1el

Transkrypt

1el
Informacja szczegółowa o przedmiotach i ilości godzin
w klasie interdyscyplinarnej
Klub Humanistyczny
I.
Ramowy plan nauczania w cyklu trzyletnim
Klasa I
32 / 31
Liczba godzin tygodniowo
język polski
język angielski
język francuski / język niemiecki (do wyboru)
wiedza o kulturze
historia
wiedza o społeczeństwie
podstawy przedsiębiorczości
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
zajęcia z wychowawcą
przyroda
elementy j. francuskiego specjalistycznego /
elementy j. niemieckiego specjalistycznego
(do wyboru)
religia / etyka
Klasa II
34 / 33
Klasa III
31 / 30
razem
podstawa
rozszerzenie
podstawa
rozszerzenie
podstawa
rozszerzenie
3
3
3
1
2
1
2
1
1
1
1
3
1
2
1
1
3
5
3
2
2
4
3
2
3
5
4
5
2
4
3
3
4
1
1
2
2
1
2/1
2/1
20
9
7
1
12
7
2
1
1
1
1
10
1
9
1
3
4
1
2/1
6 /3
Klub Ekonomiczny
I.
Ramowy plan nauczania w cyklu trzyletnim
Klasa I
32 / 31
Liczba godzin tygodniowo
podstawa
język polski
język angielski
język francuski / język niemiecki (do wyboru)
wiedza o kulturze
historia
wiedza o społeczeństwie
podstawy przedsiębiorczości
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
zajęcia z wychowawcą
historia i społeczeństwo
ekonomia w praktyce
elementy j. francuskiego specjalistycznego /
elementy j. niemieckiego specjalistycznego
(do wyboru)
religia / etyka
Klasa II
34 / 33
rozszerzenie
3
3
3
1
2
1
2
1
1
1
1
3
1
2
1
1
podstawa
Klasa III
31 / 30
rozszerzenie
5
3
2
4
4
3
3
3
3
3
4
1
1
2
1
4
2
2
1
1
2/1
razem
rozszerzenie
4
3
2
1
1
1
podstawa
2/1
12
9
7
1
2
1
2
9
1
1
1
18
7
9
1
3
4
2
1
2/1
6 /3
Klub Przyrodniczy
I.
Ramowy plan nauczania w cyklu trzyletnim
Klasa I
32 / 31
Liczba godzin tygodniowo
podstawa
język polski
język angielski
język francuski / język niemiecki (do wyboru)
wiedza o kulturze
historia
wiedza o społeczeństwie
podstawy przedsiębiorczości
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
zajęcia z wychowawcą
historia i społeczeństwo
fizyka w przyrodzie
elementy j. francuskiego specjalistycznego /
elementy j. niemieckiego specjalistycznego
(do wyboru)
religia / etyka
Klasa II
34 / 33
rozszerzenie
3
3
3
1
2
1
2
1
1
1
1
3
1
2
1
1
podstawa
Klasa III
31 / 30
rozszerzenie
5
3
2
4
4
4
2
3
3
3
3
4
1
1
2
1
3
2
1
1
2/1
razem
rozszerzenie
4
3
2
1
1
1
podstawa
2/1
12
9
7
1
2
1
2
1
9
9
1
16
1
9
1
3
4
2
1
2/1
6 /3