Generuj PDF

Transkrypt

Generuj PDF
KWP w Katowicach
Źródło:
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/9343,ZP-2380-662011-Swia
dczenie-uslug-medycznych-w-zakresie-profilaktycznej-opieki-zd.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 10:07
ZP-2380-66/2011 Świadczenie usług medycznych w
zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej
Załączniki do strony
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego 174.86 KB
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 18 KB
Wykaz potencjału technicznego 21.5 KB
Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca 23.5 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.5 KB
Metryczka
Data publikacji 22.02.2011
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Gwóźdź
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Gwóźdź Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:

Podobne dokumenty