Wynik wyboru oferty dla zamówienia WMP/Z/16/2016 MYJKI

Transkrypt

Wynik wyboru oferty dla zamówienia WMP/Z/16/2016 MYJKI
Wynik wyboru oferty dla zamówienia WMP/Z/16/2016
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że w wyniku zakończenia
procedury składania ofert na dostawę:
MYJKI ULTRADŹWIĘKOWEJ
została wybrana oferta firmy:
EMAKS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Dekoracyjna 3
65-155 Zielona Góra
Anna Nowik-Zając

Podobne dokumenty