Regulamin konkursu „Konkurs foto - zgadnij co to”

Transkrypt

Regulamin konkursu „Konkurs foto - zgadnij co to”
Regulamin konkursu „Konkurs foto - zgadnij co to”
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Konkurs foto – zgadnij co to”.
2.
Konkurs organizowany jest przez:
ODDZIAŁ TERENOWY PARKU KRAJOBRAZOWEGO WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH
90-113 ŁÓDŹ, UL. SIENKIEWICZA 3
TEL./FAX (42) 640-65-61
adres mailowy: [email protected]
3. Celem konkursu jest:
- propagowanie wiedzy przyrodniczej
- zainteresowanie uczestników Konkursu tematyką ekologii i ochrony przyrody.
4. Konkurs polega na odgadnięciu co przedstawia fotografia zamieszczona w zakładce
Wydarzenia, na stronie internetowej Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
www.pkwl.parkilodzkie.pl.
5. Konkurs rozpocznie się w dniu 24 listopada 2014 r. o godzinie 10.00 i będzie trwał do 21
grudnia 2014 r. (cztery tygodnie).
6. W każdym tygodniu, począwszy od 24 listopada, zamieszczone zostanie jedno zdjęcie.
7. W czasie trwania konkursu zdjęcia będą zamieszczane na stronie internetowej o godzinie
10.00 w każdy poniedziałek (24.11., 01.12., 08.12., 15.12.) i będą pozostawać na niej przez
tydzień, aż do godziny 10.00 następnego poniedziałku.
8. Każde zdjęcie oznaczone będzie numerem (I, II, III, IV).
9. Odpowiedzi dotyczące kolejnych zdjęć należy przesyłać przez cały tydzień, w którym
zdjęcie będzie zamieszczone na stronie internetowej tj. odpowiednio:
- odpowiedzi dotyczące zdjęcia I do godziny 10.00 dnia 01.12.2014 r.
- odpowiedzi dotyczące zdjęcia II do godziny 10.00 dnia 08.12.2014 r.
- odpowiedzi dotyczące zdjęcia III do godziny 10.00 dnia 15.12.2014 r.
- odpowiedzi dotyczące zdjęcia IV do godziny 10.00 dnia 22.12.2014 r.
10. Odpowiedzi (np.: „Zdjęcie I - liść lipy drobnolistnej”) należy nadsyłać jedynie drogą
elektroniczną na adres: [email protected], wraz z umieszczonym w temacie
maila słowem „Konkurs”, podając numer zdjęcia, którego dotyczy odpowiedź oraz numer
telefonu w celach kontaktowych.
11. Osoba nadsyłająca odpowiedź konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przez
organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).
12. Nadesłanie odpowiedzi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
13. Ostateczny termin nadsyłania odpowiedzi na kolejne pytanie to odpowiednio: 01.12., 08.12.,
15.12., 22.12.2014 r. do godziny 10.00.
14. Każdego tygodnia autorzy trzech pierwszych poprawnych odpowiedzi zostaną nagrodzeni
drobnymi upominkami.
15. Nagrody dla laureatów prześlemy pocztą w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników
każdego etapu. Koszty przesyłki ponosi organizator. Istnieje także możliwość osobistego
odbioru nagród w siedzibie Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich.