Komunia - Hotel pod Sosnami

Transkrypt

Komunia - Hotel pod Sosnami
Komunia
PierwszaKomuniaŚwiętatoszczególnydzieńdlakażdegodziecka,atakżewspaniała
okazjadospotkaniawgronieRodziny,dlategopowinnabyćświętowanawwyjątkowej
atmosferze.
ZapraszamyPaństwadozorganizowaniaprzyjęciakomunijnegowsalachHotelu„Pod
Sosnami”.
DoradzimywdoborzepotrawlubdostosujemysiędoPaństwaupodobańkulinarnych.
Naterenie3haogrodzonegoogroduznajdujesięplaczabawdladzieci-couatrakcyjni
młodymgościomtakważnadlanichimprezę.
OddajemydoPaństwadyspozycji:
!
salekonferencyjna(klimatyzowana)do100osób
!
salękominkowado70osób
!
salębankietowado120osób
!
saleklubowado12osób
!
kawiarniezkominkiemdo40osób
Hotel pod Sosnami
68
ul. Warszawska
08-445 Osieck
Telefon: (25) 685 70 14
Fax. (25) 685 72 42
Email: [email protected]
Numer konta bankowego:
75 8213 0008 2001 0011 6727 0001