REGULAMIN I KONFERENCJI ONLY FUTBOL DLA TRENERÓW

Transkrypt

REGULAMIN I KONFERENCJI ONLY FUTBOL DLA TRENERÓW
Projekt Sportowy
Only Futbol – Stanisław Szpyrka
UKS TALENT
Stróże 208
33-331 Stróże
REGULAMIN I KONFERENCJI ONLY FUTBOL DLA TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ
1. POSTANOWIENIA OGÓLE
1) Organizatorem Konferencji jest Uczniowski Klub Sportowy „Talent” z siedzibą w
Stróże 208, 33-331 Stróże.
2) Program Konferencji oraz informację, aktualności umieszczone są na stronie
internetowej: www.onlyfutbol.com.pl
3) Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do zmian w programie, tematyce
Konferencji oraz prelegentów z przyczyn niezależnych od organizatora.
4) W ramach Konferencji planowane są wykłady oraz sesje praktyczne.
5) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Konferencji, która będzie
uzależniona od ilości chętnych osób.
6) Organizatora zastrzega sobie prawo do planu Konferencji, w której ze względu na
miejsce Szkolenia, odbędzie się tylko Konferencja w formie wykładów.
2. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1) Uczestnicy dokonują rejestracji na Konferencję, poprzez wypełnienie i wysłanie
„Formularza Zgłoszeniowego” na stronie internetowej:
http://onlyfutbol.com.pl/szkolenia.html
2) Po zarejestrowaniu Uczestnik w przeciągu 3 dni ma obowiązek dokonać opłaty za
uczestnictwo w Konferencji oraz przesłać potwierdzenie opłaty na adres:
[email protected]
3) Cena Konferencji zawiera wydruk materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu.
4) Organizator umożliwia otrzymanie potwierdzenie dowodu wpłaty KP w dniu
Konferencji.
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Organizator nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów lub wydatków, poniesionych
przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konferencji.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania reklamacji Konferencji.
3) Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału Konferencji nie później, niż w
ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia Konferencji ze zwrotem 40 % opłaty.
4) Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego
jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji przez
Organizatora w celu organizacji Konferencji.
www.OnlyFutbol.com.pl