Przedni układ hamulcowy Inter-M

Transkrypt

Przedni układ hamulcowy Inter-M
SI-75C0A-002
R
10.
Piasta
HB-IM70
Dźwignia
ST-C503
BL-R440
Linka hamulca
Adapter
Śruba mocująca
na śrubach mocujących pierścienie
2. Zamocować
zapobiegające spadaniu. Występy pierścieni
2.
Pierścień zapobiegający
spadaniu
Regulacja linki hamulca
1.
Element łączący
linkę z hamulcem
E
Nacisnąć około
10 razy
2 Włożyć
w wyżłobienie
Wyżłobienie
Element łączący
linkę z hamulcem
Element łączący
linkę z hamulcem
Uwaga:
Jeśli linka hamulca nie wejdzie na miejsce,
trzeba będzie ją ponownie wyregulować po
krótkim okresie użytkowania.
3.
Przedni układ hamulcowy Inter-M należy montować
tylko z lewej strony roweru mającego koła o rozmiarze
co najmniej 26 cali. W razie zastosowania tego układu
w mniejszych rowerach siła hamowania może być zbyt
duża i może dojść do wypadku.
Aby uzyskać najlepszą skuteczność przedniego
hamulca Shimano Inter-M, należy użyć zestawu linek i
dźwigni hamulca firmy Shimano.
(Patrz wykaz produktów).
Zakres ruchu linki musi wynosić przynajmniej
14,5 mm przy naciśniętej dźwigni hamulca.
Jeśli jest on mniejszy niż 14,5 mm, skuteczność
hamowania będzie mniejsza i hamulce mogą nie
zadziałać.
RE
LE
2.
• W przypadku silnego naciśnięcia dźwigni hamulca
po zatrzymaniu roweru i potrząśnięcia kołem będzie
słychać, że w hamulcach występuje niewielki luz. Jest to
normalne i nie powoduje żadnych problemów podczas
jazdy.
• Aby sprawdzić rozchwianie elementów, należy
chwycić środek kierownicy i jedne z przednich widełek,
co pokazano na ilustracji, a następnie poruszać
tymi elementami do przodu i do tyłu, w kierunku
wskazywanym przez strzałki.
Hamulce mają niewielki luz przy pełnym naciśnięciu
dźwigni hamulca i potrząśnięciu kołem (patrz powyżej),
co utrudnia sprawdzenie rozchwiania elementów.
Nit powinien zostać
dopasowany do środka
sekcji A płytki
transmisyjnej.
Moment dokręcania:
15 - 20 Nm
koło z zamontowanym zespołem hamulca
4. Włożyć
3.
przedniego do oporu w zakończenie widełek i obrócić
dźwignię hamulca tak, aby dotykała zagłębienia
łącznika. Następnie zacisnąć zacisk dźwigni.
Umieścić śrubę regulacji linki tak, aby znajdowała
się w odległości 20 - 22 mm od końca wspornika
regulacyjnego, a następnie przeciągnąć linkę przez
śrubę regulacji linki i przez otwór w śrubie mocującej
linkę.
Dotyka
3
Silnie pociągnąć w dół
Aby ponownie zamontować linkę hamulca, należy
wykonać powyższe czynności
w odwrotnej kolejności.
Śruba regulacji linki
Śruba regulacji linki
Dotyka
Prawidłowo: 20 - 22 mm
Adapter
Wspornik regulacyjny
Oś piasty
15 mm luzu
Nit elementu
Sekcja A płytki transmisyjnej łączącego
Element łączący linkę
z hamulcem
GR
EA
SE
Śruba regulacji linki
REL
EAS
E
ASE
RELE
Powierzchnia z rolkami powinna
być skierowana na zewnątrz
3.
Po naciśnięciu dźwigni hamulca w celu sprawdzenia
skuteczności hamowania należy nakrętką
zabezpieczyć śrubę regulacji linki.
GR
EA
SE
Nakrętka regulacji linki
Ramię
hamulca
Moment dokręcania:
1 - 2 Nm
• Podczas mocowania elementu łączącego
linkę z hamulcem do płytki transmisyjnej
należy nacisnąć element łączący tak, aby się
zatrzasnął, a następnie sprawdzić, czy znajduje
się w położeniu pokazanym na ilustracji.
4.
• Nacisnąć dźwignię hamulca, aby sprawdzić
jego skuteczność. Jeśli jest mała, ponownie
wyregulować linkę, kierując się opisem
z sekcji „Regulacja linki hamulca”.
RELE
Sprawdzić, czy oba końce pancerza zostały
prawidłowo włożone w śruby regulacji linki dźwigni
hamulca i ramienia hamulca.
EA
SE
Oba końce pancerza powinny być
poprawnie zamocowane.
Sekcja A płytki płytki
transmisyjnej
Nit powinien zostać dopasowany do środka sekcji A płytki transmisyjnej.
Otwór w śrubie
mocującej linkę
GR
Nit elementu łączącego
linkę z hamulcem
• Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani
pogorszenia parametrów roboczych wynikających
z normalnego użytkowania.
ASE
Uwaga:
E
1.
W przypadku korzystania z układu hamulcowego
Shimano Inter-M należy unikać ciągłego używania
hamulców podczas długiego zjazdu ze zbocza, ponieważ
spowoduje to znaczne rozgrzanie wewnętrznych części
hamulca, co może pogorszyć działanie hamulców.
Może to również spowodować zmniejszenie ilości
smaru wewnątrz hamulca, co często prowadzi do takich
problemów jak niespodziewanie silne hamowanie.
Układ hamulcowy Shimano Inter-M został zaprojektowany
na podstawie takich norm, jak ISO 4210 i DIN 79100-2.
Te normy określają osiągi dla masy całkowitej równej
100 kg. Jeśli masa całkowita przekroczy 100 kg, siła
hamowania zapewniana przez układ może okazać
się niewystarczająca do skutecznego wyhamowania
roweru, a ponadto może się pogorszyć trwałość układu.
Wyżłobienie
RELEAS
– Aby uniknąć poważnych urazów:
Nakrętka mocująca zespołu hamulca
Obrócić śrubę regulacji linki zespołu hamulca lub
dźwigni hamulca w celu uzyskania około 15 mm luzu
na dźwigni hamulca.
Luz na dźwigni hamulca jest to odległość od
położenia spoczynkowego dźwigni hamulca do
położenia, w którym jest nagle przykładana siła
w chwili pociągnięcia dźwigni hamulca.
Podczas mocowania Elementu łączącego linkę
z hamulcem do płytki transmisyjnej należy
nacisnąć elemet łączący tak, aby się zatrzasnął, a
następnie sprawdzić, czy znajduje
się w położeniu pokazanym
na ilustracji.
SE
UWAGA
1
Naciskając płytkę
transmisyjną do góry
2.
Uwaga:
Zespół hamulca
przedniego
EA
• Należy dokładnie przeczytać niniejszą techniczną
instrukcję serwisową i zachować ją na przyszłość.
2
Przesuwać na boki
R
• Jeśli powierzchnia drogi jest mokra, opony mogą łatwiej
się ślizgać. W przypadku poślizgu opon istnieje ryzyko
upadku z roweru. Aby tego uniknąć, należy zwolnić i
hamować wcześniej oraz delikatniej.
• Przedni hamulec Inter-M ma wbudowany modulator
sterujący siłą hamowania przykładaną do piasty. Hałas
powodowany przez działanie modulatora po włączeniu
hamulca nie stanowi objawu usterki.
mocującej zespół hamulca.
G
• Przed jazdą na rowerze zawsze należy się upewnić, że
przednie i tylne hamulce działają prawidłowo.
GR
EA
SE
• Przedni hamulec Inter-M różni się od konwencjonalnych
hamulców taśmowych tym, że wnętrze bębna hamulca
jest wypełnione smarem. Może to nieco utrudnić
obracanie kołem, zwłaszcza w chłodne dni.
3
Silnie wsunąć do oporu wzdłuż
wyżłobienia
czy zespół hamulca przedniego jest pewnie
3. Sprawdzić,
zamocowany do korpusu piasty za pomocą nakrętki
RELEASE
• Przed zamontowaniem części należy uważnie
przeczytać niniejszą instrukcję. Luźne, zużyte lub
uszkodzone części mogą spowodować poważne
obrażenia kierującego rowerem. Zalecamy stosowanie
jedynie oryginalnych części zamiennych Shimano.
• Używać kół o naciągu na 3 lub 4 krzyże. Nie wolno
używać kół z naciągiem radialnym, ponieważ
szprychy i koło mogą po uruchomieniu hamulców ulec
uszkodzeniu, a hamowaniu może towarzyszyć hałas.
RELEASE
„C” oznacza pozycję trybu zgodnego
z hamulcami Cantilever.
„R” oznacza pozycję trybu zgodnego
z hamulcami rolkowymi.
Po sprawdzeniu, czy koło obraca się z oporem
po pociągnięciu linki hamulca, nacisnąć dźwignię
hamulca około 10 razy do samego chwytu w celu
poprawnego poprowadzenia linki hamulca.
AS
1
Trzymając płytkę
transmisyjną
Dotyka
UWAGA:
Po dokręceniu nakrętki
mocującej linkę zamocować
końcówkę wewnętrzną
na końcu linki. Następnie
tak ustawić końcówkę
wewnętrzną, aby nie dotykała
członu łączącego ani szprych.
m
15-20N
Przytrzymując ręką płytkę transmisyjną, przesunąć
element łączący linkę z hamulcem wzdłuż wyżłobienia
płytki transmisyjnej, aby zamontować element
łączący.
Wyżłobienie
Dotyka
Wyżłobienie
Dotyka
Ramię
hamulca
zapobiegających spadaniu powinny teraz dotykać
przedniego widelca.
Wcisnąć do płytkę transmisyjną. Następnie
przesunąć element łączący linkę z hamulcem wzdłuż
wyżłobienia w płytce transmisyjnej, aby go wyjąć.
W razie trudności z wyjęciem członu łączącego
należy najpierw obrócić śrubę regulacji linki w prawo,
aby zmniejszyć jej naprężenie.
Szczegółowe informacje na temat demontażu i
montażu zespołu hamulca przedniego można uzyskać
w punkcie sprzedaży.
Uwaga:
Klucz imbusowy 5 mm
Pierścień zapobiegający
spadaniu
Odłączanie linki hamulca od
zespołu hamulca przedniego
1Popychając płytkę transmisyjna
RELEASE
BR-IM75-F
Mocno ciągnąć
RELEASE
C R
C
Hamulec
2
RELEASE
V
V
Zespołu hamulca przedniego BR-IM75-F i zespołu piasty
przedniej HB-IM70 nie wolno rozbierać. Ich rozebranie
może spowodować usterki i uszkodzenie zespołu
hamulca przedniego oraz zespołu piasty przedniej.
W celu uzyskania optymalnej skuteczności przedniego
układu hamulcowego Shimano Inter-M zaleca się
stosowanie opisanych poniżej kombinacji.
1
GR
EA
SE
LE
9.
Jeśli linka hamulca zardzewieje, pogorszy się skuteczność hamowania. W takim przypadku należy wymienić
linkę hamulca na oryginalną linkę hamulca Shimano i
ponownie sprawdzić skuteczność hamowania.
Wspornik
regulacyjny
Śruba mocująca
Nakrętka mocująca linkę
wewnętrzną
Dokręcić
RE
8.
Jeśli hamulec jest często używany, obszar wokół niego
może stać się gorący. Nie dotykać obszaru wokół
hamulca przez co najmniej 30 minut od momentu
zakończenia jazdy na rowerze.
Techniczna instrukcja
serwisowa
3
Znak ●
powinien się
znajdować
w granicach
znaku
.
Łącznik
SE
Położenie trybu C.R
7.
Moment dokręcania:
6 - 8 Nm
Moment dokręcania:
6 - 8 Nm
EA
• Dźwignie hamulca ST-C503 są wyposażone
w mechanizm przełączania trybu. Należy pamiętać, aby
hamulców BR-IM75-F używać z mechanizmem
w położeniu trybu C.R.
6.
Jeśli podczas korzystania z hamulca zaistnieje jedna
z poniższych sytuacji, należy natychmiast przerwać
jazdę i w punkcie sprzedaży poprosić o sprawdzenie i
naprawę roweru.
1) Jeśli po naciśnięciu dźwigni hamulca słychać
odbiegający od normy hałas.
2) Jeśli siła hamowania jest niespodziewanie duża.
3) Jeśli siła hamowania jest niespodziewanie mała.
W sytuacjach 1) i 2) przyczyną może być zbyt mała ilość
smaru w hamulcu, dlatego w punkcie sprzedaży należy
poprosić o nasmarowanie mechanizmu specjalnym
smarem do hamulców rolkowych.
1.
Zamocować wspornik regulacyjny do adaptera.
Teraz należy nacisnąć wspornik regulacyjny tak, aby
dotknął ramienia hamulca, a następnie sprawdzić,
czy znak ● na adapterze znajduje się w granicach
znaku
na wsporniku regulacyjnym.
R
• W przypadku używania hamulców BR-IM75-F
w połączeniu z widelcem amortyzowanym należy zwrócić
uwagę na wybór używanych widelca amortyzowanego.
Należy zasięgnąć porady w punkcie sprzedaży lub u
producenta roweru. W razie wybrania nieodpowiedniego
rodzaju widelca amortyzowanego, widelec ten może
działać niepoprawnie z powodu przegrzania podczas
hamowania lub braku siły na widełkach, co może
doprowadzić do wypadku.
5.
1.
Zamocować adapter do przedniego widelca.
Z powrotem wcisnąć do oporu płytkę transmisyjną.
Następnie dokręcić nakrętkę mocująca linkę, ciągnąc
za linkę w celu jej całkowitego naprężenia.
G
• Bardzo ważne jest dokładne zrozumienie zasady
działania układu hamulcowego roweru. Niewłaściwe
użycie układu hamulcowego roweru może spowodować
utratę panowania lub wypadek, a w rezultacie poważne obrażenia. Ponieważ każdy rower może mieć
inne charakterystyki prowadzenia, należy nauczyć się
odpowiedniej techniki hamowania (w tym wyczucia siły
nacisku dźwigni hamulca i charakterystyki panowania
nad rowerem) oraz obsługi roweru. Można to zrobić,
konsultując się z profesjonalnym sprzedawcą rowerów
i czytając instrukcję obsługi, a także praktycznie
doskonaląc technikę jazdy i hamowania.
Mocowanie hamulca do ramy
E
– Aby uniknąć poważnych urazów:
4.
Przedni układ
hamulcowy Inter-M
AS
OSTRZEŻENIE
Sprawdzić, czy zespół hamulca przedniego jest pewnie
zamocowany do korpusu piasty za pomocą nakrętki
mocującej zespół hamulca.
Sprawdzić, czy oś piasty dotyka tyłu zakończenia
widełek oraz czy koło jest prawidłowo zamocowane do
ramy za pomocą zacisku. Jeśli koło nie jest poprawnie
zamocowane, może się odłączyć od ramy, powodując
poważny wypadek podczas jazdy.
5.
Montaż linki hamulca
RELEASE
SI-75C0A-002-03
Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa
Śruba regulacji
linki
Zacisnąć zacisk
dźwigni.
Moment dokręcania:
5 - 7,5 Nm
Śruba regulacji linki
Uwaga: W związku z wprowadzaniem ulepszeń dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia. (Polski)