Zobacz

Transkrypt

Zobacz
7
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
(Renata RECLIK, Andrzej ZDUNIAK)
10
ZAMIAST WSTĘPU
Różnorodność jakości i jakość różnorodności w ponowoczesności
(Elżbieta KRYSZTOFIK-GOGOL)
12
ROZDZIAŁ I
JAKOŚĆ EDUKACJI WYZWANIEM SPOŁECZEŃSTWA XXI WIEKU
21
Normy zarządzania jakością – historia i charakterystyka
(Aneta JAKONIS)
21
Jakość jako jedna z kategorii usługi edukacyjnej w szkole wyższej
(Joanna GAJDA, Seweryn CICHOŃ)
37
Autorefleksja jako wyznacznik utrzymania wysokiej jakości pracy
zawodowej nauczyciela
(Joanna GAJDA)
43
Jakość życia w chorobie przewlekłej jako wskaźnik skuteczność działań
edukacyjnych
(Halina NOWAKOWSKA)
48
Jakość usługi edukacyjnej w szkole wyższej
(Seweryn CICHOŃ)
55
Nauczyciel – jako wychowawca, pedagog, człowiek
(Marta BAŁAŻAK)
62
Mnemotechnika w strategiach pamięciowych studentów pedagogiki
(Małgorzata GANCZARSKA)
69
Demokratyczne zarządzanie klasą szkolną – szansą na obniżenie eskalacji
niepożądanych zachowań uczniów
(Joanna GAJDA, Seweryn CICHOŃ)
75
Świadomość problemu a wybrane aspekty oceny siebie i sytuacji szkolnej
(Irena SOROKOSZ)
83
ROZDZIAŁ II
JAKOŚĆ EDUKACJI JAKO DETERMINANTA JAKOŚCI ŻYCIA
88
Pampaedia czyli powszechne kształcenie całego rodu ludzkiego
(Alina BOROWSKA)
88
Wiedza a jakość życia człowieka
(Joanna GAJDA, Seweryn CICHOŃ)
98
8
Profilaktyka zdrowotna, wiedza, umiejętności – czynnikiem edukacyjnym
kobiet w zapobieganiu chorobom nowotworowym piersi
(Barbara TURCZAK)
103
Jakość życia a problemy pielęgnacyjne kobiet operowanych z powodu
wysiłkowego nietrzymania moczu
(Janina KSIĄŻEK, Renata PIOTRKOWSKA, Katarzyna TURKOT,
Sylwia TERECH, Wioletta MĘDRZYCKA-DĄBROWSKA)
121
Internet zagrożeniem dla dzieci i młodzieży
(Małgorzata PRZYBYSZ-ZAREMBA)
128
Jakość życia studenta w szkole wyższej
(Seweryn CICHOŃ)
136
Czy lubisz swoja pracę – czyli czy zadowolony pracownik pracuje lepiej
(Katarzyna ŁEBEK)
142
Stan odżywienia a powikłania w torakochirurgii. Przegląd piśmiennictwa
(Janina KSIĄŻEK, Mariusz ŁAPIŃSKI)
149
Metodologia badania wpływu przedmiotów nauczania na skuteczność
procesu kształcenia
(Wiktor KOŁWŻAN, Jerzy PIERONEK)
158
ROZDZIAŁ III
DYLEMATY WSPÓŁCZESNOŚCI: WOLNOŚĆ CZY
BEZPIECZEŃSTWO?
170
Współczesne uwarunkowania procesu podejmowania decyzji w systemach
bezpieczeństwa
(Andrzej GAŁECKI)
170
Style decyzyjne a zarządzanie ryzykiem
(Iwona KORCZ)
183
Rola organizacji w bezpieczeństwie człowieka
(Michał DOMAŃSKI)
198
Jakość współpracy na morzu w ramach Wielonarodowych Sił Morskich
NATO jako funkcja interoperacyjności okrętu
(Andrzej BURSZTYŃSKI)
204
Świadomość narodowa i jej znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego
Rzeczpospolitej Polskiej
(Jan PILŻYS)
215
Edukacja kontrterrorystyczna – rozwiązania systemowe
(Michał DOMAŃSKI)
227
Działalność Policji i Straży Ochrony Kolei w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa na obszarach kolejowych w Polsce
(Jacek DWORZECKI)
234
9
Bezpieczna rodzina bezpieczne dziecko
(Zygmunt MARKOCKI)
257
Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba egzystencji, czyli czy dzieci
potrzebują dorosłych?
(Ewa NIESTRATA)
264
ROZDZIAŁ IV
PROCESY CYWILIZACYJNE A BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE
268
Ochrona dziedzictwa kulturowego a społeczeństwo obywatelskie w świetle
polityki Unii Europejskiej
(Violetta KRAWCZYK-WASILEWSKA)
268
Relacje i spory między rolą WPZiB/EPBiO a NATO w Europie
(Tomasz HOFFMANN)
274
Fragments of security culture and human rights recognized by the armed
forces members serving abroad
(Miroslav KELEMEN, Stanislav KRIŽOVSKÝ, Pavel NEČAS,
Stanislav SZABO)
288
Bezpieczeństwo w dobie konsumeryzmu – bezpieczeństwo niemożliwe
(Eryk PIESZAK)
292
Wielokulturowa Szwajcaria – nowe wyzwanie
(Magdalena RATAJCZAK)
300
Typy tożsamości kulturowej a procesy globalizacji
(Tadeusz PALECZNY)
311
Ochrona dziedzictwa kultury w prawodawstwie międzynarodowym po
II wojnie światowej
(Dariusz MATELSKI)
321
Dostępność pasażerskiego transportu lotniczego jako czynnik znoszący
bariery społeczno - kulturowe
(Aleksandra CICHARSKA, Joanna KOSSOWSKA)
333
Bezpieczeństwo kulturowe a globalizm
(Tomasz PRAUZNER)
340
W MIEJSCE ZAKOŃCZENIA
Bezpieczeństwo europejskie wobec wyzwań XXI wieku
(Jan CZAJA)
344