pytania i odpowiedzi do siwz

Transkrypt

pytania i odpowiedzi do siwz
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ
Sekcja I: ZAMAWIAJĄCY
Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul.Podchorążych 2, 30-084 Kraków, woj.małopolskie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych oraz multimedialnych
SEKCJA III: PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ
Pytanie nr 13:
Dotycz jednostki centralne komputerów - 6 szt. obudowa tower. Czy obudowa ma być bez zasilacza? Jeżeli ma posiadać zasilacz to jakiej
mocy?
Odpowiedź opublikowana :
Zamawiający wymaga obudowy z zasilaczem min. 500W.
Strona 1 z 1
simplexZap(C) 2011

Podobne dokumenty