Program zjazdu - 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa

Komentarze

Transkrypt

Program zjazdu - 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa
42nd Congress
of the Polish Society of Neurosurgeons
with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
Lublin, 23-26 September 2015, Collegium Maius
PROGRAM BOOK
www.42zptn.pl
SPONSOR PLATYNOWY
SPONSOR SREBRNY
SPONSOR BRĄZOWY
PARTNER NAUKOWY
PARTNERZY
PATRON MEDIALNY
2
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
Szanowni Państwo,
Drodzy Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele
Serdecznie witamy w Lublinie na Połączonym Kongresie Polskiego
Towarzystwa Neurochirurgów i Niemieckiego Towarzystwa
Neurochirurgicznego.
Zostaliśmy wyróżnieni zaszczytem organizacji tego ważnego
wydarzenia, kontynuującego tradycję naszych spotkań z kolegami
i przyjaciółmi z Niemiec. Lublin obchodzi 700-lecie nadania praw
miejskich i nasz Kongres stanowi ważne wydarzenie uświetniające
tą rocznicę.
Program naukowy opracowany wspólnie przez Polskie i Niemieckie Towarzystwo obejmuje szeroki
zakres zagadnień z neurochirurgii, w tym neuroonkologię z aspektami biologii molekularnej,
radiochirugię, neurochirurgię chorób naczyniowych mózgu, kręgosłupa, dziecięcą, neuromodulację.
Komitet Naukowy musiał zmierzyć się z poważnym wyzwaniem wybrania spośród ogromnej liczby
znakomitych streszczeń, prac do prezentacji na sesjach plenarnych. Wszyscy autorzy zasługują
na gratulację za wysoki poziom badań naukowych.
W ramach Kongresu odbędą się sesje naukowe Sekcji Pielęgniarstwa Neurochirurgicznego.
Komitet Organizacyjny dołożył wszelkich starań by pobyt Państwa w Lublinie był atrakcyjny pod
względem poziomu programu naukowego, spotkań towarzyskich i był okazją do zacieśnienia starych
i nawiązania nowych przyjaźni oraz rozwijania współpracy naukowej. Zachęcamy do poznawania
kultury i uroków naszego regionu korzystając z otwartości i gościnności mieszkańców naszego miasta.
Lublin od wieków był miejscem spotkań kultur i szczyci się największym odsetkiem studentów spośród
miast w Polsce.
Życzymy miłego pobytu w Lubinie i niezapomnianych, dobrych wrażeń.
Prof. dr Tomasz Trojanowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
3
KOMITET HONOROWY
Minister Zdrowia
Prof. dr hab. med. Marian Zembala
Prezydent Miasta Lublina
Krzysztof Żuk
Rektor Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop
Marszałek Województwa
Lubelskiego
Sławomir Sosnowski
KOMITET NAUKOWY
Prof. Tomasz Trojanowski - Przewodniczący
Dr hab. Radosław Rola - Sekretarz
Członkowie:
Prof. Marcin Roszkowski
Prof. Marek Mandera
Prof. Włodzimierz Jarmundowicz
Prof. Andrzej Marchel
Prof. Piotr Ładziński
Prof. Dariusz Jaskólski
Prof. Zenon Mariak
Prof. Krzysztof Turowski
Prof. Marek Harat
Dr med. Dariusz Szczepanek
Dr med. Filip Stoma
KOMITET ORGANIZACYJNY
Prof. Tomasz Trojanowski - Przewodniczący
Dr hab. Radosław Rola - Sekretarz
Prof. Krzysztof Turowski
Dr med. Witold Janusz
Dr med. Robert Kaczmarczyk
Dr med. Piotr Kamieniak
Dr med. Anna Mosiewicz
Dr med. Arkadiusz Podkowiński
Dr med. Dariusz Szczepanek
Dr med. Filip Stoma
Dr med. Bożena Jarosz
Dr med. Zbigniew Pawlik
Lek. med. Michał Brzozowski
Lek. med. Izabela Fryt
4
Lek. med. Krzysztof Gil
Lek. med. Andrzej Hermanowicz
Lek. med. Rafał Kruk
Lek. med. Krzysztof Kura
Lek. med. Jakub Litak
Lek. med. Jacek Osuchowski
Lek. med. Michał Rutkowski
Lek. med. Bartłomiej Tyzo
Lek. med. Paweł Szmygin
Lek. med. Dominik Ziemianek
Mgr Elżbieta Zając
Mgr Elżbieta Sagan
Mgr Maria Wertel
Mgr Iwona Fronc
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
Distinguished Guests,
Dear Colleagues, Dear Friends,
You are cordially welcomed in Lublin at the Joint Congress
of the Polish Society of Neurosurgeons and the German Society
of Neurosurgery. We are happy we were given a privilege
to continue the excellent tradition of the joint meetings with our
colleagues and friends from Germany. Organization of this important
event in Lublin, a city celebrating 700 years of granting municipal
rights is a huge honour and pleasure for us.
The scientific programme prepared by both Societies encompasses
a broad spectrum of neurosurgical facets, including among others
neurooncology with molecular aspects, radiosurgery, vascular, spinal and paediatric neurosurgery,
neuromodulation.
The scientific committee faced serious difficulty in selecting from a great number of excellent
abstracts papers for plenary sessions. All the authors of the submitted abstracts are to be
congratulated for their excellent work.
Our Congress hosts the Section of Neurosurgical Nurses, which runs parallel scientific sessions.
The Organizing Committee has made every effort to make your stay in Lublin attractive from the point
of view of scientific programme and social encounters.
The congress is offering opportunities to reflect on our achievements and plan for the future
development of neurosurgery. You are all invited to participate in the stimulating scientific discussions,
promote new areas of collaboration to strengthen old and establish new friendships.
We hope our guests will enjoy the openness and hospitality of local people and will learn more about
culture and charm of the region. Lublin has rich history for centuries has been a meeting point
of cultures and now boasting the largest proportion of students from all Polish cities.
Enjoy those few days in our city, which welcomes you cheerfully.
Professor Tomasz Trojanowski
Congress President
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
5
NOTES
SPIS TREŚCI
Biologia molekularna złośliwych guzów glejopochodnych.........................................16
Przerzuty do kręgosłupa/minimalnie inwazyjna chirurgia kręgosłupa.........................18
Rzadkie guzy OUN/guzy pnia mózgu......................................................................20
Neuromodulacja.................................................................................................. 22
Choroby naczyniowe mózgu..................................................................................24
Neurochirurgia dziecięca.......................................................................................26
Guzy okołosiodłowe/radiochirurgia w guzach OUN..................................................28
Sesja młodych neurochirurgów............................................................................. 30
Varia I..................................................................................................................32
Varia II................................................................................................................ 33
Neurosurgical nurses session............................................................................... 35
Sesja plakatowa.................................................................................................. 38
CONTENTS
High grade gliomas’ molecular biology...................................................................16
Metastatic spine disease/minimally invasive spinal surgery......................................18
Rare CNS tumors/brain stem tumors.....................................................................20
Neuromodulation................................................................................................. 22
CNS vascular diseases.........................................................................................24
Paediatric neurosurgery........................................................................................26
Parasellar tumors/SRS in CNS tumors...................................................................28
Young neurosurgeons session.............................................................................. 30
Varia I..................................................................................................................32
Varia II................................................................................................................ 33
Neurosurgical nurses session............................................................................... 35
Poster session.................................................................................................... 38
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
7
PROGRAM
23-09-2015
24-09-2015
8.00-8.30
Biologia molekularna złośliwych guzów
glejopochodnych
8.30-9.00
9.00-9.30
High grade gliomas’ molecular biology
9.30-10.00
Przerwa kawowa / Sesja plakatowa
10.00-10.30
Coffee break / Poster session
10.30-11.00
Przerzuty
do kręgosłupa /
minimalnie inwazyjna
chirurgia kręgosłupa
Metastatic spine
disease / minimally
invasive spinal surgery
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
Sesja pielęgniarska
Neurosurgical
nurses session
Lunch / BrainLab Symposium
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
Rzadkie guzy OUN / guzy pnia mózgu
Zebranie Zarządu PTNCH
Polish Society of Neurosurgeons Board Meeting
15.30-16.00
Rare CNS tumors/brain stem tumors
Przerwa kawowa / Sesja plakatowa
Coffee break / Poster session
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
Przerwa / Break
Neuromodulacja
Neuromodulation
17.30-18.00
Sesja pielęgniarska
Neurosurgical
nurses session
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
Uroczystość rozpoczęcia Zjazdu
Opening ceremony
20.00-20.30
20.30-
8
Przerwa / Break
Impreza plenerowa
Koktajl inauguracyjny / Coctail
Outdoor party
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
Sesja plenarna
Sesja satelitarna
Plenary session
Satelite session
Sympozja
sponsorów
Sponsor
symposia
Zebrania
Meetings
Przerwy/Sesja
plakatowa
Spotkania
towarzyskie
Break/Poster
session
Networking
events
25-09-2015
26-09-2015
8.30-9.00
Choroby naczyniowe mózgu
Sesja młodych neurochirurgów
9.00-9.30
CNS vascular diseases
Young neurosurgeons session
Przerwa kawowa / Sesja plakatowa
Przerwa kawowa / Sesja plakatowa
8.00-8.30
9.30-10.00
10.00-10.30
Coffee break / Poster session
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
Economy of the neurosurgical unit symposium
Neurochirurgia dziecięca
Pediatric neurosurgery
13.30-14.00
Varia I
Przerwa kawowa / Sesja plakatowa
12.30-13.00
13.00-13.30
Coffee break / Poster session
Sympozjum ekonomia funkcjonowania
oddziału neurochirurgicznego
Coffee break / Poster session
Lunch / Boston Scientific Symposium
Varia II
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
Guzy okołosiodłowe / radiochirurgia
w guzach OUN
Parasellar tumors/SRS in CNS tumors
Uroczystość zakończenia Zjazdu
Closing ceremony
15.30-16.00
16.00-16.30
Przerwa kawowa / Sesja plakatowa
Coffee break / Poster session
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
Walne zgromadzenie
PTNCH
General Assembly
of the Polish Society
of Neurosurgeons
Zgromadzienie Sekcji
Pielęgniasrstwa
PTNCH
General Assembly
of the Nurses Section
of the Polish Society
of Neurosurgeons
18.30-19.00
19.00-19.30
Przerwa / Break
19.30-20.00
20.00-20.30
Uroczysty obiad
20.30-
Gala dinner
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
9
Informacje organizacyjne
Recepcja Zjazdu znajduje się w Holu
Kongresowym Collegium Maius
i pracuje w godzinach:
• środa 23.09.15 w godz. 16.00 – 19.00
• czwartek 24.09.15 w godz. 07.00 – 18.00
• piątek 25.09.15 w godz. 07-30 – 18.00
• sobota 26.09.15 w godz. 07.30 – 16.00
Podczas rejestracji otrzymują Państwo:
• Identyfikator
• Certyfikat
• Kupony na lunch
• Teczkę z programem Zjazdu
• Wykupione zaproszenia na Gala Dinner
lub Get Together Party
Identyfikatory
Wstęp do budynku Collegium Maius oraz
udział w imprezie plenerowej w Muzeum Wsi
Lubelskiej w dniu 24.09.15 jest możliwy tylko dla
posiadaczy identyfikatorów.
Certyfikat
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
w sprawie sposobów dopełniania obowiązków
doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy
dentystów z dnia 6.10.2004r. zał. nr 3
uczestnicy 42 Zjazdu PTNCh otrzymują
24 punkty edukacyjne.
10
Plakaty
Plakaty można będzie oglądać na ekranach
ustawionych w holu kongresowym na parterze
Collegium Maius oraz na I piętrze przy Congress
Lounge, w czasie trwania Zjazdu.
Lunch
Lunch będzie wydawany w Holu Kongresowym
wyłącznie na podstawie kuponów
w następujących godzinach:
24.09.15 godz. 12.30
25.09.15 godz. 13.00
Bardzo prosimy o zabranie ze sobą kuponów
na lunch, ponieważ nie będzie możliwości
otrzymania ich ponownie.
Z otrzymanym lunchem zapraszamy na Aulę
na sesje sponsorskie.
Prezentacje należy wgrać do systemu
komputerowego najpóźniej na 3 godziny przed
sesją – Recepcja Zjazdu
Congress Lounge – I piętro Collegium Maius
kawa
wi–fi
codzienna prasa
prezentacja plakatów
ładowarki do telefonów
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
Impreza plenerowa „Perła i Smaki
Lubelszczyzny” – 24.09.15 godz. 20.00
Muzeum Wsi Lubelskiej
– wejście od ulicy Agronomicznej
• Godz. 19.40 – odjazd oznaczonych busów
spod hoteli (Campanille, Lublinianka, Victoria,
Mercure Unia, Lokomotywa, Forum - Ilan)
• Godz. 21.00 – Koncert Gwiazdy Wieczoru
• Od 23.00 do godz. 24.00 – busy rozwożą
Gości do hoteli
* zalecamy wygodne obuwie
Gala Dinner – 25.09.15 godz. 19.30
Zamek Lubelski – ul. Zamkowa 9
Zakupione zaproszenia do odbioru w Recepcji
Zjazdu
* strój wieczorowy
Get Together Party – 25.09.15 godz. 20.00
gra DJ Mariano
Restauracja Fiesta – ul. Prusa 8
Zakupione zaproszenia w Recepcji Zjazdu
Polecamy restauracje:
• Atrium – Rynek 2
• IVO – Zielona 22 / Staszica 1
• Trybunalska – Rynek 4
• 16 stołów – Rynek 16
• Magia – Grodzka 2
• Czarcia Łapa – Rynek 19
• Grodzka 20
Transport
Zapewniamy transport oznakowanymi busami
Rozkład jazdy 24.09.15
• 7.40 – odjazd do Collegium Maius z Hoteli:
Lublinianka, Victoria, Mercure Unia,
Campanille, Vanilla (Plac Wolności 4
– przy Liceum Unii Lubelskiej)
• 18.30 – odjazd z Collegium Maius do Hoteli:
Lublinianka, Victoria, Mercure Unia,
Campanille, Vanilla (Plac Wolności 4
– przy Liceum Unii Lubelskiej)
• 19.30 – odjazd do Muzeum Wsi Lubelskiej
z Hoteli: Lublinianka, Victoria, Mercure Unia,
Campanille, Vanilla (Plac Wolności 4
– przy Liceum Unii Lubelskiej), Alter
• Od 23.00 do 24.00 – odjazdy z Muzeum
Wsi Lubelskiej do Hoteli
Rozkład jazdy 25.09.15
• 7.40 – odjazd do Collegium Maius z Hoteli:
Lublinianka, Victoria, Mercure Unia,
Campanille, Vanilla (Plac Wolności 4
– przy Liceum Unii Lubelskiej)
• 18.30 – odjazd z Collegium Maius do Hoteli:
Lublinianka, Victoria, Mercure Unia,
Campanille, Vanilla (Plac Wolności 4
– przy Liceum Unii Lubelskiej)
Rozkład jazdy 26.09.15
• 7.40 – odjazd do Collegium Maius z Hoteli:
Lublinianka, Victoria, Mercure Unia,
Campanille, Vanilla (Plac Wolności 4
– przy Liceum Unii Lubelskiej)
Wycieczki – informacja w Recepcji
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
11
General Information
Congress reception: hall of the Collegium
Maius
Reception is open:
• 23.09.15 Wednesday 16.00 – 19.00
• 24.09.15 Thursday 07.00 – 18. 00
• 25.09.15 Friday 07.30 – 18.00
• 26.09.15 Saturday 07.30 – 16.00
Congress registration includes:
• Badge
• Certificate of attendance
• Lunch coupons
• Congress bag
• Purchased tickets for the Gala Dinner
or Get Together Party
Badge
The badge is necessary to enter the congress
venue and the Skansen Outdoor Party
on 24.09.15
Certificate
Participants of the 42 Congress of PTNCh
and DGNC receive 24 CME points
12
Posters
Posters are to be downloaded to the computer
system in the preview room and will be displayed
on plasma screens in the hall and on the I-st
floor by the congress lounge during the congress
Lunch
Lunch will be served in the congress hall
in return for coupons
12.30 on 24.09.15
13.00 on 25.09.15
Participants with lunch boxes are invited
to attend sponsored sessions in the Auditorium
Presentations
Presentations are to be downloaded
in the preview-room at least 3 hours before
the session
Congress Lounge – I floor of Collegium Maius
coffee
wi–fi
newspapers
poster presentations
mobile devices charging
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
Outdoor Party “Tastes of Lublin Region”
at 20.00 on 24.09.15
in the Skansen of Lublin Region Village
entrance from Agronomiczna Street
• Marked busses are leaving at 19.40 from
the hotels: Campanille, Lublinianka, Victoria,
Mercure Unia, Lokomotywa, Forum – Ilan
• Star of the evening concert at 21.00
• Busses return to the hotels at 23.00-24.00
* comfortable shoes recommended
Gala Dinner at 19.30 on 25.09.15
Lublin Castle – Zamkowa Street 9
Purchased tickets to be collected at
the reception desk
* formal dress code
Get Together Party at 20.00 on 25.09.15
DJ Mariano
Restaurant Fiesta – Prusa Street 8
Purchased tickets to be collected
at the reception desk
Recommended restaurants:
• Atrium – Rynek 2
• IVO – Zielona 22 / Staszica 1
• Trybunalska – Rynek 4
• 16 stołów – Rynek 16
• Magia – Grodzka 2
• Czarcia Łapa – Rynek 19
• Grodzka 20
Congress busses
24.09.15
• 7.40 - to the Congress Center from the hotels:
Lublinianka, Victoria, Mercure Unia,
Campanille. Buss stop for Vanilla hotel
at Plac Wolności 4 in front of Gymnasium.
• 18.30 Return from the Congress Center
to the hotels
• 19.30 – to the Skansen of the Lublin Region
Village from the hotels: Lublinianka, Victoria,
Mercure Unia, Campanille, Vanilla (Plac
Wolności 4), Alter
• From 23.00 to 24.00 – buses will be leaving
from the Skansen to the hotels
25.09.15
• 7.40 – to the Congress Center from
the hotels: Lublinianka, Victoria, Mercure
Unia, Campanille. Buss stop for Vanilla hotel
at Plac Wolności 4 in front of Gimnasiuim,
Alter
• 18.30 Return from the Congress Center
to the hotels
26.09.15
• 7.40 – to the Congress Center from
the hotels: Lublinianka, Victoria, Mercure
Unia, Campanille. Buss stop for Vanilla hotel
at Plac Wolności 4 in front of a Gymnasium
Excursions – information at the reception desk
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
13
NOTES
SCIENTIFIC PROGRAM
42nd Congress
of the Polish Society of Neurosurgeons
with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
Lublin, 23-26 September 2015, Collegium Maius
24-09-2015
Aula Collegium Maius
Biologia molekularna złośliwych guzów glejopochodnych
High grade gliomas’ molecular biology
Chair: W. Stummer, G. Schackert, R. Rola
8.00-8.20
Current Concepts in the Neurosurgical Treatment of Gliomas
Prof. W. Stummer (Münster)
8.20-8.40
Innovative methods of intraoperative visualization: Optical imaging and CARS-Microscopy
Prof. G. Schackert (Dresden)
8.40-8.50
Ocena poziomu metylacji DNA oraz profilu miRNA w wybranych typach nowotworów
mózgu o różnych stopniach złośliwości
DNA methylation and miRNA profiles in different brain tumor malignancy grades
A-M. Barciszewska, M. Piwecka, K. Rolle, M. Naskręt-Barciszewska, St. Nowak
8.50-9.00
The Survival Benefit for glioblastoma patients treated with Gliadel in relation
to the methylation of MGMT promoter investigated with pyrosequencing
P. Gutowski, J. Lemcke, A. Gräwe, U. Meier
9.00-9.10
Response to genotoxic stress in glioblastoma - association with the genetic and clinical
profile and comparative analysis of public databases
M. Bieńkowski, M. Iwanowski, M. Borowiec, K. Wiśniewski, E. Bobeff, E. Lewandowicz-Jesień,
D. Jesionek-Kupnicka, W. Papierz, D. Jaskólski, P. P. Liberski
9.10-9.20
Analiza pozostawania przy życiu pacjentów z pierwotnymi nowotworami
neuroepitelialnymi mózgu na tle lokalnej interoperacyjnej chemioterapii temodeksem
Survival analysis in the population of patients with primary neuroepithelial brain tumors
treated with local intraoperative chemotherapy with Temodex
D. Wiejewnik, A. Fiedułow
9.20-9.30
Novel inhibitor of the canonical WNT-pathway LGK974 impedes the in vitro growth
of glioblastoma cell lines decreasing the tumor stem cell compartment
A. Suwala, U. Kahlert, C. G. Eberhart, J. Maciaczyk
9.30-9.40
Ocena poziomu ekspresji białek mitochondrialnych UCP2 i DHTKD1 w złośliwych guzach
glejopochodnych
UCP2 and DHTKD1 mitochondrial proteins in malignant glioma
M. Kiełbus, A. Odrzywolski, J. Czapiński, T. Trojanowski, R. Rola, B. Jarosz, A. Stepulak
9.40-9.50
Badania ekspresji wybranych czynników krzepnięcia w tkankach glioblastoma
Analysis of expression of selected coagulation factors in glioblastoma tissue
K. Gizelbach-żochowska, B. Hermann, E. Szwed, W. Kloc, M. Woźnica, E. Iżycka-Świeszewska
16
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
9.50-10.00
The antiproliferative effects of FTY720 (fingolimod) in glioblastoma cells in vitro
M. Kolodziej, B. Al-Barim, M. Reinges, K. Quint, E. Uhl
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
17
24-09-2015
Aula Collegium Maius
Przerzuty do kręgosłupa/minimalnie inwazyjna chirurgia kręgosłupa
Metastatic spine disease/minimally invasive spinal surgery
Chair: W. Jarmundowicz, A. Radek, W. Maksymowicz
10.30-10.50 Minimalnie inwazyjna chirurgia kręgosłupa - moda czy nowy sposób myślenia?
Minimally invasive spinal surgery - fashion or a new way of thinking?
Prof. A. Radek (Łódź)
10.50-10.58 Impact of endoscopic tubular lumbar procedure on postoperative spinal infection rate
J. Szczygielski, MD B. Burkhardt, MD, M. Salah, J. Oertel, MD, PhD
10.58-11.06 Zastosowanie technik endoskopowych w leczeniu schorzeń kręgosłupa lędźwiowego
Endoscopic techniques implementation in the treatment of lumbar spine diseases
R. Rutkowski, T. Łysoń, G. Turek, K. Gorbacz, Z. Mariak
11.06-11.14
Percutaneous posterior cervical fusion with the Facet System for single-level
radiculopathy
Z. Brodzinski, Dubai Bone & Joint Center, UAE
11.14-11.22
Dokładność położenia śrub transpedikularnych implantowanych metodą przezskórną
(małoinwazyjną)
The accuracy of minimally invasive transpedicular screws implantation
M. Krakowiak, P. Słoniewski, T. Szmuda
11.22-11.30 Leczenie operacyjne guzów kręgosłupa drogą wycięcia en-bloc
Surgical treatment of spinal tumors with en block resection
R. Załuski, W. Jarmundowicz, K. Chmielak
11.30-11.38 Sposoby leczenia operacyjnego chorych z nowotworami przerzutowymi do kręgosłupa
Surgical treatment strategy in patients with spine metastatic tumors
R. Jankowski, B. Sokół, J. Kościński, S. Nowak, R. Żukiel, J. Szymaś
11.38-11.46 Nerwiaki osłonkowe korzeni krzyżowych - strategia postępowania
Sacral roots schwannomas - treatment strategy
M. Maliszewski, Z. Lorenc, W. Szopa, P. Ładziński
18
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
11.46-11.54 Klasyfikacja złamań kręgosłupa wg. Oner`a vs. wg. Magerl’a – ocena znaczenia
rezonansu magnetycznego w diagnostyce i podejmowaniu decyzji terapeutycznych
w złamaniach kręgosłupa odcinka piersiowo-lędźwiowego na podstawie analizy
50 przypadków
Oner's vs. Magerl's spinal fractures classification - the evaluation of the role of MRI
in diagnostics and therapeutic decission making in the treatment of thoraco-lumbar
fractures based on 50 cases analysis.
Sz. Kaczor, W. Górecki, M. Ząbek
11.54-12.02 Nieprawidłowe oceny wartości wyników badania mri kręgosłupa szyjnego w patogenezie
niekórych zespołów bólowych okolicy szyjno-ramiennej
Abnormal spinal MRI results in the pathogenesis of selected cervico-brachial pain
syndromes
W. Jarmundowicz, R. Załuski, K. Chmielak
12.02-12.10 Wyniki leczenia choroby dyskowej kręgosłupa lędźwiowego metodą transplantacji
autologicznych chondrocytów (ADCT- Autologous Disc-derived Chondrocyte Transplants)
Outcome of lumbar disc disease treatment with Autologous Disc-derived Chondrocyte
Transplants (ADCT)
M. Glowacki, F. Abaaslam, D. Kolońska, A. Włuka, Z. Czernicki
12.10-12.18
Leczenie operacyjne oponowych przetok tętniczo- żylnych rdzenia kręgowego
Surgical treatment of spinal arterio-venous dural fistulae
J. Wojciechowski, D. Dziedzic, P. Kunert, A. Nowak, A. Marchel
12.18-12.26 Ocena wyników leczenia izolowanych złamań zęba obrotnika typu II za pomocą aparatu
Halo i śruby Boehlera
The evaluation of outcomes of isolated type II odontoid fractures treated with Halo
apparatus and Boehler's screw
J. Poleszczuk, W. Orczyk, H. A. Kasprzak
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
19
24-09-2015
Aula Collegium Maius
Rzadkie guzy OUN/guzy pnia mózgu
Rare CNS tumors/brain stem tumors
Chair: M. Tatagiba, Z. Czernicki, Ch. Matula
14.00-14.20 Strategy and Surgical Technique for Brainstem Gliomas in Adults and Children
Prof. M. Tatagiba (Tübingen)
14.20-14.40 Extended endoscopic approach for the intracranial skull base tumours
Prof. Ch. Matula (Wien)
14.40-14.50 Leczenie chirurgiczne dorosłych chorych z glejakami pnia mózgu
Surgical treatment of adult brain stem gliomas
K. Majchrzak, B. Bobek-Billewicz, A. Król, P. Adamczyk, H.Majchrzak, P. Ładzinski, L. Krawczyk
14.50-15.00 Analiza genetycznych czynników prognostycznych w materiale biopsyjnym
z nieoperacyjnych guzów okolicy pnia mózgu
Analysis of genetic, prognostic factors in biopsy specimens from inoperable brain stem
tumors
J. Furtak, M. A. Lewandowska, Maciej Harat, T. Szylberg, Marek Harat
15.00-15.10 Leczenie operacyjne struniaków kości krzyżowej: opis przypadków i przegląd
piśmiennictwa
Surgical treatment of sacral chordomas - case description and literature review
R. Michalik, A. Pieńkowski, T. Mandat, S. Barszcz, H. Koziara, B. Królicki, P. Izdebski, W. Bonicki,
P. Rutkowski
15.10-15.20 Śródmózgowe ognisko neurosarkoidozy. Opis przypadku
Intracerebral neurosarcioidosis - a case report
M. Prokopienko, A. Marchel, E. Matyja, W. Grajkowska
15.20-15.30 Pierwotny rak płaskonabłonkowy mózgu – prezentacja dwóch przypadków
Primary intracranial planoepthelial carcinoma - presentation of two cases
B. Jarosz, R. Rola, K. Obszańska, M. Janczarek, A. Brzozowska, A. Odrzywolski, T. Trojanowski
15.30-15.40 Pleomorphic xanthoastrocytomas treated in the Department of Neurosurgery
and Neurotraumatology Jagiellonian University Medical College (2000-2015)
A. Wilk, R. Morga, M. Betlej, D. Ungeheuer, D. Adamek, M. Bosak, M. Moskała
15.40-15.50 Torbiel szyszynki a torbielowaty guz szyszynki - złożony problem
diagnostyczno-terapeutyczny
Pineal cyst versus cystic pineal tumor - a complex diagnostic-therepeutic problem
A. Podgórski, A. Koziarski, G. Zieliński
20
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
15.50-16.00 Traktografia nerwu twarzowego w guzach kąta mostowo-móżdżkowego.
Przegląd systamatyczny z meta-analizą
Facial nerve tractography in the treatment of cerebello-pontine angle tumors.
Systematic review and meta-analysis
T. Szmuda, P. Słoniewski
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
21
24-09-2015
Aula Collegium Maius
Neuromodulacja
Neuromodulation
Chair: M. Harat, M. Ząbek, J. Maciaczyk
16.00-16.20 Recent advances in DBS
Dr W. Hamel (Hamburg)
16.20-16.40 Burst – a novel modality in spinal cord stimulation
Dr G. de Carolis (Pisa)
16.40-16.50 Ocena skuteczności stałoprądowej stymulacji głębokiej mózgu w hiperkinetycznych
zaburzeniach ruchowych - doświadczenia własne
Evaluation of efficacy of constant-current deep brain stimulation in hyperkinetic motor
disorders - own experience
Dr W. Libionka (Gdańsk)
16.50-17.00 Odległa ocena skuteczności stymulacji stałoprądowej jądra niskowzgórzowego
w chorobie Parkinsona - doświadczenia własne
Long-term effects of constant-current subthalamic nucleus stimulation in Parkinson
disease - own experience
Dr W. Libionka (Gdańsk)
17.00-17.08 Wyniki leczenia chorych z patologiczną agresją, oporną na leczenie zachowawcze,
metodą głębokiej stymulacji mózgu - opis dwóch przypadków
Treatment of pathological, conservative treatment-resistant agression with deep brain
stimulation - presentation of 2 cases
M. Harat, M. Rudaś, P. Zieliński
17.08-17.16
Complication Rates Of Percutaneously Implanted Leads For Scs After A Trial Phase:
5-year Follow-up
J. Maciaczyk, G. Bara, P. Slotty, J. Vesper
17.16-17.24
Długoterminowa ocena jakości życia pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych głęboką
stymulacją mózgu (DBS)
Long-term observation of the quality of life in patients with Parkinson’s Disease after
DBS therapy
A. Cegiełkowska, K. Obszańska, T. Trojanowski
22
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
17.24-17.32
Wykorzystanie metody mocap (motion capture) w ocenie ilościowej objawów
motorycznych u pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych stereotaktyczną
głęboką stymulacją mózgu (DBS)
Motion capture technique for quantitative evaluation of motor signs in patients
with Parkinson disease treated with stereotactic deep brain stimulation
B. Kapustka, K. Kubicki, R. Sordyl, M. Stawarz, M. Boczarska-Jedynak, A. Polański,
K. Wojciechowski, A. Przybyszewski, M. Hofman, T. Jamróz, W. Masarczyk, Z. Ślosarek,
P. Bażowski, S. Kwiek
17.32-17.40
Ocena jakości życia w zaawansowanej chorobie Parkinsona po obustronnej stymulacji
jąder niskowzgórzowych z 2 letnim okresem pooperacyjnym
Quality of life evaluation in patients with advanced Parkinson disease treated
with bilateral subthalamic nucleus stimulation - a 2 year follow up
M. Sobstyl, M. Ząbek, Z. Mossakowski, A. Zaczyński
17.40-17.48 Zmiany w EKG u pacjentów leczonych stymulatorem nerwu błędnego
ECG changes during vagal nerve stimulation
K. Obszańska, B. Obszański, K. Gil, R. Rola, A. Kleinrok, T. Trojanowski
17.48-17.56 Śródmózgowy zapis EEG w celu mapowania jądra przedniego wzgórza u chorych
z padaczką lekooporną leczonych za pomocą głębokiej stymulacji mózgu
Intracerebral EEG for anterior thalamic nucleus mapping in patients treated with deep
brain stimulation for drug-resistant epilepsy
M. Hupało, D. J. Jaskólski
17.56-18.04 Skuteczność stymulacji warstwy niepewnej w drżeniu nie odpowiadającym
na stymulację wzgórza
Zona incerta stimulation efficacy for tremor resistant to thalamic stimulation
W. Libionka, M. Woźnica, K. Dzięgiel, S. Adamski, Ł. Grabarczyk, W. Maksymowicz, W. Kloc
18.04-18.12 Kompleksowe leczenie neuromodulacyjne pacjentów z uogólnioną dystonią
Complex neuromodulative treatment of generalized dystonia
H. Koziara, K. Szalecki, E. Soltan, B. Krolicki, W. Bonicki, T. Mandat
18.12-18.20 Głęboka stymulacja mózgu w zespole Touretta: opis serii przypadków
Deep brain stimulation for Tourette's syndrome - case series
P. Sokal, M. Harat, M. Rudaś, P. Zieliński, M. Rusinek
18.20-18.28 Ocena jakości życia pacjentów z przewlekłym bólem kręgosłupa po zastosowaniu
neurostymulacji rdzeniowej (SCS)
Quality of life evaluation in patients with chronic back pain treated with spinal cord
stimulation (SCS)
A. Mosiewicz, E. Rutkowska, M. Matacz, B. Mosiewicz, R. Kaczmarczyk, T. Trojanowski
18.28-18.36 Predictability of Dorsal Root Ganglion Stimulation Via Prior PRI Injection And RF
Stimulation For The Treatment Of Peripheral Neuropathies
J. Maciaczyk, G. Bara, P. Slotty, J. Vesper
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
23
25-09-2015
Aula Collegium Maius
Choroby naczyniowe mózgu
CNS vascular diseases
Chair: V. Seifert, T. Trojanowski, P. Słoniewski
8.00-8.20
Treatment of Ruptured Intracranial Aneurysms: Equipoise in the Endovascular Era
– The Neurosurgical Perspective
Prof. V. Seifert (Frankfurt am Main)
8.20-8.40
Endovascular options in treatment of giant brain aneuryms – the use of flow-diversion
devices
Doc. M. Szajner (Lublin)
8.40-8.48
Biofluid dynamics and computational simulations in the treatment planning of cranial
base aneurysms
J. Kiwit, A. Spuler
8.48-8.56
Czynniki predykcyjne rekanalizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych leczonych
technikami wewnątrznaczyniowymi
Predictors for intracranial aneurysms recanalisation after endovascular treatment
K. Wiśniewski, D. J. Jaskólski
8.56-9.04
Wyniki leczenia wewnątrznaczyniowego tętniaków tętnicy podstawnej
The effects of endovascular treatment of basilar artery aneurysms
P. Kunert, T. Dziedzic, P. Krych, J. Wojciechowski, J. Żyłkowski, M. Jaworski, A. Marchel
9.04-9.12
Skuteczność leczenia endowaskularnego tętniaków tętnicy podstawnej
– doświadczenia jednoośrodkowe
The efficacy of endovascular treatment of basilar artery aneurysms
– a single centre experience
W. Kociemba, S. Smól, A. Dąbrowski, R. Piestrzeniewicz, P. Czyżewski, T. Blok, M. Wieloch,
J. Smól
9.12-9.20
Niepęknięte tętniaki wewnątrzczaszkowe – odległe wyniki zróżnicowanego
postępowania
Unruptured intracranial aneurysms – long term effects of multimodal treatment
P. Kunert, K. Wójtowicz, P. Krych, T. Dziedzic, M. Bielecki, J. Wojciechowski, J. Żyłkowski,
M. Jaworski, A. Marchel
9.20-9.28
Wczesne, chirurgiczne usunięcie przemieszczonej spirali/stentu po nieudanej embolizacji
tętniaka wewnątrzczaszkowego
Early surgical removal of migrated coil/stent after failed embolization of intracranial
aneurysm
G. Turek, J. Kochanowicz, A. Lewszuk, T. Lysoń, J. Zielińska-Turek, J. Chwiesko, Z. Mariak
24
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
9.28-9.36
Znaczenie kliniczne wybranych parametrów hemodynamicznych u chorych
z rozpoznanym naczyniakiem tętniczo-żylnym mózgu
Clinical importance of selected hemodynamic parameters in patients with arterio-venous
malformations
M. Tymowski, W. Kaspera, P. Larysz, A. Hebda, M. Kopera, P. Ładziński
9.36-9.44
Czynniki predykcyjne wieloetapowej embolizacji malformacji tętniczo-żylnych
Predictors of multiple-stage embolization for ateroivenous malformations
R. M. Krzyżewski, J. Polak, K. Stachura, M. Krupa, T. J. Popiela, P. Brzegowy, A. Kot,
A. Kossowska, M. Moskała
9.44-9.52
Analiza wczesnych wyników leczenia u pacjentów z tętniakiem tętnicy łączącej przedniej
mózgu leczonych metodą chirurgiczną lub wewnątrznaczyniową
Analysis of early outcome measures in patients treated surgically or endovascularly
for anterior communicating artery aneurysms
B. Kapustka, T. Jamróz, M. Hofman, W. Masarczyk, M. Korzekwa, P. Bażowski, J. Baron,
S. Kwiek
9.52-10.00
Skuteczne uszczelnienie przy użyciu gąbki kolagenowo-fibrynowej jako strategia
ratunkowa w mikrochirurgii tętniaków wewnątrzczaszkowych – demonstracja
przypadku i przegląd metod stosowanych w incydentalnym rozdarciu pnia tętnicy
wewnątrzczaszkowej
Efficient emergency sealing with colagen-fibring sponge in intracranial aneurysms
microsurgery - case presentation and a review of treatment strategies for incidental
intracranial artery rupture
D. Łątka, B. Maj, G. Miękisiak
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
25
25-09-2015
Aula Collegium Maius
Neurochirurgia dziecięca
Paediatric neurosurgery
Chair: M. Roszkowski, M. Mandera, S. Kwiatkowski
10.30-10.50 Przewodziaki wieku dziecięcego - aktualne koncepcje i trendy terapeutyczne
Childhood craniopharyngioma - current trends and concepts in therapy
Prof. Roszkowski (Warszawa)
10.50-11.00 300 Hydrocephalus Valves – Classification and Trends
Prof. A. Aschoff, V. Barbara
11.00-11.10
Przewodziaki u dzieci - doświadczenie z Katowic
Craniopharyngioma in children – Katowice experience
Prof. M. Mandera, M. Kalina
11.10-11.20
Wyniki leczenia padaczki guzów przyśrodkowej części płata skroniowego u dzieci
Outcome of mesial temporal lobe tumors treatment in children
P. Kowalczyk, P. Daszkiewicz, M. Roszkowski
11.20-11.30 Ocena ekspresji mikroRNA w wyściółczakach wieku dziecięcego w odniesieniu
do stopnia złośliwości nowotworu i rokowania
MicroRNA expression in childhood ependymomas in relation to tumor malignancy
and prognosis
M. Zakrzewska, W. Fendler, K. Zakrzewski, W. Grajkowska, B. Dembowska-Bagińska, I. Filipek,
P. P. Liberski
11.30-11.40 Postnatal neurosurgical interventions in the first year of life after fetoscopic surgery
for spina bifida
M. Kołodziej, K. Graf, F. Wanis, M. Reinges, E. Uhl
11.40-11.50 Spring-assisted surgery – dynamiczna korekcja długogłowia. Doświadczenia własne
Spring-assisted surgery - dynamic dolichocephaly correction. Personal experience
D. Szymkowicz-Kudełko, P. Daszkiewicz, A. Świąder-Leśniak, H. Kołodziejczyk, M. Roszkowski
11.50-12.00 Ocena przydatności fazowo kontrastowego rezonansu magnetycznego w diagnostyce
przewlekłego komunikującego wodogłowia u dzieci. Doniesienie wstępne
Evaluation of phase-contrast MRI usefulness as a diagnostic tool in chronic
communicating hydrocephalus in children. Preliminary communication
E. Nowosławska, D. Gwizdała, D. Barańska, P. Grzelak, M. Podgórski, K. Zakrzewski,
W. Mikołajczyk-Wieczorek, B. Polis, J. Krawczyk, W. Szymański, A. Kogut, M. Stasiołek,
D. Sokołowska, L. Polis
26
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
12.00-12.10 Rak splotu naczyniówkowego u dzieci – optymalna strategia leczenia
Choroid plexus carcinoma in children – optimal treatment strategy
M. Mandera, G. Sobol, M. Linart, E. Lazar
12.10-12.20 Choroba Cushing'a u dzieci - wyniki leczenia operacyjnego z dostępu przez zatokę klinową
Cushing`s disease in children – results of the transsphenoidal surgery
G. Zieliński, Przemysław Witek
12.20-12.30 Glejaki wielopostaciowe – wielki problem małych pacjentów
Glioblastoma multiforme – a big problem for small patients
P. Piątek, M. Wenio, St. Kwiatkowski, O. Milczarek
12.30-12.40 Wodniaki podtwardówkowe u dzieci
Subdural hygromas in children
A. Kogut, E. Nowosławska, W. Mikołajczyk, J. Krawczyk, K. Zakrzewski, B. Polis, M. Polis,
M. Staniszewska, L. Polis
12.40-12.50 Zastosowanie osteogenezy dystrakcyjnej w interdyscyplinarnym leczeniu złożonych
kraniosynostoz syndromicznych – prezentacja metod oraz wstępne wyniki leczenia
Distractive osteogenesis implementation in multidisciplinary treatment of complex
syndromic craniosynostoses - presentation of methodology and initial outcome
D. Larysz, K. Dowgierd, P. Larysz, M. Mandera
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
27
25-09-2015
Aula Collegium Maius
Guzy okołosiodłowe/radiochirurgia w guzach OUN
Parasellar tumors/SRS in CNS tumors
Chair: R. Fahlbusch, D. Jaskólski, W. Libert
14.00-14.20 Complications avoidance and patients selection in sellar and parasellar tumours
Prof. R. Falbusch (Erlangen/Hannover)
14.20-14.40 Stereotactic radiosurgery for the treatment of skull base or posterior fossa tumors Prof. J. Voges (Magdeburg)
14.40-14.55 Współczesne aspekty leczenia operacyjnego guzów przysadki
Current aspects of parasellar surgeries
Doc. R. Czepko (Kraków)
14.55-15.04 Ocena przydatności śródoperacyjnego monitorowania nerwów: okoruchowego
i odwodzącego w leczeniu guzów zatoki jamistej i jej otoczenia
Applicability of intraoperative nerve monitoring (oculomotor and abducens) in treating
tumors of cavernous sinus area
P. Adamczyk, P. Ładziński, M. Tymowski, K. Majchrzak, W. Kaspera
15.04-15.13 Przydatność markerów proliferacyjnych komórek ; mcm2 , p53 , Ki67 w określeniu
inwazyjności gruczolaków przysadki typu somatotropinoma powodujących akromegalię
Applicability of proliferative cell markers (mcm2, p53, Ki67) in staging somatotropinomas
causing acromegaly
R. Kułakowski, W.Liebert, A. Piotrowska, J. Szymaś, J. Waligórska-Stachura, E. Kaczmarek,
M. Partyka
15.13-15.22 Wyniki leczenia operacyjnego struniaków stoku i złącza czaszkowo szyjnego z dostępu
przeznosowego metodą endoskopową
Results of surgical treatment for clival and atlanto-cervical chordomas via endoscopic
transnasal approach
J. Kunicki, R. Michalik, P. Poppe, W. Bonicki
15.22-15.31 Trzy przypadki ektopowego gruczolaka przysadki w zatoce klinowej
Three cases of ectopic sphenoid sinus pituitary adenoma
E. Bobeff, K. Wiśniewski, St. Andrzejak, T. Papierz, W. Papierz, L. Stefańczyk, D. Jaskólski
15.31-15.40 Zaburzenia genetyczne w przypadku rodzinnego występowania gruczolaków przysadki
mózgowej
Genetic abnormalities in familial pituitary adenomas
R. Kaczmarczyk, J. Kocki, A. Mosiewicz, T. Trojanowski
28
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
15.40-15.49 Nadprodukcja prolaktyny a procesy poznawcze u pacjentów z gruczolakami przysadki
mózgowej
Hyperproduction of prolactin vs cognitive processes in patients with pituitary adenomas
A. Bala, E. Łojek, A. Marchel
15.49-15.58 Endoskopowe rozszerzone dostępy przeznosowe, przezklinowe w leczeniu chorych
z oponiakami okolicy nadsiodłowej – wyniki
Expanded endoscopic transnasal and transsphenoidal approaches in patients
with suprasellar meningiomas
J. Kunicki, P. Poppe, H. Koziara, W. Bonicki
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
29
26-09-2015
Aula Collegium Maius
Sesja młodych neurochirurgów
Young neurosurgeons session
Chair: A. Marchel, H. Majchrzak, I. Kojder
8.00-8.09
Infekcja salmonella enteritidis po zabiegu usunięcia wyściółczaka anaplastycznego
– opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Salmonella enteritidis infection after excision of anaplastic ependymoma
– case report and literature review
J. Miodoński, W. Marcol, B. Kapustka, P. Chodakowski, T. Wysokiński
8.09-8.18
Monitorowanie neurofizjologiczne operacji guzów wyspy
Neurophysiological monitoring of insular tumors
J. Rakowska
8.18-8.27
Przednia lędźwiowa stabilizacja międzytrzonowa (ALIF) – biomechaniczne wyniki
leczenia, doświadczenia własne.
Anterior lumbar interbody fusion (ALIF) – biomechanical results and own experiences
G. Kiwic, Z. Ślosarek, B. Kapustka, M. Ostry, K. Paruzel, P. Chodakowski, T. Wysokiński
8.27-8.36
Korzyści leczenia chirurgicznego przerzutów raka płuc do mózgu
Benefits of surgical treatment for brain metastases from lungs
Z. Ślosarek, B. Kapustka, D. Pawlus, M. Dworak, M. Ostry, P. Bażowski, S. Kwiek
8.36-8.45
Dysembrioplastyczny guz neuroepitelialny (DNET) w materiale Kliniki Neurochirurgii
i Neurotraumatologii SU w Krakowie latach 2000-1014
Dysembryoplastic neuroepithelial tumor (DNET) in material of Neurosugery Department
in Cracow 2000-2014
D. Ungeheuer, R. Morga, D. Adamek, K. Stachura, M. Moskała
8.45-8.54
Zmiany Modic’a i ich związek z objawami klinicznymi u chorych operowanych z powodu
dyskopati lędżwiowej
Modic changes and their relation to clinical symptoms after surgeries for lumbar
discopathy
J. Kościński, M. Walkowiak
8.54-9.03
Tętniak tętnicy korzeniowej imitujący nowotwór kanału kręgowego
Aneurysm of radicular artery imitating spinal canal tumor
A. Stanuszek, W. Chrobak
9.03-9.12
Trans-f1 czy trans-f2 – które dojście do komory bocznej niszczy więcej włókien istoty
białej?
Trans-f1 or trans-f2 – which approach to lateral ventricle destroys more white matter
fibers?
T. Szmuda, P. Słoniewski, M. Krakowiak, J. Dzierżanowski
30
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
9.12-9.21
Które miejsca nacięcia skóry przy dostępie do kręgosłupa lędźwiowego preferują
pacjenci: krótkie paramedialne (małoinwazyjne) czy dłuższe pośrodkowe (klasyczne)?
Which skin incision site is preferred by patients: short paramedian (minimally invasive)
or longer midline?
T. Szmuda, P. Słoniewski
9.21-9.30
Zwężenie zatoki poprzecznej jako przyczyna łagodnego nadciśnienia
wewnątrzczaszkowego
Transverse sinus stenosis as a cause of mild intracranial hypertension
J. Wojciechowski
9.30-9.39
Ciężkie urazy kręgosłupa szyjnego u małych dzieci - opis przypadku i przegląd literatury
Severe injuries of cervical spine in small children - case report and literature review
P. Piątek, St. Kwiatkowski, Z. Kawecki, O. Milczarek
9.39-9.45
Ocena ekspresji wybranych czynników hipoksji na poziome mRNA w oponiakach
wewnątrzczaszkowych
Expression of selected mRNA hypoxia factors in intracranial meningiomas
B. Tyzo, A. Odrzywolski, M. Kiełbus, R. Rola, B. Jarosz, T. Trojanowski
9.45-9.54
Ocena skutecznośći stymulacji nerwu piszczelowego w leczeniu obwodowego bólu
neuropatycznego stóp
Efficacy of tibial nerve stimulation in treating peripheral neuropathic pain of feet
S. Kierońska, M. Harat, P. Sokal, P. Zieliński
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
31
26-09-2015
Aula Collegium Maius
Varia
10.30-10.50 Jak poprawić efektywność kosztowa oddziału neurochirurgicznego?
How to make a neurosurgical department more financially effective?
Dr M. Wesołowski
10.50-11.10 Ocena aspektów ekonomicznych procedur neurochirurgicznych refinansowanych przez
N.F.Z. w Oddziale Neurochirurgicznym szpitala prywatnego
Assessment of economic aspects of neurosurgical procedures refinanced by National
Health Fund (NFZ) in a private neurosurgical department
Doc. R. Czepko
11.10-11.30
Nowoczesne technologie a efektywność ekonomiczna oddziału neurochirurgii
– prezentacja własnych doświadczeń
Modern technologies vs economical efficacy of a neurosurgical department
– own experiences
Dr D. Łątka
Chair: P. Ładziński, Z. Mariak, P. Bażowski
Varia I
11.30-11.38 Missing quantification in decompressive craniectomies – methodological failures
of craniotomy-studies
A. Aschoff, H. Luana, G. Karsten
11.38-11.46 Failures of the Destiny-2-Study
A. Aschoff
11.46-11.54 Modeling the surgical procedure of decompressive craniectomy in the mouse model
of closed head injury
J. Szczygielski MD, A. E. Mautes MD, PhD, A. Müller MD, Ch. Sippl MD, V. Hubertus, E. Kruchten,
C. Glameanu, K. Schwerdtfeger MD, PhD, W-I. Steudel MD, PhD, J. Oertel MD, PhD
11.54-12.02 Protezy kości czaszki z plecionki polipropylenowo-poliestrowej formowanej
indywidualnie na podstawie tomografii komputerowej – 245 przypadków pacjentów
z ubytkami kości czaszki operowanych w latach 2008-2015 w 5 polskich ośrodkach
klinicznych
Skull polipropylen-poliester prosthesis formed individually based on computed
tomography – 245 cases treated in 2008-2015 in 5 Polish clinical centers
P. Kasprzak, J. Jaskólski, M. Harat, B. Kwinta, M. Moskała, J. Polak, Z. Siedlecki, F. Stoma,
T. Trojanowski
32
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
12.02-12.10 Zastosowanie radiochirurgicznej talamotomii Gamma Knife w leczeniu drżenia
Radiosurgical Gamma Knife thalamotomy in treating tremor
S. M. Dzierzęcki, M. Ząbek, K. Dyttus-Cybulok, D. Kiprian, A. Jarząbski, M. Niemiec
12.10-12.18
Robotyczna radiochirurgia Cyberknife w leczeniu oponiaków wewnątrzczaszkowych
Robotical Cyberknife radiosurgery in treating intracranial meningiomas
W. Koszewski, E. Skrocki, N. Piotrkowicz, D. Tyc-Szczepaniak, E. Korab-Chrzanowska,
K. Pędziwiatr
12.18-12.26 Guzy konara dolnego móżdżku i grzbietowej części rdzenia przedłużonego
Tumors of inferior cerebellar peduncle and dorsal medulla oblongata
H. Majchrzak, B. Bobek-Billewicz, K. Majchrzak, M. Tymowski, A. Król, P. Ładzinski, L. Krawczyk
Varia II
13.00-13.08 Termowizja w neurochirurgii
Termovision in neurosurgery
Z. Czernicki, M. Kastek, M. Zębala, K. Kaczmarska, T. Piątkowski, H. Polakowski
13.08-13.16 Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) w diagnostyce różnicowej wodogłowia
normotensyjnego i zaniku mózgu
Diffusion tensor imaging (DTI) in differential diagnosis for normal pressure
hydrocephalus
and cerebral atrophy
E. Szczepek, L. Czerwosz, J. Jurkiewicz, Z. Czernicki, W. Koszewski
13.16-13.24 Chirurgia endoskopowa oczodołu
Endoscopic surgery of the orbit
T. Lyson, A. Sieskiewicz, G. Turek, B. Piszczatowski, M. Rogowski, Z. Mariak
13.24-13.32 Oponiaki tylnej ściany piramidy kości skroniowej: słuch i funkcja nerwu twarzowego
po leczeniu operacyjnym
Meningiomas of posterior part of petrous pyramid: hearing and facial nerve function
after surgery
A. Nowak, T. Dziedzic, A. Marchel
13.32-13.40 Wykorzystanie sub-populacji CD271+ mezenchymalnych komórek macierzystych
w regeneracji krążków międzykręgowych
Use of CD271+ mesenchymal stem cells in regeneration of intervertebral discs
K. Jezierska-Woźniak, A. Habich, J. Wojtkiewicz, P. Walczak, P. Wojtacha, W. Maksymowicz,
M. Barczewska
13.40-13.48 Zastosownie nowoczesnych technik neuroradiologii wewnątrznaczyniowej w implantacji
drenu dosercowego zastawki komorowo-przedsionkowej u pacjenta z powikłanami
po wielokrotnych operacjach z powodu wodogłowia
Use of modern neuroradiological endovascular techniques in placement of atrial catheter
for ventriculoatrial shunt in a patient with complications after multiple procedures
for hydrocephalus
T. A. Szczepański, J. Garcarek, W. Jarmundowicz
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
33
13.48-13.56 Nowoczesne narzędzie do transekcji nerwów obwodowych i tkanek miękkich – nóż
powlekany bioaktywną nanopowłoką węglowo-azotowo-tytanową
Modern instrument to transect peripheral nerves and soft tissues – knife coated
in bioactive nanolayer
J. Miodoński, W. Marcol
13.56-14.04 Wyniki leczenia operacyjnego chirurgii glejaka wspomaganej fluorescencją kwasu
5-aminolewulinowego
Results of glioma fluorescence-guided surgery with 5-aminolevulinic acid
T. Szmuda, P. Słoniewski
14.04-14.12 Anomalie chromosomowe związane z odrostem oponiaka: badanie jednoośrodkowe
i przegląd systematyczny z meta-analizą
Chromosome aberrations in meningioma recurrence: single center research
and meta-analysis
W. Och, T. Szmuda, J. Springer, P. Sloniewski, P. Liberski, B. Sikorska, M. Zakrzewska,
D. Jaskolski
14.12-14.20 Ocena łączności przegród w zatoce klinowej z tętnicą szyjną wewnętrzną na podstawie
badania tomografii komputerowej
Assessment of sphenoidal sinus compartments' connection with internal carotid artery
based on computed tomography
T. Dziedzic, P. Kunert, K. Koczyk, T. Gotlib, A. Marchel
14.20-14.28 Kliniczne wykorzystanie prototypowego urządzenia do pomiaru stopnia niedowładu stopy
Clinical use of prototype device to assess foot paresis
Ł. Grabarczyk, M. Sowa, M. Barczewska, M. Skomorowski, S. Nitkiewicz, A. Sobieraj,
W. Maksymowicz
14.28-14.36 Endoskopowe operacje przepuklin oponowo-mozgowych z towarzyszacym plynotokiem
nosowym
Endoscopic surgeries for meningoencephalocele with accompanying rhinorrhea
P. Poppe, J. Kunicki, Z. Bonicki, R. Michalik, H. Koziara, A. Mieczkowska
34
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
24-09-2015
Aula Anatomicum
Sesja pielęgniarska
Neurosurgical nurses session
Skład komisji w czasie sesji:
Sesja I: przew. - dr n. med. Regina Lorencowicz, mgr Renata Waliszewska, mgr Maria Wertel
Sesja II: przew. - doc. hab. n. med. Robert Ślusarz, dr n. med. Danuta Graczyk, mgr Ewa Guz
Sesja I
Wybrane aspekty opieki nad pacjentem leczonym neurochirurgicznie
z powodu chorób kręgosłupa
10.30-10.40 Zapotrzebowanie na wsparcie emocjonalne w obliczu choroby. Rola pielęgniarki
E. Guz, M. Brodowicz, A. Borowicz, D. Natur, G. Skrobowska
10.40-10.50 Badanie fizykalne i ocena stanu chorych leczonych operacyjnie z powodu
dyskopatii kręgosłupa
R. Jabłońska, A. Swincow
10.50-11.00 Ocena stanu klinicznego i wczesnego uruchomienia chorych po stabilizacji kręgosłupa
lędźwiowego metodą klasyczną w porównaniu do metody małoinwazyjnej
E. Napieraj, I. Żurecka-Sobczak, J. Żegnałek
11.00-11.10
Odczuwanie bólu a wybrane stany emocjonalne w dyskopatii lędźwiowej
A. Kozyra, J. Fornal, B. Parzyszek, K. Wołyńczuk, E. Sagan, U. Stachyra, A. Podkowiński,
M. Korchut
11.10-11.20
Nowoczesne metody w walce z bólem w okresie okołooperacyjnym po zabiegach
neurochirurgicznych – przezcewnikowa analgezja miejsca operowanego
I. Żurecka-Sobczak, E. Napieraj, J. Żegnałek
11.20-11.30 Stabilizacja międzykolczysta odcinka lędźwiowego kręgosłupa redukuje natężenie
zespołu bólowego oraz niepełnosprawności pacjentów leczonych tą metodą.
E. Kociniewska, K. Nehring-Szmigielska, P. Sokal
11.30-11.40 Ostrzyknięcie rany bupiwakainą po operacjach kręgosłupa lędźwiowego zmniejsza
dolegliwości bólowe oraz ilość przyjmowanych leków w okresie pooperacyjnym.
W. Nowacka, M. Szylberg
11.40-11.50 Opieka pielęgniarska w okresie okołooperacyjnym po urazie kręgosłupa
– opis przypadku
D. Jackowska, M. Machnicka
11.50-12.00 Jakość życia u chorych po termolezjach lędźwiowych
R. Waliszewska, P. Sokal, P. Zieliński, M. Harat
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
35
12.00-12.10 Analiza porównawcza zakażeń szpitalnych występujących u pacjentów leczonych
w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie w latach 2008 i 2014
J. Grzegorczyk-Lato, B. Parzyszek, B. Efler-Skorupska, M. Zając, A. Grzesik, F. Stoma
12.10-12.20 Analiza czynników wpływających na zadowolenie z wykonywanej pracy w grupie
zawodowej pielęgniarek pracujących w oddziałach neurochirurgii regionu łódzkiego.
E. Kowalska, M. Opawska, A. Nolbrzak, K. Karwacka, A. Kujawa, A. Płacheta, E. Biskupska,
E. Żurawska, E. Kujawowicz, V. Szot, M. Machnicka, D. Jackowska, A. Krawentek
Sesja II
WYBRANE ASPEKTY OPIEKI NAD PACJENTEM NEUROCHIRURGICZNYM
16.00-16.10 Rola pielęgniarki w zastosowaniu nowoczesnych technik monitorowania
elektrofizjologicznego w neurochirurgii
K. Podleśna, E. Walczak, A. Rarak, K. Kramarczuk
16.10-16.20 Zastosowanie wybranych skal do wczesnej oceny czynnościowej pacjenta
po operacji guza mózgu.
R. Ślusarz, R. Lorencowicz, J. Rosińczuk, A. Królikowska, R. Jabłońska, B. Haor, B. Smarszcz,
M. Śniegocki, K. Turowski, T. Trojanowski, M. Harat, A. Swincow
16.20-16.30 Problem pielęgnacyjne u dzieci po zabiegu operacyjnym guza tylnej jamy czaszki.
A. Krawentek
16.30-16.40 Postępowanie pielęgnacyjne u chorych leczonych metodą wewnątrznaczyniową
z powodu krwawienia podpajęczynówkowego
D. Garczyk
16.40-16.50 Czynniki ryzyka związane z krwawieniem z tętniaków wewnątrzczaszkowych
M. Jabłońska, U. Stachyra, E. Sagan, A. Libera, B. Parzyszek, A. Kozyra, R. Rola, F. Stoma
16.50-17.00 Ocena bólu związanego z założeniem ramy stereotaktycznej u pacjentów
z chorobą Parkinsona i dystonii. Możliwość modyfikacji farmakologicznej
R. Śledzińska, T. Kaczmarczyk
17.00-17.10
Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z patologiczną agresją
w okresie okołooperacyjnym
piel. specj. E. Frączkowska, prof. dr. hab. med. M. Harat
17.10-17.20
Wydolność funkcjonalna pacjentów w okresie leczenia neurochirurgicznego.
R. Lorencowicz, W. Wrona, J. Jasik, K. Turowski
36
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
POSTER SESSION
42nd Congress
of the Polish Society of Neurosurgeons
with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
Lublin, 23-26 September 2015, Collegium Maius
Sesja plakatowa
Poster session
Stabilizacja tylna C1/C2 w leczeniu os odontoideum
C1/C2 posterior stabilization in os odontoideum treatment
A. Pala, M. Paściak, R. Morga, M. Moskała, M. Pyrich
Przydatność markerów proliferacyjnych komórek ; mcm2 , p53 , ki67 w określeniu inwazyjności
gruczolaków przysadki typu somatotropinoma powodujących akromegalię
Cellular proliferation markers mcm2, p53, ki67 in evaluation of invasiveness of pituitary
somatropinoma causing acromegaly
R. Kułakowski, W.Liebert, A. Piotrowska, J. Szymaś, J. Waligórska-Stachura, E. Kaczmarek, M. Partyka
Uraz czaszkowo – mózgowy a symetria chodu u pacjentów rehabilitowanych w Klinice Rehabilitacji
CM UMK w Bydgoszczy
Craniofacial injury and gait symmetry in patients undergoing rehabilitation in UMK in Bydgoszcz
J. Siminska, K. Pietkun, I. Głowacka, K. Nowacka, W. Hagner
Udar niedokrwienny mózgu – pozycje ułożeniowe jako ważny niezbędny element rehabilitacji
Ischaemic brain stroke - lying position as an important indispensible factor in rehabilitation
K. Pietkun, J. Siminska, K. Ogurkowski, I. Głowacka, K. Nowacka, W. Hagner
Wyniki leczenia złożonej kraniosynostozy spowodowanej przedwczesnym zarośnięciem szwu
strzałkowego, prawego wieńcowego i obu węgłowych - opis przypadku.
Treatment outcome in complex craniosynostosis caused by premature closure of saggital, right coronal
an lambdoid sutures - a case report
W. Mikołajczyk–Wieczorek, E. Nowosławska, K. Zakrzewski, J.Hładuńska, L.Polis, J.Gocławski, A. Fabijańska
Zastosowanie radiochirurgii Gamma Knife w leczeniu guzów o charakterze osłoniaków przedsionkowych
Gamma-knife radiosurgery in acoustic neuroma treatment
M. Ząbek, S. Dzierzęcki, K. Dyttus-Cybulok, D. Kiprian, A. Jarząbski, M. Niemiec
Ocena stanu pacjentów leczonych z powodu krwawiących i niemych tętniaków olbrzymich mózgu
Evaluation of clinical status of patients treated for ruptured and non-ruptured giant intracranial
aneurysms
M. Tosik, M. Harat, B. Kostkiewicz, M. Birski, K. Kostyra, B. Nowak
Mikrochirugiczne leczenie czszkogardlaów położonych za skrzyżowaniem wzrokowym
z wykorzystaniem dostępu podskroniowego
Microsurgical subtemporal treatment of retrochiasmatic craniopharyngioma
E. A. Sajjad, G. Zieliński
Operacje guzów okolicy ruchowej z wykorzystaniem neuronawigacji, fiber-trackingu, sródoperacyjnego
monitorowania potencjałów wywołanych
Motor strip tumours operated with neuronavigation, fiber-tracking and intraoperative evoked potentials
J. Furtak, M. Szylberg, J. Rakowska, P. Zieliński, M. Rymarski, M. Harat, T. Szylberg, K. Orlicka, M. Kiec
38
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
Zastosowanie fuzji PET/MRI w planowaniu biopsji stereotaktycznej
PET/MRI fusion in stereotactic biopsy planning
J. Furtak, M. Harat, B. Małkowski, M. Harat, T. Szylberg
Skuteczna neurostymulacja rdzenia kręgowego w bólu neuropatycznym u pacjenta po operacyjnym
leczeniu nerwiaka w okolicy lędźwiowo-krzyżowej
Effective spinal cord stimulation in neuropathic pain after an operation of a neurinoma
in the lumbo-sacral region
P. Kamieniak, A. Mosiewicz, B. Mosiewicz, R. Kaczmarczyk, T. Trojanowski
Mnogie oponiaki wywołane radioterapią – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Multiple meningiomas following radiotherapy – case report and literature review
J. Miodoński, B. Kapustka, W. Marcol, P. Chodakowski, T. Wysokiński
Naturalny przebieg dolichoektazji kręgowo-podstawnej czy powikłanie leczenia? Opis przypadku
Natural course of baso-cervical dolichoektasis or treatment complication? Case report
T. Pasterski, S. Kaczor, M. Ząbek
Przepukliny oponowo-mózgowe z towarzyszącym plynotokiem nosowym – leczenie operacyjne
Meningo-encephalocele with nasal liquorrhea – surgical treatment
P. Poppe, J. Kunicki, W. Bonicki
Plazmocytoma trzonu kręgu u pacjentki leczonej wcześniej operacyjnie z powodu raka jajnika i macicy
oraz raka nerki – opis przypadku mnogich nowotworów i przegląd piśmiennictwa
Vertebral body plasmocytoma in a patient treated for ovary, uterine and kidney carcinoma and kidney
– case report and literature review
J. Miodoński, W. Marcol, B. Kapustka, P. Chodakowski, R. Kuczera, T. Wysokiński
Czy możliwa jest zmiana histopatologicznego typu oponiaka pod wpływem terapii Gamma-Knife?
– Prawda czy też błąd w histopatologicznej ocenie? – przypadek pacjentki z mnogimi oponiakami
poddanej terapii Gamma-Knife oraz leczeniu operacyjnemu
Is a histopathological transformation of a meningioma following gamma-knife treatment possible?
True or diagnostic mistake. A case with multiple meningiomas.
Sz. Kaczor, S. Dzierzęcki, M. Ząbek
Skuteczności i bezpieczeństwo opartej na MRI „bezramowej” biopsji stereotaktycznej guzów mózgu
– doświadczenia własne
Effectiveness and safety of frameless MRI stereotactic brain biopsy personal experience.
P. Chodakowski, B. Kapustka, W. Marcol, G. Kiwic, T. Wysokiński
Zastosowanie dynamicznego implantu międzytrzonowego dci w leczeniu dyskopatii szyjnej
Appliance of dynamic intravertebral dci implant in treatment of cervical dyscopathy
M. Pyrich, M. Luberda, J. Polak, R. Krzyżewski, D. Ungeheuer, M. Kozioł, M. Moskała
Zmiany rozkładu i aktywacji subpopulacji limfocytów po krwawieniu podpajęczynówkowym
Changes in lymphocyte subpopulations and activation after aneurysmal subarachnoid hemorrhage
R. M. Krzyżewski, M. K. Stachura, K. Stachura, M. Krupa, R. Morga, B. Kwinta, E. Grzywna, J. Polak,
T. Mikołajczyk, M. Moskała, T. J. Guzik
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
39
Nowotwory przerzutowe kręgosłupa. Chirurgiczny punkt widzenia. Doświadczenia własne związane
z leczeniem operacyjnym z ostatniego dziesięciolecia
Spinal metastases. Surgical point of view. Ten years personal experience in surgical treatment
W. Pulka, Z. Franc, I. Kowalina, D. Borof, M. Derenda, P. Gadaj
Wodogłowie wymagające implantacji układu zastawkowego u pacjentów z pierwotnymi guzami komór
mózgowych – doświadczenia własne
Hydrocephalus in patient with intraventricular tumours requiring shunting – personal experience
P. Chodakowski, B. Kapustka, A. Kotas, W. Marcol, T. Wysokiński
Skurcz naczyń mózgowych - analiza czynników ryzyka wystąpienia skurczu po krwotoku
podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka wewnątrzczaszkowego
Vasospasm – risk factors analysis in intracranial aneurysm rupture
Z. Ślosarek, M. Ostry, B. Kapustka, P. Kałuża, P. Bażowski, J. Baron, St. Kwiek
Leczenie tętniaków tętnicy podstawnej przy użyciu nowoczesnych technik wewnątrznaczyniowych
– doświadczenia ośrodka
Basilar artery aneurysm treatment using modern endovascular technique – single centre experience
M. Miś, M. Miś, J. Słowiński
Wyniki leczenia radiochirurgicznego aparatem Cyberknife guzów nerwu VIII
Results of Cyberknife radiosurgery of acoustic neuromas
W. Koszewski, E. Skrocki, D. Tyc-Szczepaniak, N. Piotrkowicz, E. Korab-Chrzanowska, K. Pędziwaiatr
Effectiveness of spinal cord stimulation in treatment of failed back surgery syndrom in department
of neurosurgery and enurotraumatology cm uj in krakow in years 2008-2012
J. Polak, R. M. Krzyżewski, E. Grzywna, K. Stachura, M. Krupa, S. Dyszkiewicz, M. Pyrich, M. Moskała
Anatomia chirurgiczna tętnic przysadkowych górnych w normie i patologii – obserwacje
kliniczno-anatomiczne z użyciem endoskopowych dostępów przezklinowych do okolicy nadsiodłowej
Surgical anatomy of superior hypophyseal arteries in normal and pathological conditions.
Observations with endoscopic transsphenoidal approaches to suprasellar region
J. Kunicki, P. Krajewski, W. Bonicki
Zastosowanie uszypułowanego płata śluzówkowego przegrody nosa jako metoda plastyki podstawy
czaszki w endoskopowych przezklinowych dostępach rozszerzonych
Nasal septum mucosal pedunulated flap in cranioplasty of skull base in extended transphenoidal
approaches
J. Kunicki, P. Poppe
Endoskopowa przezklinowa resekcja w leczeniu olbrzymich gruczolaków przysadki
Endoscopic transsphenoidal resection of giant pituitary adenoma
J. Kunicki, P. Poppe, W. Bonicki
Przetoki szyjno-jamiste doświadczenia własne
Carotico-caverous fistula – personal experience
P. Kolasa, Z. Kaurzel, M. Kolasa
40
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
Olbrzymi tętniak lewej tętnicy środkowej mózgu – problemy diagnostyczne i terapeutyczne.
Opis przypadku. Przegląd literatury
Giant left middle cerebral artery aneurysm – diagnostic and therapeutic problems.
Case report and literature review
M. Kolasa, P. Kolasa
Stabilizacja tylna lędźwiowego odcinka kręgosłupa z wykorzystaniem korowej trajektorii śrub.
Doniesienie wstępne.
Posterior lumbar stabilization using screws cortical trajectory. Preliminary report.
P. Kunert, M. Prokopienko, M. Bielecki, A. Marchel
Wizualizacja neurologiczna w okresie pooperacyjnym pacjentów z nowotworami neuroepitelialnymi
mózgu na tle lokalnej interoperacyjnej chemioterapii temodeksem
Postoperative neurological assessment of patients with neuroepithelial brain tumours treated with
intraoperative local temodex chemotherapy
D. Wiejewnik, A. Fedułow, A. Komarowskaja, A. Korotkaja
Wspomaganie monitorowaniem neurologicznym leczenia operacyjnego wad rdzenia kręgowego u dzieci
Intraoperative neuromonitoring in surgery of spinal cord defects in children
K. Strzyżewski, B. Kopaczewski, K. Jarmusz, K. Nowakowska, A. Jażdżewska, A. Sosinko
Głęboka stymulacja gałki bladej i jądra niskowzgórzowego w leczeniu uogólnionej dystonii
– opis dwóch przypadków
Pallidal and subthalamic deep brain stimulation for generalized dystonia treatment
– report of two cases
T. Mandat, H. Koziara, P. Nauman, W. Bonicki
Ekspresja glut-1 i glut-3 w komórkach glioblastoma
Glut-1 i glut-3 expression in glioblastoma cells
B. Hermann, K. Gizelbach-Żochowska, E. Szwed, W. Kloc, M. Woźnica, E. Iżycka-Świeszewska
Poziom białka HMGB1 w płynie mózgowo-rdzeniowym jako czynnik prognostyczny w leczeniu
pacjentów z ostrym wodogłowiem po krwawieniu podpajęczynówkowym
HMGB1 Level in Cerebrospinal Fluid as a Marker of Treatment Outcome in Patients with Acute
Hydrocephalus Following Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage
B. Sokół MD, PhD, A. Wo
Ścieżka sygnałowa sonic hedgehog w dziecięcych guzach mózgu
Sonic hedgehog signalling pathway in paediatric brain tumours.
E. Iżycka-Świeszewska, K. Gizelbach-Żochowska, B. Hermann
Złamania odcinka piersiowego kręgosłupa ze znacznym przemieszczeniem i skąpymi objawami
neurologicznymi – opis przypadków i przegląd literatury
Thoracic spine fracture with large dislocation and limited neurological symptoms
– case report and literature review.
M. Radek, P. Wawrzkiewicz, M. Błaszczyk, M. Grochal, M. Pietrasik, A. Radek
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
41
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w acth-zależnym zespole cushinga z negatywnym wynikiem
badania MR
Diagnostic and therapeutic procedures in ACTH dependent Cushing syndrome and negative MR image
W. Liebert, R. Kułakowski, K. Michałek, J. Szymaś, W. Paprzycki
Torbiel szyszynki a torbielowaty guz szyszynki - złożony problem diagnostyczno-terapeutyczny
Pituitary cyst and cystic tumour of the pituitary gland - a complex diagnostic-therapeutic problem
A. Podgórski, A. Koziarski, G. Zieliński, B. Grala
Pierwotny guz barwnikowy siodła tureckiego - prezentacja przypadku
Primary melanotic sellar tumour – case report
A. Podgórski, G. Zieliński, M. Maksymowicz
Skuteczność leczenia operacyjnego padaczki – ujęcie w różnych metodach oceny wyników
Effectiveness of surgical treatment of epilepsy – in various methods if result evaluation
T. Siwek, M. Sowa, Ł. Grabarczyk, M. Barczewska, T. Bacia, W. Maksymowicz
Choroba Lhermitte-Duclos (gangliocytoma dysplasticum cerebelli)
Lhermitte-Duclos disease (gangliocytoma dysplasticum cerebelli)
B. Bobek-Billewicz, K. Majchrzak, T. Stepien, H. Majchrzak, J. Szymaś, P. Ładzinski
Ocena korelacji obrazu dróg piramidowych w traktografii MR i zmian w zapisie MEP w guzach pnia
mózgu i guzach śródrdzeniowych
Correlation of pyramidal tract imaging in MR tractography and MEP recording in brain stem
and intraspinal tumours
T. Czernicki, E. Maj, A. Podgórska, A. Marchel
Desmoplasyczne guzy neuroepitelialne wieku wczesnodziecięcego – diagnostyka i trudności
w leczeniu operacyjnym
Desmoplastic neuroepithelial tumours in early childhood – diagnostics and difficulties in surgical
treatment
D. Szymkowicz-Kudełko, P. Daszkiewicz, M. Roszkowski
Rzadki przypadek olbrzymiego tętniaka w obrębie oczodołu skutecznie leczonego chirurgicznie
A rare case of a giant intraorbital aneurysm successfully treated surgically
S. Hendryk, M. Wojtacha, J. Pilch-Kowalczyk
Metastatic spinal tumors-surgical strategy
Z. Brodzinski
Axialif-MISS for symptomatic DDD
Z. Brodzinski
MISS Interbody Fusion - DLIF/OLIF for „De Novo” Adult Scoliosis / DNAS
Z. Brodzinski
Dedicated Spinal Endoscopy-safe endoscopic transforaminal approach to the lumbar spine with 100%
direct visualization
Z. Brodzinski
42
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
Wpływ parametrów morfometrycznych kompleksu tętnicy łączącej przedniej na wynik leczenia
endowaskularnego chorych po krwawieniu podpajęczynówkowym
The impact of morphometric parameters of anterior communicating artery complex on the outcome
of endovascular treatment in patients after subarachnoid hemorrhage
J. Trompeta, D. Larysz
Porównanie jakości życia pacjentów po operacyjnym leczeniu dyskopatii szyjnej w zależności
od zastosowanej metody leczenia
Comparison of the quality of life of patients after surgical treatment of cervical disc disease,
depending on the method of treatment
P. Defort, P. Jarmużek, M. Kot
Zachowania i problemy etyczne w funkcjonowaniu specjalności zabiegowych współczesnej medycyny
Behavior and ethical problems in the functioning of modern medicine surgical specialties
A. Wójcik
Kierunkowanie przepływu jako metoda z wyboru w leczeniu małych tętniaków
Flow-diverter stenting as a method of choice in the treatment of small aneurysms
M. Sowa, A. Dowżenko, Ł. Grabarczyk, M. Barczewska, W. Maksymowicz
Leczenie endowaskularne w przypadkach tętniaków krwawiących i niekrwawiących tylnego krążenia
– doświadczenia własne
Endovascular treatment of ruptured and not ruptured aneurysms of posterior circulation
– own experiences
M. Sowa, A. Dowżenko, Ł. Grabarczyk, M. Barczewska, W. Maksymowicz
Szybkoprzepływowa przetoka oponowa – strategia postępowania – opis przypadku
Fast flowing meningeal fistula – the proceed startegy – case report
M. Sowa, A. Dowżenko, Ł. Grabarczyk, M. Barczewska, W. Maksymowicz
Zastosowanie leczenia wewnątrznaczyniowego w przypadkach bardzo małych tętniaków
The use of endovascular treatment in cases of very small aneurysms
M. Sowa, A. Dowżenko, Ł. Grabarczyk, M. Barczewska, W. Maksymowicz
Olbrzymie wrzecionowate tętniaki rozwarstwiające pnia tętnicy podstawnej i tętnicy kręgowej
– możliwości leczenia endowaskularnego
Giant fusiform delaminating aneurysms of the basilar artery trunk and vertebral artery
– the possibilities of endovascular treatment
M. Sowa, A. Dowżenko, Ł. Grabarczyk, M. Barczewska, W. Maksymowicz
Ocena wskaźników wolumetrycznych wewnątrzczaszkowych stosunków objętościowych
w wodogłowiu normotensyjnym i zaniku mózgu
Evaluation of volumetric indicators of intracranial volume ratios in normotensive hydrocephalus and
brain atrophy
E. Szczepek, L. Czerwosz, J. Jurkiewicz, Z. Czernicki, W. Koszewski
Guzy przerzutowe kanału kręgowego
Metastatic tumors of the spinal canal
W. Chrobak, A. Stanuszek, J. Trompeta
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
43
Zaburzenia widzenia u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu oponiaka guzka siodła tureckiego
Seeing disorders in patients after surgical treatment of meningioma of the sellar nodule
A. Nowak, T. Dziedzic, A. Marchel
Analiza profilu mutacji somatycznych towarzyszących progresji oponiaka atypowego do oponiaka
rabdoidnego, identyfikacja mutacji NF2 oraz ARID1A jako prawdopodobnych mutacji sprawczych
Analysis of profile of somatic mutations associated with progression of atypical meningioma
to rhabdoid meningioma, NF2 and ARID1A mutation identification as a probable causative mutations
M. Bujko, M. Machnicki, E. Grecka, E. Matyja, T. Mandat, T. Stokłosa, R. Płoski, R. Krajewski, W. Bonicki
Funkcjonowanie rodzin dzieci leczonych z powodu wodogłowia w Górnośląskim Centrum Zdrowia
Dziecka w Katowicach
The functioning of the families of children treated for hydrocephalus in Uppersilesia Child’s Health
Center in Katowice
L. Szefczyk-Polowczyk
Poszerzone dojście przez środkowy dół czaszki do przewodu słuchowego wewnętrznego i pnia mózgu
The middle cranial fossa expanded approach to the internal auditory canal and brainstem
A. Kukwa, A. Sobieraj, W. Kukwa
Zalety i ograniczenia śródoperacyjnej wideoangiografii indocjaninowej w mikrochirurgii tętniaków
mózgu
Advantages and limitations of intraoperative indocyanin videoangiography in microsurgery of cerebral
aneurysms
D. Łątka, T. Sobolewski, P. Kita, G. Miękisiak
Anatomia mikrochirurgiczna hipoplastycznego odcinka a1 tętnicy przedniej mózgu
Microsurgical anatomy of hipoplastic A1 section of the anterior cerebral artery
K. Krystkiewicz, A. Drożdż, T. Wojciechowski, T. Skadorwa, B. Ciszek
Wpływ obustronnej stymulacji jądra niskowzgórzowego na objawy ruchowe i autonomiczne
oraz jakość życia w zaawansowanej chorobie Parkinsona
The impact of bilateral subthalamic nucleus stimulation on motor and autonomic symptoms
and quality of life in advanced Parkinson's disease
W. Pietraszko, A. Górecka-Mazur, A. Krygowska-Wajs, M. Krupa, J. Polak, M. Moskała
Stymulacja nerwu błędnego w leczeniu lekoopornej padaczki dorosłych i starszych dzieci
Stimulation of the vagus nerve in treatment of the drug-resistant epilepsy in adults and older children
M. Birski, M. Rudaś, P. Sokal, D. Paczkowski, J. Birska, M. Harat
Choriocarcinoma z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego – opis przypadku
Choriocarcinoma with metastases to the central nervous system – case report
A. Fąfara, M. Maryńczak, A. Hałabuda, G. Drabik, D. Adamek, M. Kopciuch, S. Kwiatkowski
Odległe wyniki leczenia wewnątrznaczyniowego w grupie pacjentów z niekrwawiącymi tętniakami
wewnątrzczaszkowymi
Long term results of endovascular treatment in the group of unruptured intracranial aneurysms
patients with a special attention to giant aneurysms
S. Dyszkiewicz, R. Krzyżewski, J. Polak, R. Morga, T. J. Popiela, P. Brzegowy, B. Łasocha, K. Kliś,
K. Borowiecka, M. P. Kozioł, M. Moskała
44
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
Wspomaganie monitorowaniem neurologicznym leczenia operacyjnego wad rdzenia kręgowego
u dzieci
Treatment of spinal cord defects in children supported with neurological monitoring
R. Morga, A. Jurczyszyn, E. Grzywna, A. Pala, S. Dyszkiewicz, M. Pyrich, K. Stachura, M. Krupa, M. Luberda,
M. Moskała
Ścieżka sygnałowa sonic hedgehog w dziecięcych guzach mózgu
Sonic hedgehog signaling pathway in brain tumors in children
W. Smuczyński, M. Śniegocki, Z. Siedlecki, K. Kowalska, K. Woźniak
Zespół zaburzeń poznawczo-emocjonalnych u pacjentów z guzami móżdżku
A. Bala, A. Nowak
Zastosowanie elektroencefalograficznego sprzężenia zwrotnego w diagnostyce i leczeniu zaburzeń
psychologicznych chorego na stwardnienie zanikowe boczne po przeszczepie komórek macierzystych
The use of electroencephalographic feedback in the diagnosis and treatment of psychological
disorders in patient with amyotrophic lateral sclerosis after the stem cells transplantation
D. Mroczkowska, J. Białkowska, M. Sowa
Porównanie dwóch technik radiochirurgii wewnątrzczaszkowej dla najczęstszych wskazań klinicznych
pod względem parametrów oceny planów leczenia napromienianiem
Comparison of two techniques of intracranial radiosurgery for the most common clinical indications
in terms of evaluation parameters of radiation treatment plans
M. Jarosz, A. Kawa-Iwanicka, S. Nawrocki, A. Lech, A. Mitek
Wyniki operacyjnego leczenia oponiaków wewnątrzkomorowych
Results of surgical treatment of intraventricular meningiomas
K. Leśniewski, P. Kunert, T. Czernicki, A. Marchel
Nowy paradygmat w leczeniu pękniętych tętniaków typu blood blister-like tętnicy szyjnej
wewnętrznej? Szybki przegląd systematyczny z meta-analizą
The new paradigm in the treatment of ruptured blood blister -like aneurysms of internal carotid artery?
Quick systematic overview with meta-analysis
T. Szmuda, P. Słoniewski, P. Waszak, J. Springer
Kontrast kolorów pomiędzy guzem a otoczeniem ma wpływ na resekcję w chirurgii glejaka
wspomaganej fluorescencją kwasu 5-aminolewulinowego
Color contrast between the tumor and the surroundings affects the surgical resection of glioblastoma
assisted with fluorescence of 5- aminolevulinic acid
T. Szmuda, P. Słoniewski
Traktografia nerwu twarzowego w guzach kąta mostowo-móżdżkowego. Doświadczenia własne
Tractography of the facial nerve in cerebellar pontine angle tumors. Own experiences
T. Szmuda, P. Słoniewski, M. Krakowiak, A. Sabisz
Możliwość uszkodzenia moczowodu i dużych naczyń podczas dostępu tylnego do kręgosłupa
lędźwiowego – analiza anatomiczna
Possible damage to the ureter and large vessels during the posterior approach to the lumbar spine
– anatomical analysis
T. Szmuda, P. Słoniewski, SPINE GROUP
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
45
Przeznosowe, endoskopowe odbarczenie nerwów wzrokowych u chorego z postępującym osłabieniem
ostrości wzroku o niejasnej etiologii
Endoscopic decompression of the optic nerves through the nose in a patient with progressive
weakening of visual acuity of unexplained etiology
T. Dziedzic
Morfometria stawów międzykręgowych odcinka szyjnego kręgosłupa w planowaniu dostępu
operacyjnego drogą foraminotomii tylnej
Morphometry of the intervertebral joints of the cervical spine in the planning of surgical access
by the posterior foraminotomy
T. Dziedzic, P. Kunert, J. Żyłkowski, A. Nowak, A. Marchel
Trudności w obrazowaniu patologii naczyniowej tętnicy łączącej tylnej, które mają wpływ
na klipsowanie tętniaka bifurkacji tętnicy podstawnej
The difficulties in vascular pathology imaging of posterior communicating artery,
which affect the clipping of the aneurysm of the basilar artery bifurcation
T. Szmuda, P. Słoniewski, J. Dzierżanowski
Skuteczność leczenia guzów wewnątrz i nadsiodłowych z dostępu przez zatokę klinową
The effectiveness of treatment of intra- and suprasellar tumors through transsphenoidal access
K. Stachura, E. Grzywna, R. M. Krzyżewski, M. Moskała, P. Stręk
Zastosowanie minimalnie inwazyjnego stabilizatora międzywyrostkowego Helifix w leczeniu choroby
zwyrodnieniowej kręgosłupa
Appliance of minimally invasice intraspineus stabilzer- helifix in tratment of lumbar spine degenerative
disease
M. Pyrich, M. Luberda, J. Polak, R. M. Krzyżewski, D. Ungeheuer, M. Moskała
Termolezja zwoju gassera w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego
Gasserian ganglion radiofrequency in the treatment of trigeminal neuralgia
Ł. Grabarczyk, M. Sowa, M. Barczewska, M. Skomorowski, W. Libionka, W. Kloc, W. Maksymowicz
Ukierunkowana migracja mezenchymalnych komórek macierzystych w egzogennym polu elektrycznym
Directed migration of mesenchymal stem cells in exogenous electric field
Ł. Grabarczyk, K. Jezierska-Wozniak, J. Wojtkiewicz, A. Habich, M. Sowa, M. Barczewska, W. Maksymowicz
Wpływ zastosowania śródoperacyjnego rezonansu magnetycznego na wyniki resekcji guzów mózgu
The impact of the use of intraoperative MRI on the results of brain tumors resection
W. Libionka, M. Woźnica, S. Adamski, E. Iżycka-Świeszewska, W. Kloc
Monitorowanie neurofizjologiczne podczas operacji w obrębie tylnej jamy czaszki
Neurophysiological monitoring during surgery in the posterior cranial fossa
K. Dzięgiel, M. Woźnica, S. Adamski, E. Iżycka-Świeszewska, W. Libionka
Brodawkowaty nowotwór okolicy szyszynki (papillary tumor of pineal region): dylemat diagnostyki
i leczenia
Papillary tumor of the pineal region: the dilemma of diagnosis and treatment
D. Adamek, M. Betlej, E. Radwańska, W. Pietraszko, A. Wilk
46
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
Brodawczaki splotu naczyniówkowego dorosłych i wieku dziecięcego w materiale własnym
Adult and pediatric choroid plexus papillomas in own material
E. Radwańska, B. Duch, E. Grzywna, R. Morga, D. Adamek, S. Kwiatkowski
Ziarniniaki - relatywnie rzadka i różnorodna grupa patologicznych zmian mózgu
Granulomas - a relatively rare and diverse group of lesions in the brain
D. Adamek, M. Krupa, S. Kwiatkowski, B. Kwinta, E. Radwańska, O. Milczarek
Efekt przeciwbólowy przezskórnej wertebroplastyki w leczeniu kompresyjnych złamań kręgosłupa
The analgesic effect of percutaneous vertebroplasty in vertebral compression fractures treating
R. Morga, A. Jurczyszyn, E. Grzywna, A. Pala, S. Dyszkiewicz, M. Pyrich, K. Stachura, M. Krupa, M. Luberda,
M. Moskała
Ocena metodami biologii molekularnej oraz histologiczna krążka międzykręgowego po przeszczepie
autogennych chondrocytów / adct/ na podstawie dwóch przypadków ponownego wypadnięcia jądra
miażdżystego po dokonanej implantacji
Molecular biology method evaluation and histology evaluation of disc after transplantation
of autogenous chondrocytes / ADCT / based on two cases of re- prolapse of the nucleus pulposus
following implantation
F. Abaaslam, M. Głowacki, P. Marszałek, A. Włuka, Z. Czernicki
Wyniki leczenia wewnątrznaczyniowego pęknietych tętniaków wewnątrzczaszkowych
The results of endovascular treatment of ruptured intracranial aneurysms
P. Kunert, T. Dziedzic, P. Krych, J. Wojciechowski, J. Żyłkowski, M. Jaworski, A. Marchel
Zależność zawartości pierwiastków w tkance zwyrodniałego dysku międzykręgowego od stanu
klinicznego chorego i obrazu rezonansu magnetycznego odcinka lędźwiowego kręgosłupa
The dependence of elements content in a degenerated intervertebral disc tissue on the patient's
clinical status and magnetic resonance imaging of the lumbar spine
R. Staszkiewicz, W. Marcol, J. Wieczorek, W. Strohm, J. Miodoński, K. Pawlicki
Zastosowanie rotacyjnego płata skórnego w przypadku rozległej nadżerki skórnej ponad
implantowanym kapturkiem mocującym elektrodę do głębokiej stymulacji mózgu
The use of rotary skin flap in case of a large erosion of the skin over the implanted cap fastening
the electrode for deep brain stimulation
M. Sobstyl, T. Dębski, M. Ząbek
Zespół Twiddler’a u chorej z drżenną postacią choroby parkinsona
The Twiddler’s syndrome in patient with tremor type of Parkinson’s disease
M. Sobstyl, M. Ząbek, Z. Mossakowski, A. Zaczyński
Ocena wczesnych powikłań okołooperacyjnych u chorych po zabiegach stabilizacji przeznasadowej
z użyciem systemu nawigacji śródoperacyjnej
Evaluation of early postoperative complications in patients after surgeries of the transpedicular
stabilization with intraoperative navigation system
M. Radek, M. Błaszczyk, A. Radek
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
47
Foraminotomia przednia w leczeniu nawrotowej radikulopatii po discektomii z zespoleniem przednim
kręgosłupa szyjnego. Opis przypadku
Anterior foraminotomy in the treatment of recurrent radiculopathy after discectomy with anterior
anastomosis of the cervical spine. A case report
P. Kunert, L. Włodarczyk, J. Niwiński, M. Prokopienko, A. Marchel
Naczyniaki jamiste - wymuszone leczenie zachowawcze
Cavernous hemangioma - forced conservative treatment
M. Kopciuch, E. Szwagrzyk, A. Fąfara, M. Marynczak, A. Halabuda, St. Kwiatkowski
Anatomiczne odtworzenie kształtu złamanego kompresyjnie trzonu z wykorzystaniem
wewnątrztrzonowego implantu spinejack w różnych schorzeniach - doniesienie wstępne
Anatomic reconstruction of the shape of a compressively broken body of the vertebra using
the spinejack implant in different diseases - preliminary report
M. Głowacki, P. Kołakowski, B. Kostkiewicz
Wpływ etapowej przedoperacyjnej embolizacji malformacji tętniczo-żylnych na warunki
śródoperacyjne oraz ostateczny wynik leczenia operacyjnego
Impact of preoperative staged embolization of arteriovenous malformations on intreoperative
conditions and the final outcome of surgical treatment
D. Szarek, S. Bereza, K. Lubkowska, A. Kurza
Atypowy guz teratoido/rabdoidalny u 39-letniego mężczyzny: opis przypadku
Atypical teratoid / rhabdoid tumor in 39-year-old man: a case report
P. Jasielski, M. Zębala, A. Taraszewska, W. Koszewski
DCI związane ze skurczem naczyń mózgowych – co wiemy o znaczeniu wolnych rodników w jego
patofizjologii – doniesienie wstępne
DCI associated with cerebral vasospasm – what do we know about free radicals in its pathophysilogy.
Preliminary report
E. Grzywna, K. Stachura, K. Kruczała, J. Pera, R. Morga, R. Krzyżewski, J. Polak, M. Krupa, D. Ungeheuer,
M. Moskała
Zastosowanie traktografii, śródoperacyjnego monitoringu elektrofizjologicznego i badania mowy
u pacjentów z guzami okolic elokwentnych mózgu
The use of tractography, intraoperative electrophysiological monitoring and speech testing in patients
with tumors of the eloquent areas in brain
M. Woźnica, W. Libionka, S. Adamski, K. Dziegiel, E. Iżycka-Świeszewska, W. Kloc
Ocena położenia śrub przeznasadowych w operacjach odcinka szyjnego kręgosłupa z użyciem
nawigacji wspomaganej śródoperacyjnym trójwymiarowym badaniem tomokomputerowym (o-arm)
Rating position of the transpedicular screws in cervical spine surgery with the use of intraoperative
navigation assisted with intraoperative three-dimensional CT imaging (O-arm)
St. Adamski, W. Liczbik, W. Wasilewski, M. Woźnica, W. Libionka, P. Bełdziński, W. Kloc
48
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
Ocena zastosowania aplikacji do pomiaru objętości mięśni przykręgosłupowych u chorych
z monosegmentalną stenozą kanału kręgowegopo fuzji (PLIF) vs. Dekompresji monosegmentalnej
w technice mikrochirurgicznej (undercutting) – retrospektywne badanie
Evaluation of the use of applications to measure the volume of paraspinal muscles in patients with
the monosegmental spinal canal stenosis after fusion ( PLIF ) vs. monosegmental decompression
in microsurgical technique (undercutting) – retrospective research
Sz. Kaczor, A. Waschke, W. Górecki, A. Urbanowicz, M. Ząbek
Dwupoziomowa korpektomia z implantacją protezy trzonu C4 i C5 oraz vertebroplastyka C3 i C6
u 78-letniej chorej ze złamaniem trzonów C3 i C4 w przebiegu zaawansowanej osteoporozy – studium
przypadku i komplikacji
Two-level corpectomy with implantation of the C4 and C5 body of the vertebra prosthesis and C3
and C6 vertebroplasty in 78 -year-old female patient with a fractured vertebral bodies of C3 and C4
in the course of advanced osteoporosis - case study and complications
Sz. Kaczor, W. Górecki, M. Ząbek
Przerzut raka jelita grubego do mózgu, kości czaszki i oczodołu
Colon cancer metastases in the brain, bones of the cranium and the eye orbit
K. Zapałowicz, W. Piwowarski, B. Stasiów, G. Bierzyńska-Macyszyn, I. Mrochen-Domin, B. Przybylok,
A. Kopycka, M. Marmaj
Chłoniak podstawy czaszki i pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego – opis przypadku ze strategią
postępowania neurochirurgicznego
Cranial base and cranio-cervical border lymphoma – case report with the neurosurgical procedure
strategy
Z. Siedlecki, M. Śniegocki, S. Grzyb, M. Szostak, K. Nowak, A. Smuczyński, W. Smuczyński, D. Stolarek,
K. Kłódkowski, K. Woźniak
Peripheral Nerve Field Stimulation (PNFS) for Chronic Neuropathic Pain Syndromes:
A Series of 3 atypical Cases
M. Kołodziej, K. Graf, F. Schwarm, E. Uhl
Rozwój mowy dzieci z izolowanymi kraniosynostozami
Speech development in children with isolated craniosynostosis
D. Larysz, A. Rożek, A. Hankus, P. Larysz, K. Dowgierd
Czy lokalizacja przerzutów do OUN wpływa na wyniki leczenia chorych z rakiem piersi?
Does the location of CNS metastases affect the results of treatment of patients with breast cancer?
K. Widera, D. Gabryś, M. Jarząb, D. Larysz
Leczenie urazów kręgosłupa szyjnego
Treatment of cervical spine injuries
H. Kasprzak, W. Skowroński, W. Orczyk, J. Poleszczuk, K. Szczęsny, A. Sinkiewicz, J. Soboń
Technika Minimalnie inwazyjna w urazach kręgosłupa lędźwiowego
Minimally invasive technique in lumbar spine injuries
H. Kasprzak, W. Skowroński, W. Orczyk, J. Poleszczuk, K. Szczęsny, A. Sinkiewicz, J. Soboń
Dorsal Root Ganglion Stimulation for Treatment of Phantom Limb Pain
J. Maciaczyk
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
49
Managing intractable post-herpetic neuralgia (PHN) using spinal cord stimulation (SCS): a case report
J. Maciaczyk
Torbiele naskórkowe okolicy kąta mostowo-móżdżkowego – wyniki leczenia
Cerebello-pontine region epidermoids treatment outcome
T. Czernicki, J. Wojciechowski, A. Marchel
Zastosowanie stymulacji gałki bladej w leczeniu wtórnej dystonii uogólnionej
– obserwacja 10-cio letnia
Pallidal deep brain stimulation for secondary generalized dystonia. Ten years follow-up
H. Koziara, W. Bonicki, K. Szalecki, E. Soltan, B. Krolicki, T. Mandat
50
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
EXHIBITION
42nd Congress
of the Polish Society of Neurosurgeons
with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
Lublin, 23-26 September 2015, Collegium Maius
52
E
W
C
JŚ
R
IE
EXPO III
ZAKŁADY
NAUKOWE
IE
RT
O
P
KSERO
WINDA
P - Prezentaja plakatów plazmy
S - Sprawdzanie prezentacji
SZATNIA
KAWA
EXPO III
SKLEP
MEDYCZNY
KAWA
DZIEDZINIEC
WEWNĘTRZNY
HOL DYDAKTYCZNY
NIA
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
EXPO II
EXPO III
P
AULA
WINDA
PORTIERNIA
WEJŚCIE
EXPO I
HOL KONGRESOWY
RECEPCJA
S
AULA WEJŚCIE
P
WEJŚCIE
PARTER
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
53
KAWA EXPRESS
CATERING
WI – FI
CODZIENNA
PRASA
ŁADOWARKI
DO TELEFONÓW
CONGRESS
LOUNGE
PLAZMA
WINDA
EXPO IV
WEJŚCIE
I PIĘTRO
WC
AULA ANATOMICUM
SESJE PIELĘGNIARSKIE
I – Hol główny Collegium Maius
II – Łącznik Collegium Maius – Hol Dydaktyczny
III – Hol dydaktyczny
IV– I piętro
BBRAUN – I AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
www.chifa.com.pl
ADVANCE – II
Advance Europe BTH Sp. z o.o.
ul. Skrzetuskiego 30/3, 02-726 Warszawa
BAXTER – II
Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
www.baxter.com
BELAMED – III
Belamed Sp. z o.o.
ul. Okoniowa 9, 40-748 Katowice
www.belamed.com.pl
BIOMET – III
Biomet Polska Sp. z o.o.
ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa
www.biomet.pl
BREINLAB / CANDELA – I Candela Sp. z o.o.
ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa
www.candela.com.pl
BOSTON – I Boston Scientific Polska Sp. z o.o.
al. Jana Pawla II 80, 00-175 Warszawa
www.bostonscientific.com
CARL ZEISS – IV
Carl Zeiss Sp. z o.o ul. Naramowicka 76, 61-622
Poznań
www.zeiss.com
COMEF – III
COMEF Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Niedźwiedzia 10B, 02-737 Warszawa
www.comef.com.pl
54
IMC IMPOMED – IV
IMC IMPOMED CENTRUM S. A.
ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa
www.impomed.com.pl
INOMED – I Inomed Polska Sp. z o.o.
ul. Raciborskiego 1A/1B, 83-000 Pruszcz Gdański
www.inomed.pl
KARL STORZ – II
Karl Storz Endoskop Polska Marketing Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 47, 44-100 Gliwice
www.karlstorz.com
LABOCLINIC – III
Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. K.
ul.Dworcowa 41a/2, 10-437 Olsztyn
www.laboclinic.pl
MEDAC – III
Medac GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul.Postępu 21 B, 02-676 Warszawa
www.medac.pl
MEDTRONIC – I Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
www.medtronic.pl
MED. & MORE – IV
Med & More Innovations sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 170, 81-571 Gdynia
www.medandmore.pl
PARADIGM – III
Paradigm Spine Polska Sp. z o.o.
ul. Wronia 45/203, 00-870 Warszawa
www.paradigmspine.pl
PLUS ULTRA – III
PLUS ULTRA
ul. Na Szańcach 22, 61-663 Poznań
www.plusultra.pl
POLYMED – IV
Polymed Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 320a, 05-082 Stare Babice
www.polymed.com.pl
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
RTI Surgical – IV
Pioneer Surgical
ul. Wyrzyska 9A, 02-455 Warszawa
www.rtix.com
ROSA – III
Institute of Clinical Research Sp. z o. o.
ul. Lotaryńska 24/6a, 03-974 Warszawa
www.iocr.pl
STRYKER – III
Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35, 02-822 Warsaw
www.stryker.pl
TZMO – IV
TZMO SA
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
www.tzmo.com.pl
ST JUDE – I St. Jude Medical sp. z o. o.
ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
www.sjm.com
VALEANT - IV
VP Valeant Sp. z o.o. sp. j.
ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów
www.valeant.com
TAKEDA – I Takeda Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 A, 02-305 Warszawa
www.takeda.com.pl
42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
55
NOTES
Biuro Zjazdu
Małgorzata Frysztak
Dinet Polska Sp z o.o.
+48 693 671 555
www.kongresy.lublin.pl

Podobne dokumenty