Śmieciobranie

Transkrypt

Śmieciobranie
Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.
Śmieciobranie
„Śmieciobranie” – dla dzieci i młodzieży zadanie. Pod takim hasłem Stowarzyszenie Sami Swoi 2 z Biskupiej Woli gm.
Czarnocin zrealizowało projekt, którego głównym celem było posprzątanie lasu w ich miejscowości. Stowarzyszenie do
udziału w projekcie zaprosiło wszystkich mieszkańców swojej miejscowości. W sobotę 9 lipca, mieszkańcy spotkali się
o godzinie 10:00 przed lasem, tam czekały już przygotowane worki, rękawiczki oraz kontenery na śmieci. Podzieleni
na grupy ruszyli w las zbierać niechciane odpady, a okazało się że było ich niemało. W usuwaniu tych największych
pomagał ciągnik rolniczy. Mieszkańcy bez względu na wiek, zbierali i pakowali odpady do worków, a później do
kontenerów, zaznaczyć należy, iż śmieci te znalazły się w lesie przez bezmyślność i głupotę innych ludzi.
Po ciężkiej pracy dla uczestników projektu organizatorzy przygotowali poczęstunek oraz szereg gier i zabaw z
nagrodami, podczas których dzieci uczyły się segregować śmieci, uczyły się zdrowej rywalizacji, a przede wszystkim
utożsamiały się ze swoją małą miejscowością.
Środki na realizację projektu „Śmieciobranie” pochodziły z budżetu Powiatu Piotrkowskiego, w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
1