Ulf 822-24-2W17 Hej OOWMlMUH

Transkrypt

Ulf 822-24-2W17 Hej OOWMlMUH
Perski Związek Działkowców
ZARZĄD
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
.NATURA*
"
S
S
"
Ostrów Wielkopolski dr.. 04.04.2012r.
Ulf 822-24-2W17 Hej OOWMlMUH
Pan Premier Rządu RP
Donald Tusk
Z
upoważnienia
Walnego
Zebrania
ROD
„NATURA"
w
Ostrowie
Wielkopolskim odbytego w dniu 25.03.2012 roku przedstawiamy Stanowisko w
obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku.
Wypowiadamy sie stanowczo za nienaruszalnością Ustawy o ROD. Trwające
prace nad zmianami w/w Ustawy w Ministerstwie Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej mogą doprowadzić do rozbicia Polskiego Związku
Działkowców, likwidacją ogrodów działkowych. Ogrody działkowe to tereny
zielone, to płuca dla miast i osiedli. Stanowią one miejsce wypoczynku
spędzania wolnego czasu dla wielu rodzin pracowników, emerytów, rencistów.
Nie należy doprowadzić do niszczenia ogrodów, one prawidłowo funkcjonowały
od dziesiątków lat.
Uważamy, że w tej materii konieczny jest rozsądek i zrozumienie, nie należy
pochopnie podejmować decyzji. Silna organizacja związkowa PZD jest
działkowcom potrzebna.
Powyższe stanowisko na Walnym Zebraniu poparło sześćdziesiąt jeden
działkowców.
1. Polski Związek Dziaficowcuw
2. OZ PZD Kalisz

Podobne dokumenty