirskiego 8, 12
Montaż zegara astronomicznego sterującego oświetleniem
Wirskiego 12
lamp wraz z ich wymianą na oprawy typu LED
Remont chodnika
Wirskiego 10-12
Montaż nawiewnika w stolarce okiennej
Wirskiego 8/24
szt.
m2
m2
Razem nieruchomość
1,00
10,52
14,40
szt.
m2
m2
m2
m2
18,00
30,00
339,00
4,00
130,00
szt.
1,00
kpl.
1,00
szt.
m2
1,00
174,00
Montaż oświetlenia z czujnikiem ruchu przed klatkami
Wirskiego 4,6
schodowymi
szt.
Remont chodnika wraz z dojściami do klatek schodowych
Wirskiego 6
m2
181,00
Remont chodnika pomiędzy budynkami Wirskiego 6 i 8
Wirskiego 6
m2
30,00
Remont podestów
Wirskiego 6
m
2
3,80
Odtworzenie utwardzenia gruntu – ciąg pieszo-jezdny
Wirskiego 6
m2
35,00
Razem nieruchomość
Wirskiego 4, 6
2/ADM-4
10
6,00
Razem nieruchomość
11
Szymanowskiego 1, 3
Montaż oświetlenia z czujnikiem ruchu przed klatkami
Szymanowskiego 1, 3
schodowymi
szt.
4/ADM-4
8,00
Razem nieruchomość
Inne prace remontowe:
12 Remont nawierzchni asfaltowej po okresie zimowym
13 Remont i wymiana znaków drogowych
14 Montaż skrzynek reklamowych
Osiedle Słoneczne
Osiedle Słoneczne
Osiedle Słoneczne
Strona 3
m2
124,81

Podobne dokumenty