Opiekun w punkcie opieki nad

Transkrypt

Opiekun w punkcie opieki nad
BIURO KARIER DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
53-609 Wrocław, ul. Wagonowa 9
tel. 71 358 27 68, e-mail: [email protected]
FORMULARZ OFERTY PRACY
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACODAWCY
1. Pełna nazwa pracodawcy
3. Adres pracodawcy
Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość
miejscowość
Wrocław
Kod 50-317
ulica
Wyszyńskiego 75A
2. Profil działalności firmy
tel./fax
504 194 082
Organizacja pozarządowa
e-mail
[email protected]
www
www.frip.org.pl
NIP
895-202-61-75
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA WOLNEGO MIEJSCA PRACY
1. Oferta dotyczy
pracy
2. Nazwa stanowiska pracy
3. Wymagania – oczekiwania pracodawcy
Opiekun w punkcie opieki nad dziećmi
Chęć pracy z dziećmi,
Cierpliwość, wysoko kultura osobista,
praktyki
odpowiedzialność
stażu
wolontariatu
4. Oferta skierowana do
studentów i absolwentów
5. Opis stanowiska pracy
6. Forma zatrudnienia
Sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 6
 umowa o pracę
absolwentów
umowa zlecenie
 studentów
umowa o dzieło
 wszystkich zainteresowanych
działalność gospodarcza
 inne
7. Rodzaj zatrudnienia
na okres próbny
na czas określony
na czas nieokreślony
w niepełnym wymiarze czasu
8. Oferowane warunki
9. Miejsce wykonywania pracy
Możliwość odbycia praktyki
zawodowej
Zdobycie doświadczenia
zawodowego
Siedziba Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość
przy ul. Wyszyńskiego 75A
Referencje
Dobry catering
praca sezonowa
10. Czas pracy
3 h dziennie w wyznaczone dni (wtorek,
piątek) w godz. 9.30 – 12.30
11. Termin składania aplikacji
13. Sposób kontaktu z pracodawcą
kontakt e-mailowy na adres:
20-02 -2017
[email protected]
12. Data rozpoczęcia zatrudnienia
27-02 -2017
Data zgłoszenia oferty:
PS-20_F06 [3]
Strona 1 z 1
06-02 -2017
Uwaga!
Na dokumentach aplikacyjnych (zarówno na CV, jak
i liście motywacyjnym) należy umieścić klauzulę
o ochronie danych osobowych z własnoręcznym podpisem.
Oferta ważna do:
20-06 -2017