New World Resources wnioskuje o wydanie koncesji na wydobycie

Transkrypt

New World Resources wnioskuje o wydanie koncesji na wydobycie
Komunikat prasowy
New World Resources wnioskuje o wydanie koncesji na
wydobycie w regionie Dębieńsko 1 zlokalizowanym na
południu Polski.
Kolejny krok w realizacji strategii wzrostu w regionie
Amsterdam, 4 marca 2008 r. - New World Resources B.V. (“NWR”), czołowy producent
węgla w Czechach i Europie Środkowej, ogłosił, iż złożony został w Ministerstwie Środowiska
Rzeczpospolitej Polskiej wniosek o wydanie koncesji na wydobycie na obszarze regionu
Dębieńsko 1, zlokalizowanego na południu Polski. Wniosek wpłynął od Karbonia PL Sp.
z.o.o., spółki zależnej należącej w 100% do NWR.
Wniosek o koncesję umożliwiającą wydobycie węgla w regionie wydobywczym Dębieńsko ,1
jest spójny ze strategią wzrostu NWR zakładającą aktywne poszukiwanie możliwości w
Polsce oraz szerzej, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, aby rozszerzyć bazę rezerw i,
w perspektywie długoterminowej, produkcję. Złoża, których rozmiar szacowany jest na 100
milionów ton węgla, położone są na południu Polski, w pobliżu przedsięwzięć NWR
realizowanych na terytorium Czech. Tak więc, działanie w regionie Dębieńsko 1 daje
możliwość, aby z czasem wykorzystać efekt skali, poprzez integrację z realizowanymi już
przedsięwzięciami.
Złożeniu wniosku towarzyszą szeroko zakrojone przygotowania planów wydobycia a także
rozmowy z konsultantami, włączając w to Instytucję Nadzoru nad Górnictwem i
przedstawicieli gmin. Plan wydobycia NWR, który jest całkowicie zgodny z lokalnym planem
zagospodarowania przestrzennego, został zaakceptowany przez polskie Ministerstwo
Środowiska (we wrześniu 2007 r.), a także odpowiednie władze lokalne i Urząd Prezydenta
Katowic. Na początku tego roku zatwierdzona została także Analiza Wpływu na Środowisko.
Komentarze:
Mike Salamon, Prezes New World Resources, powiedział:
„Złożenie wniosku o koncesję umożliwiającą wydobycie na obszarze Dębieńsko 1, jest
kolejnym krokiem w realizacji naszej szeroko zakrojonej strategii rozwoju w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej, a w szczególności w poszukiwaniach możliwości realizacji
przedsięwzięć górniczych w Polsce. W październiku zeszłego roku, jeszcze przed złożeniem
wniosku o koncesję dotyczącą Dębieńska 1, podpisany został list intencyjny z Jastrzębską
Spółką Węglową S.A., największym polskim producentem węgla koksującego. Dotyczy on
współpracy w kwestii potencjalnych działań górniczych na obszarze wydobywczym Morcinek,
zlokalizowanym na południu Polski. Konsultantem górniczym NWR dla projektu Dębieńsko 1
jest JT Boyd, który analizuje stosowane na świecie podejścia inżynieryjne do głębienia
szybów, co ma pomóc w minimalizacji czasu działań przygotowawczych, niezbędnych do
rozpoczęcia wydobycia na obszarze Dębieńsko 1.
Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia prognozujące. Oświadczenia
prognozujące bazują na aktualnych oczekiwaniach NWR i przeświadczeniach odnośnie
przyszłych działań i ich skutków dla NWR. Nie ma żadnej gwarancji, iż przyszłe działania
odniosą skutek dla NWR taki, jaki przewidywany jest przez NWR. Oświadczenia
prognozujące wiążą się z pewnymi ryzykami, niejasnościami i innymi faktami, które mogą
spowodować, że faktyczne wyniki mogą istotnie różnić się tych, które wyrażone zostały lub
dorozumiane w oświadczeniach prognozujących. Niniejszy komunikaty prasowy nie stanowi
oferty sprzedaży lub zachęty do zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych.
Informacje dodatkowe:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
New World Resources B.V. jest wyłącznym właścicielem OKD a.s., największej
czeskiej spółki wydobywającej węgiel kamienny i jednego z jego największych
producentów w Europie Środkowej pod względem przychodów i wolumenu
wydobycia. Obsługuje klientów w Czechach, Słowacji, Austrii, Polsce, na Węgrzech i
w Niemczech. Spółka sprzedała około 13,5 miliona ton węgla w 2006 roku, w tym 7,8
mln stanowił węgiel koksujący wykorzystywany przez przemysł hutniczy. NWR
osiągnął przychody za pełen rok 2006 na poziomie 37,282 miliardów czeskich koron,
EBIDTA w tym okresie wyniosła 8,198 miliardów czestkich koron przy marży EBIDTA
wynoszącej ponad 20%. Holenderska spółka NWR jest spółką zależną należącą w
całości do RPG Industries SE, europejskiej spółki z siedzibą na Cyprze.
RPG Industries SE jest spółką inwestycyjną koncentrującą swoje działania na
obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. W 81% należy do RPG Partners i
właścicieli beneficyjnych RPG Partners, w 19% niebezpośrednio należy do First
Reserve Corporation oraz American Metals and Coal, Inc.
RPG Partners należy pośrednio do Pana Zdenka Bakali, pochodzącego z Republiki
Czeskiej finansisty i biznesmena oraz do Crossroads Capital Investments, Inc.,
europejskiej spółki inwestycyjnej, której działania ogniskują się na terenie Europy
Środkowej i Wschodniej.
First Reserve Corporation jest amerykańską firmą private equity specjalizującą się
w przemyśle energetycznym, zarządzającą 12,5 miliardami dolarów amerykańskich.
American Metals and Coal International, Inc. Jest prywatną spółką wydobywczą i
marketingową zaangażowaną w wydobycie węgla na terenie Stanów Zjednoczonych,
Australii , Połuniowej Afryki, Wenezueli I Chin
Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z:
Marek Jelinek
Dyrektior Finansowy
New World Resources N.V.
Tel.: + 31. 20. 5702210
Email: [email protected]
Joe Cook
Cook Communications
Tel.: + 420. 602. 683230
Email: [email protected]
Vladimír Bystrov
Bison & Rose Public Relations
Tel.: + 420. 777. 130788
Email: [email protected]
Citigate Dewe Rogerson
Andrew Hey / Kate Delahunty
Tel.: + 44. 207. 638 9571
Email: [email protected]
[email protected]
Jiri Polak
Tel.: + 420. 721. 260788
Email: [email protected]